4 °C

Budakalász

2017. december 15. péntek , Valér napja

Bölcsődék

 

Budakalász  Önkormányzat  Bölcsődéje


Beiratkozási információk, dokumentumok

DSC_0712

 

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE

www.budakalaszibolcsode.hu
INTÉZMÉNYVEZETŐ: VILLÁM ZSUZSANNA

email: bolcsode@budakalasz.hu

 

Ellátási helyek:

Budai úti Bölcsőde (székhely intézmény)

2011 Budakalász, Budai út 10.
+36 (26) 340 255
+36 (70) 333 6041

email: info@budakalaszibolcsode.hu

 

Mályva utcai tagintézmény – Aprók háza
2011 Budakalász, Mályva u. 1/b.
+36 (26) 631 366

+36 (70) 333 6041

email: info@budakalaszibolcsode.hu

 

Budakalászi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány 

Székhely. 2011 Budakalász, Budai út 10.
Képviselő: Nagy Andrea, malyva@bolcsode@gmail.com
Számlaszám: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 65700079 – 11215930
Az alapítvány számára az adó 1 %- a még nem ajánlható fel!

Az alapítvány célja: Budakalász Önkormányzatának bölcsődéiben ellátásban részesülő gyermekek számára eszközök beszerzése az alapellátást meghaladó működés elősegítésére és a bölcsőde pedagógiai tevékenységének fejlesztésére, továbbá a családokkal való hatékonyabb együttműködés elősegítése.

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

Budakalász lakóinak száma az elmúlt néhány évben jelentős mértékben növekedett és növekszik jelenleg is. A települést sok fiatal választja lakóhelyéül. A betelepülések számának növekedése, az otthonteremtési támogatások és népszerű adókedvezmények, a kedvező földrajzi fekvés mind-mind a város lakónépességének és a gyermekszületések számának és a bölcsődei férőhely igények növekedését eredményezi.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 42.§ (1) bekezdés szerint: a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

Az önkormányzati fenntartású BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE két épületben, a Budai út 10. szám alatti székhelyen és a Mályva u. 1/b alatti telephelyen egy vezetés alatt működik. 2016. február hónapban törzskönyvi nyilvántartásba vett és jelenleg hatályos alapító okirata, valamint hatályos működési engedélyeik alapján (Budai út 30 fő + Mályva utca 48 fő) összesen 78 bölcsődei férőhelyet biztosít a budakalászi 1-3 éves kisgyermekeknek.

 1. Budakalászi Bölcsőde Budai úti székhely intézménye

A bölcsőde 1980-ban – amikor a lakosság száma 7861 fő volt – az akkori lakossági igények hatására, az adott lehetőségekből eredően – családi házból került kialakításra, a mai napig megőrizte családias környezetét, falusias jellegét. Ennek eredményeként a csoportszobák is „családias” (szoba)méretűek, ahol a helyiségek, csoportszobák méretétől függően 7-12 fős csoportok kialakítására nyílt lehetőség. A jogszabályi és szakmai követelmények alapján három csoportszobában fogadjuk a kisgyermekeket.

Jelenleg a Budai úti bölcsőde a 2008. évi hatályos működési engedélye alapján 30 férőhelyet biztosít a kisgyermekes családoknak.

 1. augusztusáig ez az egy bölcsőde biztosította a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását.

 

 1. Mályva utcai TAGINTÉZMÉNY

Budakalász Város Önkormányzata 2012. évben 150 MFt uniós pályázati támogatást nyert bölcsődei férőhelybővítésre. Az elnyert támogatásból  és 90 MFt saját forrásból új, korszerű, két egységes, négy csoportos bölcsődét épített a Mályva utcában. Mivel a pályázati projekt csak bölcsődei férőhelybővítést támogatott, így a meglévő 30 fős Budai úti Bölcsőde kapacitásbővítéseként +48 férőhellyel bővült a budakalászi bölcsődei férőhelyek száma, a székhelytől kb. 900 m-re lévő telephelyen épült fel a több, mint 600 m2 alapterületű Mályva utcai tagintézmény.

Az épület 2014. augusztus 28-ai ünnepélyes átadása óta teljes kihasználtsággal működik, a kisgyermekek, a szülők, s az ott dolgozók örömére, kedvére, nagy-nagy elégedettségével.

Az épület formája, hangulata nagyon jól illeszkedik a gyermekek játékos, vidám, fantáziadús mesevilágához, az új bútorzatok, eszközök, környezetbarát játékok nagyon jó lehetőséget biztosítanak testi-lelki-érzelmi fejlődésükhöz, személyiségük alakulásához. A Telepi Óvoda közvetlen szomszédsága, az óvodai udvar közelsége segíti a közösségi ismerkedés, együttélés, barátkozás folyamatát, fejleszti a gyerekek szocializációs képességét, megkönnyíti részükre a bölcsőde-óvoda átmenetet.

A csoportszobák és a játszóudvar, terasz bútorzatai, játékeszközei az uniós szabványoknak megfelelő, korszerű, modern, anyagában és formájában gyerekbarát, a kisgyermekek korosztályához igazodik. A játékok fajtái, típusai és mennyisége lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott játéktevékenységet.

A bölcsődék NYITVATARTÁSI IDEJE: 6:30 – 17:30 óráig tart.

A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjüket. Ebben a korban a játék a legfontosabb, ehhez derűs, nyugodt, biztonságos szeretetteljes környezetet és elegendő időt biztosítunk az önállóság fejlődésére, a szokások kialakítására.

Minden csoportban két-két szakképzett kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekekkel, akiknek munkáját egységenként egy-egy dajka segíti.

 

Életfilozófiánk:

Minden GYERMEK szeretve és szeretettel érkezik e világra. Számára az elsődleges, ösztönös és természetes reakciója a mosolya, amellyel feltétel nélküli érzelmet közvetít. Ezzel a szeretetteljes mosollyal kommunikál, ez az ő beszédnyelve, az életöröm kifejezése. Minden szülő és kisgyermeknevelő feladata, hogy a gyermeki értelem kinyílásával, ez az életöröm megmaradjon.

 

További részletekért látogasson el weboldalunkra: www.budakalaszibolcsode.hu

 

A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődéinkbe egész évben folyamatosan várjuk a családokat, hiszen megüresedő férőhely esetén gyermekeik felvételére bármikor sor kerülhet. Ha azonban a következő gondozási évtől (szeptember 1-től augusztus 31-ig) kérik a bölcsődei elhelyezést, akkor minden év május első hetében kell jelentkezniük. A jelentkezést abban az esetben is meg kell erősíteni, ill. a jelentkezési lapot ki kell tölteni, ha már előjegyzésbe kerültek.

A felvétel iránti kérelmüket a bölcsőde vezetőjéhez kell benyújtaniuk.

Az 1997.évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a felvételnél előnyt élvez:

 • akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
 • akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

Az elutasítás indoka a bölcsődei férőhely hiány lehet.

A bölcsődei jelentkezéshez az alábbi iratok szükségesek:

 1. Kitöltött Bölcsődei jelentkezési lap
 2. A szülők munkáltatói igazolása vagy munkáltatói szándéknyilatkozat

A jelentkezéskor az alábbi okiratokat kell bemutatni:

 1. A gyermek születési anyakönyve
 2. A szülők személyi igazolványa és lakcímkártyája
 3. A gyermek lakcímkártyája

Nyomtatványok