14 °C

Budakalász

2017. szeptember 25. hétfő , Eufrozina, Kende napja

Állás

 

Állások


 

Álláshirdetés

Budakalász Város Önkormányzat

Pediatrician woman doctor holding baby

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a fenntartásában működő Védőnői Szolgálatnál

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2011 Budakalász, Klisovác utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, védőnői diploma,
  • magyar állampolgárság,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet.
  • cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz (telefonszám és e-mail cím megjelölésével),
  • végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • motivációs levél,
  • nem pályakezdő esetében az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya másolata,
  • a pályázó nyilatkozata, arról hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Slezák Szilvia csoportvezető nyújt, a 06-70/3385126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 403/6/2017, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu