Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 10. vasárnap | Judit napja

Hírek

 

A január 29-­i testületi ­ülésen az alábbi témákról döntött a képviselő-­testület

2020. február 21.

1. Döntés született a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról, melynek következtében új struktúra szerint folyik majd a munka a hivatalban. Erről részletesen a 13. oldalon olvashatnak.

2. A Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága tárgyalt róla, az érintett nemzetiségi önkormányzatok bevonásával pedig sor került Budakalász Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára. A testület elfogadta a javaslatot,
hogy Budakalász Város Önkormányzata a Budakalászi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást változtatás nélkül továbbra is fenn kívánja tartani.

3. Beszámolót fogadott el a testület az állattartási, közterület-foglalási, valamint behajtási hozzájárulási ügyekben polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Eszerint 2019-ben az állattartási panaszok egyike sem érintett önkormányzati hatósági hatáskört, emiatt a polgármester állattartási ügyekben nem hozott döntést. 173 közterület-foglalási és 985 behajtási engedélyt adott ki az Önkormányzat, amelyek kapcsán összesen 38 736 609 forint díjat fizettek be a kérelmezők.

4. Tájékoztató hangzott el és került elfogadásra az EuroVelo6 kerékpáros útvonal budakalászi szakaszán folyamatban lévő beruházásról. A korábban kérelmezett 27 fából végül 10 fa kerül majd kivágásra. Egészséges, őshonos fa nincs köztük. További részletek lapunk 12. oldalán olvashatók.

5. A képviselő-testület elfogadta a polgármester igazgatási hatáskörben és a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. A beszámolóban többek között az olvasható, hogy 2019-ben 28 fő részesült átmeneti segélyben, 83 fő részesült az újszülöttek támogatásában, és 134 újszülött kapott támogatást a Meningococcus B – köznyelven fertőző agyhártyagyulladás – elleni védőoltás-sorozat költségének részbeni átvállalására.

6. Döntés született a 3004/2 hrsz.-ú 737 m2 területű zártkerti ingatlan belterületbe csatolásáról.

7. Döntöttek arról is, hogy a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosuljon. A módosulás értelmében a társulási tanácsi határozat érvényességéhez a társulásban részt vevő tagok (települések) képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott, jóváhagyó határozata szükséges.

8. Egy 1972 óta álló épület ráépítéssel túlnyúló telekrendezése miatt igény jelentkezett a tulajdonostól, hogy megvásároljon egy olyan földrészletet, amely az Önkormányzat tulajdonában van. Mivel a földrészlet törzsvagyonban volt, szükséges volt azt áthelyezni üzleti vagyonba, hogy a tulajdonosnak az Önkormányzat értékesíteni tudja a 41 négyzetméteres területet. A testület ezt egyhangúan megszavazta.

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét valamennyi képviselő igazolta. 10. A polgármester tájékoztatott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tevékenységéről. A beszámolóban többek között a 79 települést tömörítő társulás új elnökének és pénzügyi bizottságának megválasztásáról, vala mint a 2020-ra vonatkozó hulladékgazdálkodási díj meghatározásáról volt szó.

11. 2020. augusztus 10-től 2020. augusztus 19-ig tart majd a nyári igazgatási szünet. Az igazgatási szünet elrendelése évek óta gyakorlat és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény ad elrendelésére lehetőséget.

A testületi ülésekről készült vágatlan videó elérhető a város hivatalos közösségi oldalán.

A testületi ülések jegyzőkönyvei a www.budakalasz.hu oldalon olvashatóak.