Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 27. hétfő | Hajnalka napja

Hírek

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról és fontos közlekedési változások bevezetéséről is döntöttek a képviselők

2021. szeptember 30.

Budakalász Város képviselő-testülete szeptember 29-i ülésén 30 napirendi pontot tárgyalt, amelyeket a szakbizottságok előzetesen megvitattak. A képviselők a Prekobdro, a Klenity és az Ófalu városrészekben fontos közlekedési és forgalomtechnikai változásokról is döntöttek, melyek célja az elmúlt évtizedben bekövetkezett lakosságszám és forgalomnövekedés következményeinek és kockázatainak lehetőség szerinti kezelése, csökkentése.

A technikai kérdéseket tárgyaló napirendek mellett több fontos téma is szerepelt. Ilyen volt egyebek mellett a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás budakalászi bevezetése. A szolgáltatás a saját otthonukban egyedül élő, de egészségi állapotuk miatt alkalmanként segítségre szorulók számára az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása nyújt segítséget. A testület a szolgáltatást a Kalászi Idősek Klubja alapító okiratába emelte.

Mostantól jelzőrendszeres házi segítségnyújtó rendszer is ügyel az egyedülálló idősekre, betegekre.

 

A Lupa-szigetre eddig a Római partról uszállyal, vagy komppal érkező teherautók behajtását is korlátozta a testület. Az eddigi szabályozás 12 tonnáig megengedte a behajtást, azonban ez indokolatlanul nagy terhelést jelentett a sziget úthálózatára és közműveire. A Lupa Egyesülettel és a közszolgáltatóval való egyeztetés után a testület úgy döntött, hogy 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek a jövőben nem hajthatnak be és az útvonal előzetes egyeztetése is kötelező lesz.

A Luppa-szigeten az eddigi 12 tonna helyett 3,5 tonnás súlykorlátozás lépett életbe.

Hasonlóan fontos napirendi pont volt a Barát-patak torkolatába évek óta tervezett, de eddig meg nem valósult zsilipépítés ügye is. Az igen magas dunai vízállások, árvizek során a felduzzadt Dunavíz visszaáramlott a Barát patak medrében, ami veszélyeztette Budakalász lakóit. A zsilip megépítésével a visszaduzzasztás elkerülhető lesz. A Duna és a Barát patak találkozásánál megépülő védmű pályázati pénzből valósul meg, az Önkormányzat 2027 m2 területet ad át a kivitelezés megvalósítása érdekében, de egyben szigorú követelményeket határozott meg az építési forgalom útvonalára. Fontos, hogy a készülő zsilip magassága már a mértékadó árvízszinthez igazodik, de ezt a magasságot a várost védő Duna parti töltésnek is mielőbb elene kellene érnie. A Barát patak és a Dera patak közötti dunai partszakaszon állami feladat az árvízi védelem feltételeinek garantálása.

Három napirendi pont is foglalkozott a budakalászi közlekedés szabályozásával. A Prekobrdo városrész forgalmi rendjének változtatására a Patakpart Általános Iskola által generált forgalom miatt volt szükség. Az Ófaluban, a Táncsics Mihály utcában elrendelt 20 km/órás sebességkorlátozás bevezetésére pedig a környék nyugalma miatt indokolt. Bár a korábban itt működő gumiszervíz elköltözött, az egyirányú utcában így is jelentős a közúti fogalom.

A harmadik és talán legjelentősebb közlekedési-forgalomtechnikai döntés a Klenity városrész, illetve a Csapás utca forgalomszabályozása volt. A Klenity városrészt és a Csapás utcát jelentős átmenőforgalom terheli a reggeli és esti csúcsidőszakokban, de a 11-es út bedugulása miatt gyakran hétvégén is. A városi mobilitástervezéssel foglalkozó Mobilissimus Kft. és a helyi szakemberek által a körülmények adta lehetőségek alapján kidolgozott javaslatot elfogadva a képviselők a következő forgalomszabályozó és a közlekedés biztonságát növelő döntéseket hozták:

  • A Kántor utca északi szakaszának (Apát utcától) egyirányúsítása a Téglási András utca felé.
  • A Kántor utca egyirányú szakaszán csak engedéllyel lehet majd közlekedni. Behajtási engedélyt a Klenity és Szentistvántelep lakói kaphatnak, utóbbiak az Északi elkerülő út megépüléséig. Az egyéb átmenő forgalom távoltartása érdekében a kommunikáció és a figyelmeztető táblák kihelyezése mellett rendszeres ellenőrzést és a szabályokat be nem tartók szankcionálásról döntöttek a képviselők.
  • Ellenőrző pont kialakítása a Kántor utca – Téglási András utca sarkán.
  • A Kertész utcában a Kanonok utca előtt süllyedő oszlop kialakítása.
  • Süllyedő oszlop kialakítása a Csapás utca végén.
  • A forgalmi rendhez kapcsolódó közlekedési táblák kihelyezése.

A Csapás utcában és a Klenity városrészben több ponton szabályozzák a forgalmat a helyben élők biztonsága érdekében.

 

A képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról is. A Felsőoktatási Önkormányzati Pályázati Rendszer célja a szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A képviselők döntése nyomán jövőre 800 000 forint támogatásra pályázhatnak majd a budakalászi fiatalok.

Képviselői felvetésre szóba került az augusztusban a Kálvária parkolójában leégett két gépkocsi helyszínének rendbehozatala is. A válaszban elhangzott, hogy amíg a biztosító nem zárja le a káresemény körülményeinek tisztázását, addig kordonnal kell elzárva tartani a területet és a közterület helyreállításáról sem intézkedhet a hivatal. Amit a biztosító befejezte a vizsgálatot, a parkoló helyreállításáról gondoskodni fog a hivatal.

A képviselők a szokásoknak megfelelően zárt ülésen döntöttek a városi díjak – Budakalász Város Díszpolgára és a Budakalászért Emlékérem – odaítéléséről, amelyeket az október 23-i ünnepség keretében fog átadni dr. Göbl Richárd polgármester.

A szeptember 29-i rendes testületi ülésen tárgyalt előterjesztések itt érhető el.