1 °C

Budakalász

2020. január 28. kedd, Karola, Károly napja

Hírek

 

A Képviselő-testület 2019. június 27-i rendes ülésének döntései

2019. július 02.

 

  1. évi költségvetési rendelet módosítása

A módosításra az idén kapott többlet állami támogatások, az elmúlt évi költségvetési maradvány felhasználása, illetve saját hatáskörű átcsoportosítások miatt volt szükség. A módosítási javaslatot az önkormányzat könyvvizsgálója megvizsgálta és rendeletalkotásra alkalmasnak találta, amit a Testület el is fogadott.

Tulajdonosi hozzájárulás

A Budakalász 4191 és 4192 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi bérlője, a Lupa Vagyonkezelő Kft. azzal a kéréssel fordult a tulajdonos Önkormányzatához, hogy a területeken az előírásoknak megfelelő aszfalttal ellátott parkolót létesíthessen, az ahhoz szükséges hatósági engedélyeket beszerezhesse. A bérlő kérelmezte – a jelentős értékű elvégzett beruházásra hivatkozva – hogy a jelenlegi bérleti szerződés további 5 évre, 2027. december 31-ig meghosszabbíthassa, melyhez a Testület nem járult hozzá.

Kérelmében felajánlotta a parkolót üzemeltetésbe vevő Star Park Hungary Kft., hogy a bérleti szerződés megszűnését követően az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó egyoldalú kötelezettségvállalását közjegyzői okiratba foglaltatja.

A 2017. március 2-án kötött bérleti szerződés egyértelműen meghatározza, hogy a területet parkoló céljára adja bérbe az Önkormányzat, amelyhez minden szükséges engedélyt a bérlő szerez meg. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) rendelet lehetőséget ad az albérletbe adásra. Az Önkormányzat, mint a két érintett ingatlan tulajdonosa, az ingatlanokat korábban bérbe adta a „Lupa strand” tulajdonosának parkoló üzemeltetésére.

Alapítványok támogatása

A Képviselő-testület a Kamp János Kapelle zenekar 2019. augusztusi szakmai táborának megrendezésére 150.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás célja a zenekar szakmai fejlődésének elősegítése.  A Testület emellett határozott a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról. Az Önkormányzat az alapítvány részére 100.000 Ft hozzájárulást nyújt a 2019. július 23-28. között megtartandó XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez.

A mindkét támogatás esetében a finanszírozásához az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének „Polgármester rendelkezési kerete” biztosít fedezetet.

Ingatlan belterületbe csatolása

A Sugár utcában található mintegy 700 m2-es művelésből kivont zártkerti besorolású földrészlet belterületbe csatolásáról döntött a Testület.

Ingatlanok rendeltetésének módosítására

A legutóbbi HÉSZ módosításnak eleget téve a Káplán utcában található földrészletek forgalomképtelen kategóriából a forgalomképes besorolásba kerültek. Az ingatlan út céljára nem kialakítható. Jelenleg lekerítve, használaton kívül van.

A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása

Több olyan beruházás előkészítése kezdődött meg, illetve projektek megvalósításáról döntött az Önkormányzat, melyek értéke a közbeszerzési értékhatárt meghaladta, ezért szükség volt közbeszerzési terv készítésére.

Pályázati projektek

A Képviselő-testület a folyamatban levő pályázati projektekről szóló tájékoztatót elfogadta. Emellett döntött arról, hogy 2019. szeptemberében csatlakozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által meghirdetett, „Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap” című programhoz. A rendezvény keretében aszfaltrajzversenyt és közlekedésbiztonsági rendőrségi bemutatót, a „Sétálj velünk Budakalászon” programot és a Tour de Kalász kerékpáros versenyt szervezi meg a város. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ITM felhívására pályázatot nyújt be. Az igényelt támogatás összege 1.000.000 forint.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntések

A Társulás Tanácsa májusi ülésén megtárgyalta az elmúlt évi zárszámadást, az ez évi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló beszámolót, a Zöld Jövőnkért Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetője 2018. évi feladatainak értékeléséről és a kft. végelszámolásáról szóló beszámolót.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.