18 °C

Budakalász

2020. május 28. csütörtök, Csanád, Emil napja

Hírek

 

A kijárási korlátozásokról részletesen

2020. március 27.

Április 9-én délután a miniszterelnök bejelentette: határozatlan ideig meghosszabbítják a kijárási korlátozást.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a polgármesterek, tudósok, járványügyi szakemberek azt mondták, meghozta az eredményeket a két hete bevezetett korlátozás, sikerült a járvány elterjedését lelassítani. A kijárási korlátozást ezért meghosszabbítják, határidő nélkül, és hetente felülvizsgálják – mondta Orbán Viktor. Ezen felül Húsvét hétfőig a polgármesterek ennél szigorúbb korlátozást is hozhatnak.

Március 27-én megjelent a kijárási korlátozásról szóló rendelet, amely március 28-tól (szombattól) lépett hatályba.

Ennek lényege:

– Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
– Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
– A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben csak meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Melyek az alapos indokok?

– a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
– napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
– az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
– az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
– a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
– a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzletben) történő vásárlás,
– a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
– az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
– a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
– a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
– a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
– az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, a dohányboltban történő vásárlás,
– a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
– a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
– a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
– a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
– a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
– az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
– a szülői jogok és kötelezettségek,
– a hitéleti tevékenység.

A kormányrendelet szerint alapos indok még – a távolságtartási szabály betartásával – a MAGÁRÓL GONDOSKODNI NEM TUDÓ, VAGY SEGÍTÉSÉGRE SZORULÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IS.

További szabályok

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

A fenti legelső korlátozás, valamint a vendéglátó- és, élelmiszerüzletekre, drogériákra, piacokra és gyógyszertárakra vonatkozó korlátozás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.
A kormányrendeletben rögzített korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

A kormányrendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. (2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, a legmagasabb összege ötszázezer forint.

A rendeletet áttekintve lényegében ez egy kijárási korlátozás, ami nemzetközi összehasonlításban összességében nem számít nagyon szigorúnak, de betartásuk kiemelt közérdek.