Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. október 03. kedd | Helga napja

Hírek

 

A Lenfonó teljes területét átvizsgálják és előkészítik a kármentesítést

2023. április 13.

Három éve a város által megrendelt néhány talaj és talajvíz minta drasztikus szennyezést mutatott a Budakalász központjában álló egykori gyárterületen. A hatóságoknak továbbított laboreredmények nyomán környezetvédelmi eljárások indultak. Ennek következménye, hogy a tudott, de évtizedek óta halogatott teljes körű környezeti felmérés és a kármentesítés végre elindul. A költségeket a „szennyező fizet” európai környezetvédelmi elv alapján az állam finanszírozza.

Az Energiaügyi Minisztérium megbízást adott az egykori Lenfonó és Szövőgyár teljes területére vonatkozó környezetszennyezés tényfeltárásának elvégzésére és az azzal kapcsolatos zárójelentés elkészítésére. Ugyan 1996-ban – a gyár felszámolása után – a terület a város tulajdonába került, de szennyező fizet uniós irányelv kimondja: a környezeti kárt okozó a felelős az okozott kárért, és neki kell viselnie a feltárással és kármentesítéssel kapcsolatos költségeket. Mivel a Budaflax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat állami irányítás mellett működött, az évtizedek óta halogatott teljes körű környezeti felmérés és a kármentesítés az állam feladata.

Mivel a gyárterület egyben vízbázisvédelmi terület is, a környezeti károk mielőbbi felszámolása kiemelt közérdek. A tényfeltárás célja a gyárterület teljes feltérképezése, a talajban, illetve a talajvízben található szennyeződések feltárása, a szennyezett talaj és talajvíztest lehatárolása.

Ehhez fúrásos talajmintavételezésre, kúttá kiképzett fúrásokból talajvízmintavételre, a fúrólyukakban, illetve ideiglenes kutakban elvégzett vizsgálatokra, geodéziai mérésekre van szükség. Mivel a városvezetés rövid, közép- és hosszútávon közösségi fejlesztéseket tervez a területen, Budakalász mint tulajdonos és mint hatásviselő fél a munkák elvégzését messzemenően támogatja.

A munkák volumene akkora, hogy az nem végezhető el az ingatlanhasználók, bérlők zavarása nélkül, ugyanakkor a feltárással megbízott konzorcium szándéka, hogy minden ideiglenes vagy időszakos létesítményt úgy helyezzen el, hogy az a területhasználatokat a lehető legkevésbé, illetve csak a legrövidebb és mindenképpen szükséges időszakban zavarja.

A terepi munkák a napokban indulnak és július 31-éig le is kell zárni azokat. A kármentesítési technológiát is meghatározó szakmai tanulmány befejezésének véghatárideje 2023. október 15. A munkálatok előrehaladásáról és eredményeiről folyamatos tájékoztatást adunk.

Volt olyan hely, ahol talajvíz helyett csak felúszó olajat találtak. Az elkészült állapotjelentésből  további súlyosan egészségkárosító vegyianyagok jelenlétére is fény derült.

 HÁTTÉR:

 Budakalász 2020 novemberében adott megbízást az egykori Lenfonó és Szövőgyár Ciklámen utcához közel eső területének talaj és talajvíz vizsgálatára azután, hogy egy területrendezést követő bejáráson két megfigyelő kút került elő. Mivel a gyárterület vízbázisvédelmi övezetbe tartozik, a környezetvédelmi vizsgálat szükségességét a megfigyelő kutak létezése különösen sürgette. A kutak ugyanis arról árulkodtak, hogy a gyárterület környezeti állapota már évtizedekkel ezelőtt folyamatos ellenőrzésre szorult.

A hatóságoknak nem volt tudomása a megfigyelőkutakról. Kitartó nyomozással a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Vízföldtani Adattárában megtaláltuk a megfigyelő kutak telepítéséről szóló dokumentumokat, amelyeket ezután a hatóságoknak is átadtunk.

Budakalász öt mintavételi ponton végeztetett talaj- és talajvíz vizsgálatot és jelentős koncentrációban találtunk magas környezeti és egészségügyi kockázatú vegyületeket. A vizsgálati jelentéséből az is kiderült, hogy az arzén, króm, réz, cinkvegyületek okozta szennyeződés meghaladja az előírt határértéket. A határértéket meghaladó szennyezettséget mutattak a monoaromás vegyületek (benzol, toluol, etil-benzol és a xilolok) esetében is. A harmadik határértéket meghaladó vegyületcsoport volt a policiklikus aromás szénhidrogének, vagyis az úgynevezett PAH vegyületek.

Bejelentési kötelezettségünknek eleget téve 2021. február 22-én tájékoztattuk a Környezetvédelmi Hatóságot és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékeseit a vizsgálat lesújtó eredményéről, és kértük a szükséges hatósági eljárások mielőbbi megindítását. A vizsgált terület ugyanis a Szentendre Regionális Déli Vízbázis 50 éves elérési idejű hidrogeológiai „B” övezetének része, a hidrogeológiai modellek alapján a bekerülő szennyezés innen 50 év alatt elérheti az ivóvízkutak vízadó rétegeit.

Az idén lenne 100 éves a szövőgyár

A szövőgyár 1923-ban kezdte meg működését. 1963-ban aztán a hazai hasonló gyárak összevonásából létrejött a Lenfonó és Szövőipari Vállalat. Az állami vállalat központja Budakalászra került. A társaság az 1970-es években mintegy hatezer dolgozót foglalkoztatott, de 1994 végén felszámolási eljárás indult a BUDA-FLAX Budakalászi Textil Rt. ellen, amely 1998 júliusában zárult le. A K-24 és K-25 számú megfigyelőkutakról kiderült, hogy 1986-ban azzal a céllal helyezték üzembe, hogy a talajvíz összetételét és mozgását rendszeresen ellenőrizzék, figyeljék. A szövőgyárban 1990-ben szűnt meg a termelés.

Olajsár a nyolcvanas évekből…

Budakalász 1996. július 31-én szerezte meg a terület tulajdonjogát, ekkor a gyár már évek óta nem működött. Az önkormányzat a tulajdonszerzés óta sem folytat ipari tevékenységet, a területen zömmel raktározás zajlik. A városvezetés álláspontja az volt, hogy a feltárt szennyeződés kizárólag a gyár korábbi tulajdonosának, a BUDA-FLAX Budakalászi Textil Rt.-nek, illetőleg jogelődeinek tevékenységével hozható összefüggésbe, ezért az eljáró hatóságoktól ennek figyelembevételével kértük a felelősség és a kárelhárítási kötelezettség megállapítását.

A hatóságok 2021 márciusában önállóan is végeztek méréseket és az eredmények megerősítették a súlyos környezettszennyezést.  A Környezetvédelmi Hatóság ezután eljárást indított. Ez mindenképpen jó hír volt, mert tudomásunk volt arról, hogy uniós források állnak rendelkezésre, hogy a több évtizede halogatott teljes körű környezetvizsgálat és a kármentesítés végre megtörténhessen. Mivel az egykori gyárterület a közeli vízbázis védőterületére esik, ezért a kárelhárítás nem csupán Budakalásznak fontos, hanem az erről a vízbázisról ellátott további tizenhárom dunakanyari település – Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentlászló, Pomáz, Solymár, Szentendre, Tinnye és Üröm – százezer lakójának is.

A hatósági mintavételek is megerősítették az eredményeket.