Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 08. péntek | Mária napja

Hírek

 

Aki bajban van, számíthat a közösség segítségére

2023. október 18.

A napjainkra jellemző gazdasági, szociális krízishelyzetek enyhítése érdekében a budakalászi Képviselő-testület szeptemberi ülésén módosította a helyi szociális rendeletben felkínált támogatási rendszert. A tavaly bevezetett rendkívüli rezsitámogatásra ismételten lehet pályázni, és ezután minden évben októbertől március 31. napjáig folyamatosan megállapítható lesz a támogatás összege.

Íme, a részletek:

Rendkívüli rezsitámogatás

Rendkívüli rezsitámogatás állapítható meg annak a fogyasztónak/kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 114.000 forintot és nincs vagyona.

A támogatás megállapításának feltétele, hogy

a) a fogyasztó a támogatás igénylésekor igazolja, hogy a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapban kiállított közüzemi (villamosenergia, földgáz) számla alapján versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult igénybe venni a szolgáltatást, vagy

b) a kérelmező kifejezett nyilatkozata alapján fűtésként csak szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezést használ.

A támogatás összege háztartásonként az a) pontja esetében 15.000 forint/hó, b) pontja esetében egyszeri 90.000 forint.

A kérelem október 1. napjától következő év március 31. napjáig nyújtható be.

Tűzifa támogatás

A szociális tűzifa igénylésére irányuló kérelmet minden évben szeptember 15. és február 15. között lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Háztartásonként évente legfeljebb 1-3 erdei köbméter vagy 5-15 mázsa tűzifa adható. A támogatásra háztartásonként egy fő jogosult, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, ha

a) egy háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 99.750.- Ft-ot, vagy egyszemélyes háztartás esetén a 142.500.- Ft-ot,

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik

c) az ingatlan fűtését ezzel biztosítja.

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500 forintot, egyedül élő vagy egyedülálló esetén a 99.750 forintot és nincs vagyona.

A támogatás összege havi 4-15 ezer forint között állapítható meg.

Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetében a támogatás elsősorban a lakbérhátralék összegének csökkentésére, vagy a lakbér összegének csökkentésére, másodsorban a kérelem benyújtását megelőzően három havi közüzemi számla alapján a közüzemi díj és díjhátralék csökkentésére fordítható.

Magántulajdonú ingatlan esetén a támogatás kérelmező nevén szereplő, a kérlelem benyújtását megelőző három havi közüzemi számla alapján a közüzemi díj, és díjhátralék összegének csökkentésére fordítható.

A részletekről a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjétől, Csontos Erikától érdeklődhetnek a 06-70-459-8930-as telefonszámon. További információk és letölthető nyomtatványok pedig a https://www.budakalasz.hu/ugyintezes/szocialis-ugyek/ internetes oldalon találhatók.