Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 23. kedd | Lenke napja

Hírek

 

Álláspályázat

2015. szeptember 16.

fejlec

Budakalász Város Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Budakalász Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016. augusztus 15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Klisovác utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő diploma,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Motivációs levél,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Slezák Szilvia csoportvezető védőnő nyújt, a 06-70/338-51-26 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakalász Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/10/2015. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.budakalasz.hu – 2015. szeptember 24.


fejlec

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Rendészet

közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/30. Közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, illetve az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeknek az ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása; a köztisztaságról és az avarégetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése; a közrend és közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés, az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés, behajtási engedélyek ellenőrzése; közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolíttatásával összefüggő intézkedések.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelői tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet I. sz. melléklet 30. pontjában meghatározottak szerint,
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság
 • Közterület-felügyelői vizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Színes fényképpel ellátott egységes közszolgálati önéletrajz (45/2012. (III.20.) Korm.r. szerint)
 • Motivációs levél
 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a postai feladóvevény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Udvarhelyi István jegyző nyújt, a 0626/340-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/9/2015 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
4/2014. számú jegyzői utasítás alapján. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: § www.budakalasz.hu – 2015. szeptember 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kikötése


fejlec
Budakalászi Polgármesteri Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
Budakalász Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán

pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelő)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/16. pénzügyi igazgatási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A kontírozott és rögzített bevételek, kiadások főkönyvi könyvelése. Pénzforgalmi- és mérlegjelentések, beszámolók és a hozzájuk kapcsolódó leltárak összeállításában való részvétel. Előrirányzatok és módosításaik kontírozása, könyvelése. Főkönyv és analitikák egyeztetése. Részvétel a Polgármesteri Hivatal számviteli politikájának kialakításában, a jogszabályi változások átvezetésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség,
 • Önkormányzati költségvetési szervnél szerzett főkönyvi könyvelési – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, pénzügy és számvitel szak,
 • Saldo Creator Budget ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • precizitás, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy postai feladóvevény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul
 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
 • Motivációs levél
 • Színes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (45/2012. (III.30.) Korm. rendelet szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balsai Judit pénzügyi osztályvezető nyújt, a 0626/340-266 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2011 Budakalász, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/8/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző (főkönyvi könyvelő).
  vagy
 • Elektronikus úton Fazekasné Szarvas Mónika részére a szarvas.monika@budakalasz.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
4/2014. számú Jegyzői Utasítás alapján. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.budakalasz.hu – 2015. szeptember 14.
 • Budakalász Hivatalos Közösségi Oldala – 2015. szeptember 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kikötése.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budakalasz.hu honlapon szerezhet.