Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 12. péntek | Gyula napja

Hírek

 

Bemutatjuk a Vasútsori óvoda tervpályázatának nyertes munkáját

2021. június 02.

A tervpályázatra felkért hat építésziroda mind kimagasló színvonalon oldotta meg a feladatot, a bíráló bizottság mégis egyhangúlag tudta kiválasztani az első helyezettet. A város honlapján a koncepciótervek megtekinthetőek, cikkünkben a nyertes tervet, a Zacc Építésziroda munkáját mutatjuk be.

Szöveg: Váli István, építészmérnök, önkormányzati képviselő |
Fotók: Zacc Építésziroda

Budakalászon 2017-ig összesen húsz csoporttal, négy helyszínen működött önkormányzati óvoda. A Vasút sori óvoda épületének lebontásával két csoport, azaz a férőhelyek egytizede megszűnt. Elhelyezkedése miatt Budakalászon ez volt sokak számára a legkönnyebben elérhető óvoda. Az Omszk-tótól az Ófalun át a Berdó lakóövezeti részig terjedő terület hatalmas, nagyrészt már kialakult környék, de a Berdó utcáiban még körülbelül 200 beépítetlen lakóövezeti telek is található, azaz a lakosság számottevő növekedésére is számítani kell itt. Az óvodák egyenletes elosztásán kívül a Kalász Suli és a HÉV állomás közelsége is a helyszín mellett szól, mivel a gyermekes családok mindennapjainak szervezését könnyítheti meg az iskola, az óvoda és a tömegközlekedés közelsége.

A korábbi óvoda 1650 négyzetméteres telkére 2016-ban elkészült egy három csoportos intézmény terve. Ennek megépítésére pályázatot nyújtott be az akkori városvezetés, de azt költséghatékonyságra hivatkozva elutasították. Ám a vonatkozó magyar szabvány szerint két csoportos óvoda is csak szűkösen férne el az eredeti telken. Ezért az óvoda telkének megnövelésére lépéseket tett a város, emellett a finanszírozás lehetőségét is újra kellett gondolni, mivel településünknek nem áll rendelkezésére az építkezés több mint félmilliárd forintra becsült összege. A 900 négyzetméteres telekbővítéssel és azzal, hogy a Magyar Katolikus Egyház lesz az építtető-üzemeltető, megvalósulhat egy négycsoportos óvoda megépítése. A templomkert és a plébániaudvar (sportudvar) is a gyermekek rendelkezésére fog állni. A templom és a közösségi ház pedig az ünnepek, a közösségi események helyszínéül szolgálnak majd. Az új intézmény nem körzetes óvoda lesz, a város teljes területéről fogadja majd a jelentkezőket úgy, hogy a gyermekek felvétele során a római katolikus vagy más vallás gyakorlása nem lesz feltétel.

Azért, hogy korszerű és településhez illeszkedő épülettel gazdagodjon a város, az építkezéshez szükséges telken kívül a terveket is az önkormányzat biztosítja. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb épület születhessen meg, óvodáink munkatársainak is a segítségét kértük. A tervezési program megírásában az ő véleményüket is figyelembe vettük.

Egy tervezési program többek között a helyiségek méreteit, a helyiségkapcsolatokat, használati szempontokat, a berendezési igényeket, anyaghasználati, formai, illeszkedési, energetikai, stb. elvárásokat tartalmaz. Ahhoz, hogy ez a szöveges anyag tervvé váljon, építészre van szükség. Az építész kiválasztásának több módja is lehetséges. Egy egyszerű árversennyel könnyen kiválasztható a legolcsóbb tervező, de a teljes beruházás költségeinek csak egy kis része a tervezési költség. Az épület használhatósága, esztétikuma, építési- és üzemeltetési költsége is mérlegelendő. A tervező kiválasztására akár egy országos tervpályázatot is meg lehet hirdetni. Ilyenkor bárki, akinek tervezői jogosultsága van, részt vehet a tervpályázaton. Ez a legjobb, de egyben a legköltségesebb és időigényesebb módszer. A jól sikerült pályaművek díjazásban részesülnek, de cserébe számos, akár tucatnál is több tervből lehet kiválasztani a megvalósításra legalkalmasabbnak ítéltet. Sajnos manapság szinte egyáltalán nincsenek tervpályázatok, különösen ilyen kisméretű épületek esetében. Mindenképpen szerettük volna, ha egy jó épülettel gazdagodna Budakalász, viszont a tervezett 2022 őszi nyitás miatt kevés idő állt rendelkezésre, ezért egy köztes megoldást választottunk. Hat építészirodát hívtunk meg tervversenyre, mely keretében építészeti koncepciótervet kellett készíteniük. A tervversenynek az időigénye és költségei messze elmaradnak egy országos tervpályázatétól, de mégis több, magas színvonalú tervből lehet a legjobbat kiválasztani.

A hat beérkezett pályamű mind kimagasló színvonalon oldotta meg a feladatot. Sok esetben teljesen eltérő építészeti megoldást fogalmaztak meg a tervezők. Volt a mai nemzeti építészetünket képviselő terv, volt a kortárs nemzetközi trendeknek magas színvonalon megfelelő megoldás. Volt kifelé forduló centrális épület. Volt befelé forduló, belső udvar köré szervezett elképzelés. Volt szigorúan szerkesztett, de volt játékosabban megmozgatott tömegű is.

A hat terv közül a bíráló bizottság egyhangúlag tudta kiválasztani az első helyezettet. Az építészekből és egy építőmérnökből álló zsűri munkáját Grünvald Tímea, a Nyitnikék Óvoda intézményvezetője segítette szakmai oldalról. A győztes pályamű, a „Madártej” jeligéjű koncepcióterv magas színvonalon felelt meg a pályázati kiírásnak.

A bíráló bizottság a pályázatra készült koncepcióterv engedélyezési- és kiviteli tervvé fejlesztéséhez szakmai javaslatokat fogalmazott meg, melyeket a kiválasztott tervezőnek már át is adtunk, és tervükbe igyekeznek beépíteni.

A terv az épületet a telekhatárokra kitolja. Ezzel a megoldással a be nem épített telekrész, azaz a zöldfelület koncentráltan, egy helyre összpontosulva alakul ki. Ennek a megoldásnak előnye, hogy a játszóudvar közvetlenül az épület mellett van, és nem a kicsit távolabb lévő plébániakertben. Az épület ilyen megfogalmazása még a templom épülettömegének tiszteletben tartását is lehetővé teszi, teret ad annak, nem tolakodik rá, nem konkurál vele. További előny, hogy a játszóudvar felé forduló épület saját tömegével védi a környező lakótelkeket az óvoda természetes működéséből adódó zajhatásoktól. Az épület a telekhatárokra kitolt, szaknyelven „lepénynek” nevezett lapostetős és az ebben úszó négy magastetős részből áll. Ez a megoldás nagyon rugalmas alaprajzszervezést tesz lehetővé, mely akár egy további, hat csoportossá történő bővítést is lehetővé tehet egyszer további telekbővítés esetén. A kiszolgáló részek a lapostetős részben, a csoportszobák, a tornaszoba és az igazgatás a magastetős épületrészekben kaptak helyet. A magastetős részek helyzetük és méretük által megidézik az eredeti telekosztást és a Budai úti hagyományos beépítési módot, léptéket. A Budakalászi elvárásként megfogalmazott „kisvárosi hangulatot” a tömegalakításon kívül az anyaghasználat (terméskő, vakolat, cserépfedés) is biztosítja. Természetesen a koncepcióterv a továbbtervezés során kis mértékben még alakulni fog, így akár a nyílászárók arányai, a homlokzati színek is változhatnak. Kértük, hogy az épület homlokzati vonala kicsit hátrébb kerüljön, hogy az óvodák előtt spontán kialakuló társadalmi érintkezéseknek megfelelő tér legyen biztosítva. Ugyanígy megoldandó még a gyerekek és szüleik kerékpárjainak, rollereinek elhelyezése is.

Mivel a játszóudvar az új épület mellett lesz, a plébániakertben helyet kapó „sportudvar” akár a környékbeliek számára is elérhetővé válhat, és nem kizárólagosan csak az óvodások használhatják majd.

Ha nem lenne a vírushelyzet, a Faluházban most rendezhetnénk egy kiállítást a pályamunkákból, teret adva a lakosságnak és az építész szakmának is, hogy megnézzék, megvitassák a terveket, a tervek által képviselt szellemi tartalmakat, a településképbe való illeszkedést és akár általánosságban az épített környezetünk helyzetét is.

KIEGÉSZÍTÉS: A kiviteli terv folyamán a koncepció módosításra került. A kiviteli tervet a nyertes pályázónak 2021. június 7-én kell benyújtania. A kiviteli tervet a módosításokkal együtt 2021. június 7-e után be fogjuk mutatni itt a honlapunkon.