Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 27. hétfő | Hajnalka napja

Hírek

 

Budakalász a nehézségek ellenére is fejlődik

2023. február 09.

A 2011 Egyesület negyedik éve vezeti Budakalászt. Két covidos esztendő után a harmadik nehéz év főként a rezsiválságról szólt. Igyekeztünk úgy dolgozni, hogy a kalászi emberek a kormányzati újratervezések közepette ebből minél kevesebbet érezzenek meg – mondta dr. Göbl Richárd évértékelőjében. A legfontosabb célt elértük: fenntartottuk Budakalász zavartalan működését. Bölcsődéink, az óvodáink, az egészségügyi szolgáltatások és az idősek ellátása is zökkenőmentes volt és közművelődésre is jutott elegendő forrás. A tervezett fejlesztések mellett fontosnak tartottuk, hogy a nehéz időkben is legyen közösségi tér, ahol össze tudunk jönni, legyen helye és ideje a kultúrának, a művészeteknek, hiszen ezek miatt is jó Budakalászon élni – fogalmazott a polgármester.

 

Az egyik legfontosabb téma a településfejlesztés. Milyen évet zártunk ezen a területen?

Komoly tervekkel indultunk el 2022 elején és ebből sok mindent sikerült megvalósítani. Voltak olyan beruházások, amelyeket már korábban előkészítettünk, elindítottuk és 2022-ben le is tudtunk zárni. Arra összpontosítottunk, hogy a saját korlátozott anyagi lehetőségeink miatt minél több külső forrást vonjunk be, hazai kormányzati vagy EU-s pályázatok révén. Tavaly több mint 700 millió forint uniós és hazai pályázati forrást nyertünk el. Ebből készült el Cseresznyés utca nyári felújítása, valamint az Omszk park játszóterének és a fitneszparkjának megújítása és bővítése háromezer négyzetméteren és van néhány fejlesztés, ami idén szintén ebből fog megvalósulni.

Az Omszk park megújult játszótérét decemberben adtuk át.

Budakalász legnagyobb gondja a zsúfolt közlekedés. Az északi elkerülő út tervei elkészültek, a kivitelezési tender is lezárult, de az építkezés nem indult el. Miben reménykedhetünk?

Az elmúlt év krónikájához tartozik, hogy a teljes mértékben előkészített állami beruházások forráshiány miatt nem indultak el. Ezek közül számunkra az északi félelkerülő út megépítése az egyik legfájdalmasabb, ezen évek óta dolgoztunk. Eljutottunk egy olyan fázisba, hogy az összes környező önkormányzattal közösen tudtunk összefogni a településeink útjainak tehermentesítése érdekében. Nyáron a kivitelező kiválasztása is megtörtént, a Kormány azonban a költségvetési nehézségekre való hivatkozással úgy döntött, hogy elhalasztja ezt a beruházást. Továbbra is azon leszünk, hogy a projekt ne kerüljön a süllyesztőbe. Értjük a nehézségeket, de azt szeretnénk, hogy amint lehet, ez legyen az első olyan beruházás, ami elindul. Tárgyalásainkon biztató visszajelzéseket kaptunk, a projekt törléséről senki sem beszél.

Az elkerülő út megépítésére Budakalásznak hosszú ideje érvényes szerződése van a magyar állammal.

Fontos tudni, hogy az évtizedes ígéretek mellett az elkerülő út megépítésére Budakalásznak hosszú ideje érvényes szerződése van a magyar állammal, ennek a kötelezettségvállalásnak érvényt kell szerezni. Ráadásul vannak kevésbé költségigényes részei a beruházásnak, például a kisajátításokkal addig is lehetne haladni. A január végi testületi ülésen a képviselők felhatalmazást adtak, hogy a cél érdekében minden követ megmozgassak, ennek megfelelően fogok eljárni.

Az M0 továbbépítése is régi adósság. Egy évvel ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy a tervek elkészítésével folytatódik a beruházás. Mi történt azóta?

2008 ősze óta a Megyeri híd budakalászi végpontjában végződik az M0-s autóút északi szakasza, ami óriási gépjárműforgalmat hoz Budakalászra. Az M0 folytatása városunk közlekedésbiztonsága és környezetvédelme szempontjából kritikus beruházás, ráadásul 2012-óta „nemzetgazdasági szempontból kiemelt”, de az elmúlt 10 évben érdemi előrelépés nem történt. Tavaly a tervek elkészítésére ismételten kiírt feltételes közbeszerzési eljárás lezárult, december közepén a szerződést is aláírták. Egy konzorcium készítheti el a 11-es és a 10-es főút közötti közel 8 kilométeres új szakasz terveit; a vállalási ár közel 4 milliárd forint, amit hat hónap alatt kell előteremteni. A teljesítési határidő a pénz rendelkezésre állását követő 49 hónap. Ez még nagyon messze van, de ha a Kormánynak nem sikerül a szükséges forrást biztosítani, a szerződés megszűnik és minden eddigi munka kárba vész. Ha lesz forrás és minden ütemesen halad, akkor is csak 2027-ben lehetnek kész a tervek leghamarabb.

Ha már az utaknál tartunk: mire számíthatnak a Patakpart iskola környékén élők és azok, akik nap mint nap oda viszik iskolába a gyerekeiket?

A másik nagy beruházás a Patakpart Általános Iskola körüli úthálózat kiépítése. A Kőbányai úttól a Klisovác utcáig terjedő nagy projektet a Kormánnyal szorosan együttműködve készítettük elő. A tervek itt is elkészültek, a kivitelezői közbeszerzés is eredményesen lezajlott, és fontos körülmény, hogy az eredetileg tervezett költségkereten belül vagyunk. Az aláírt szerződés alapján azonnal kezdődhetnének a munkálatok, azonban a Kormány egyelőre erre a beruházásra sem biztosított forrást.

A Patakpart Iskola körüli úthálózat jelenlegi állapota.

Hogy látja, melyik beruházás megvalósulására van nagyobb esély?

A Patakpart iskola körüli beruházás „csupán” 1,2 milliárd forintos költségű, így ennek az elindításában nagyon reménykedünk. Az északi elkerülő út már több tízmilliárdos fejlesztés, ami a 11-es út szélesítését és több nagy csomópont kialakítását is magába foglalja, többek között a HÉV-síneken történő külön szintű átvezetést.

Milyen fejlesztések zajlanak a városban?

Az Európai Uniós pályázatokon nagyon jól szerepeltünk: nemrég adtuk át a megújult Omszk-parki játszóteret és fitneszparkot, pályázatot nyertünk a Telepi óvoda teljes belső rekonstrukciójára és ennek keretén belül energetikai fejlesztéseket is végre tudunk hajtani. Szintén pályázati forrásból megújul a Szentistvántelepi Templom, illetve a Cserkészház felújítása is gőzerővel zajlik. Az új Vasút sori óvoda építése is folyamatban van, továbbra az a cél, hogy szeptemberben elindulhasson az új, 4 csoportos intézmény, melyet a katolikus egyház fog üzemeltetni. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezek mellett saját erőből is meg tudtunk valósítani fontos fejlesztéseket, útépítéseket és a város közterületeinek zöldítését is. Az elmúlt három évben 663 fát ültettünk el, a fásítási programot idén folytatjuk.

A Vasút soron új, 120 férőhelyes óvoda épül ezekben a hónapokban.

Budakalász az elmúlt időszakban kinőtte az Egészségházat és a Faluházat is. Milyen lehetőségek vannak a bővítésre?

Valóban így van, és örömmel mondhatom, hogy a Faluház és az Egészségház fejlesztése, bővítése is elkezdődik ebben az évben. Az Egészségházban a gyermekrendelő bővítése mellett európai uniós forrásból egy olyan korszerűsítést is végrehajthatunk, melynek köszönhetően az energiaszámla jelentősen csökkenhet. Ennek fontosságát a drasztikus rezsinövekedés miatt nem kell magyarázni. Ugyancsak egy sikeres pályázatunknak köszönhetően megújul a Faluház külső környezete, a rendezett udvaron szabadtéri színpadot fogunk építeni, illetve további műszaki fejlesztések is lesznek az épületben.

A Faluház hátsó udvarán korszerű rendezvényhelyszín épül.

Többször is elhangzott, hogy a Faluház mellett egy új közösségi teret szeretne a városvezetés. Mik a hosszú távú elképzelések ezen a téren?

Hosszú távon a szomszédos szövőgyár területén szeretnénk majd egy nagy kulturális-közösségi teret kialakítani. A zeneiskola bővítése mellett a tervek között szerepel egy hangversenyterem és egy rendezvénycsarnok kialakítása is. A fejlesztési koncepció első tervei elkészültek, mielőtt azonban bármibe belefognánk, a korábbi gyárterület környezetszennyezésének teljes körű felmérése és a rekultiváció elvégzése szükséges. A legfontosabb fejlemény ez ügyben az, hogy a környezetvédelmi hatóság elfogadta az érveinket, így nem bennünket terhel mindennek a költsége. A teljes körű felmérést novemberig kell elvégezni, az Agrárminisztérium rendelkezik azzal az állami forrással, amiből ezt finanszírozni kell. A felmérések eredményei alapján születik majd döntés a terület kármentesítésértől.

Hogy áll a két évvel ezelőtt feltárt környezetszennyezés megszüntetése az egykori gyárterületen?

A két évvel ezelőtt vett minták komoly szennyezést mutattak a városunk központjában álló vízbázisvédelmi területen. Kitartó nyomozással sikerült kideríteni a gyárterületen a nyolcvanas években létesített megfigyelőkutak körülményeit, majd a megszerzett dokumentumokat átadtuk az állami-hatósági szereplőknek. Az elmúlt bő egy évben a határértékeket meghaladó önkormányzati mérések hatósági ellenőrzése, valamint annak megállapítása zajlott, ki fogja helyreállítani a környezetet ért károkat, és ki felel az egykor állami irányítású gyár okozta szennyezésért. A környezetvédelmi hatóság elfogadta az érveinket, bár a területnek 1995 óta mi vagyunk a tulajdonosai, mégsem bennünket terhelnek majd a költségek. A teljes körű felmérést novemberig kell elvégezni. Ez után születik majd döntés a terület kármentesítéséről. Állami szerepvállalással folytatódik a városunk tulajdonában álló terület rehabilitációja és megnyílhat az út a terület közösségi fejlesztése előtt. Ne feledjük, hogy a gyárterület vízbázisvédelmi övezetbe tartozik. A károk elhárítása így rajtunk kívül további 13 környékbeli település vízellátásának biztonsága miatt is fontos.

A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek és az elszabaduló élelmiszerárak mellett a megélhetés egyre többeknek okoz gondot.

A társadalmi és szociális krízishelyzetekre felkészülve szeptemberben ezért döntöttünk a szociális támogatási rendszer kibővítéséről. A rászorulók azóta a lakásfenntartási és a szociális tűzifa támogatás mellett rendkívüli rezsitámogatásra is pályázhatnak. Bővítettük a már meglévő lakásfenntartási támogatás jogosultjainak körét és jelentősen emeltük a támogatási összeget is. Új lehetőség a rendkívüli rezsitámogatás, amely jövedelemhatártól függően azoknak adható, akik legalább részben versenypiaci árak megfizetésére kényszerülnek, de azok is igénybe vehetik, akik a lakásuk fűtését kizárólag szilárd tüzelőanyaggal tuják megoldani. Igyekszünk segíteni a budakalászi időseket, hiszen sokan nehezen jönnek ki a nyugdíjból. Az év végén több mint kétezer, főként alapvető élelmiszereket tartalmazó csomagot osztottunk szét közöttük.

A 2011 Egyesület választási programjában a városi közösségek támogatása hangsúlyosan szerepelt.

A város jövőjét hosszú távon meghatározó ügyekben nagyon fontosnak tartjuk, hogy kikérjük a budakalásziak véleményét. Ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni fogjuk. A személyes találkozások továbbá a közösségépítés fontos alkalmai is. Hosszú előkészítő munka és számos, részben még előttünk álló lakossági fórum után idén elkészül az új építési szabályozás, ami fontos lépést jelent majd az élhetőbb Budakalász megteremtése felé. Emellett továbbra is fontosnak tartjuk a közösségi célokat szolgáló kezdeményezések felkarolását. A városi kulturális és sportélet mellett támogatjuk a nemzetiségek és a helyi civil szervezetek törekvéseit, gondoljunk például a helyi cserkészcsapatra, vagy a Gyalogbusz mozgalomra. A nehézségek ellenére idén is támogatni fogjuk a közhasznú civil kezdeményezéseket.

Nehézségeket említett, milyen évre számít, mit hozhat a 2023-as esztendő?

Ahogyan az elmúlt években, idén is takarékosan fogunk gazdálkodni. A bizonytalan gazdasági körülmények miatt óvatosan kell terveznünk, hogy megőrizzük a város működőképességét. A kötelezően ellátandó feladataink ellátására kapott állami források reálértéke évek óta csökken, ráadásul évről évre növekvő elvonások is terhelnek minket. Idén például szolidaritási hozzájárulás címén már 158 millió forintot kell befizetnünk a központi kasszába. Ebben a helyzetben továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a pályázati forrásokra, döntően ezekből tudjuk finanszírozni a város fejlesztését. Szerencsére az elmúlt évek nehézségei már megedzettek minket. Folytatjuk az országos politikai pártoktól független munkát, hittel, tisztességgel Budakalászért.

Orosz Ferenc

A polgármesteri évértékelő megjelent a Budakalászi Hírmondó februári számában.