Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. november 28. kedd | Stefánia napja

Hírek

 

December 12-i testületi ülés összefoglalója

2020. január 03.

A december 12-i rendes testületi ülésen az alábbi 10 napirendi pontot tárgyalta a képviselő-testület. Az utolsó, a Kaláz Kft.-vel kapcsolatos döntéseket zárt ülésen tárgyalták.

  1. napirendi pont: Új bizottsági tag megválasztása vált szükségessé, miután Bernula Pál, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagja összeférhetetlenné válás miatt lemondott tagságáról. Új tagnak Jerkovich Pétert választották.
  2. Budakalász orvosi ügyeleti ellátását Pomáz látja el, az ezzel kapcsolatos hozzájárulás mértékének növelését kérte a Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt. ügyvezetője. A döntés értelmében a lakosságszám arányú költség hozzájárulás mértékét a jelenlegi 20 ft/fő-ről havi 40 ft/főre emelik, visszamenőleg, 2019. június 1-től kezdődően. Ezzel egyidejűleg visszavonásra került az a pénzügyi támogatás, melyet korábban a testület egy új gépjármű megvásárlásához szavazott meg. Mivel a gépjármű megvásárlása nem történt meg, a pénzösszeg átcsoportosítására hatalmazta fel a testület a polgármestert.
  3. Határoztak arról, hogy a város gyermek járó- és fekvőbetegellátási területi ellátási kötelezettség szempontjából a Bethesda Gyermekkórházhoz tartozzon a jegyzőkönyv mellékletében szereplő szakterületek esetén.
  4. Az önkormányzati törvény előírásai szerint a testület minden év december 31-ig dönt a következő évi belső ellenőrzési tervről. A belső ellenőr a határozat mellékletében szereplő 4 vizsgálati témát javasolta elfogadásra az egyes területek kockázati becslései alapján.
  5. Döntés született a Kalászi Idősek Klubjának alapító okirat módosításáról, melyet az intézmény vezetője kezdeményezett. A nagy érdeklődésre való tekintettel az eddigi 20 fős férőhely számot 30 fősre kérte módosítani. A testület ezt elfogadta.
  6. Lezárult a 2019-es értékvédelmi pályázat, s a 2. 500. 000 Forintból 2. 000. 000 forint megmaradt. Ezen összeg felhasználásáról is döntött a képviselő-testület. Az összeg egy részéből a Szentistvántelepi Általános Iskola fa tornácának felújítására, másik részből pedig a Kalász Suli Általános Iskola Vasút sor felöli épület homlokzat felújítására tett javaslatot a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, melyet a testület elfogadott.
  7. A képviselő-testület novemberi ülésén döntött a nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó pályázat kiírásáról. A felhívásra nem érkezett pályázat. Miután a pályázat eredménelenül zárult, ezért az Önkormányzat ezt jelzi az állami szerv felé és a közszogáltatás ideiglenes ellátására közérdek szolgáltató kijelölését kéri.
  8. A nyolcadik napirendi pont egy ingatlan belterületbe vonásáról szólt. A hatályos jogszabályok szerint azon ingatlanok belterületbe sorolását, amelyeket a HÉSZ már ide sorolt a tulajdonos kérelme alapján, a költségek áthárítása mellett a helyi önkormányzat jogosultan intézi. A tulajdonos vállalja a kozkázatot, a testület a belterületbe vonást egyhangúlag megszavazta.
  9. A képviselő-testület elfogadta a 2020-as évre vonatkozó munkatervét, melynek egyik legfontosabb eleme, hogy idén 2 alkalommal is lesz lehetősége a polgároknak közmeghallgatáson véleményt mondani, kérdéseiket feltenni. Április 13-án és október 15-én.
  10. A polgármester tájékoztatást adott a folyamatban lévő pályázati projektekről.

A testületi ülés jegyzőkönyve itt olvasható.