Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. május 30. kedd | Janka, Zsanett napja

Hírek

 

Elfogadta a képviselő-testület az új behajtási rendeletet

2022. június 30.

Budakalász képviselő-testülete szerda délutáni ülésén elfogadta a védett utakra történő behajtást szabályozó rendeletét. Az új jogszabály az átmenő, illetve turisztikai célú forgalom miatt a Duna-part eddig is engedélyköteles utcáin kívül október 1-jétől a Kántor utcában is szabályozza a behajtást. A Klenity városrészben, illetve a Csapás utcában a korábbi forgalomtechnikai beavatkozások felülvizsgálatáról is döntött a testület.

Dr. Göbl Richárd polgármester távollétében Forián-Szabó Gergely alpolgármester tájékoztatta a résztvevőket az utolsó képviselő-testületi ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. A beszámolóban szó esett a folyamatban lévő, illetve a következő hetekben induló beruházásokról, így a Vasút sori óvoda-építésről, az útépítésekről és felújításokról, valamint az Omszk-parkban lévő játszótér felújításáról.

A júniusi rendes testületi ülés előtt közvetlenül egy rendkívüli ülésre is sor került, melyen a képviselő-testület eredményesnek nyilvánította a közétkeztetési szolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési pályázatot. Ez alapján a polgármester hamarosan aláírhatja az új szerződést a nyertes ajánlattevővel.

A rendes testületi ülésen összesen 28 napirendi pont került terítékre.

A Képviselő-testület új rendeletet fogadott el a védett utakra történő behajtás rendjéről. Budakalászon az átmenő, illetve turisztikai célú forgalom korlátozása miatt jelenleg is találhatók behajtási engedélyhez kötött útszakaszok és területek, azonban ezek szabályozása jelenleg nem megfelelő. Az új rendelet megalkotásával lehetőség nyílt a jelenlegi forgalomszabályozási eszközök felülvizsgálatára. A rendeletalkotást több körös lakossági és hatósági egyeztetés előzte meg.

A Duna-parton a Lupa-szigeti úttól délre eső területre történő behajtás jelenleg is engedélyhez kötött, továbbá a Gát utcai sorompóhoz való hozzáférés is korlátozott. A Duna-part megnövekedett turisztikai forgalma, valamint a térségben tapasztalható parkolási-várakozási problémák miatt az Önkormányzat részéről felmerült a védett övezet kiterjesztése északi irányban, azonban a lakókkal és vállalkozásokkal történő egyeztetések alapján ennek a módosításnak jelenleg még nincsenek meg a megfelelő feltételei. Emiatt az új rendelet a jelenleg behajtási engedélyhez kötött zónát a Duna-parton változatlanul hagyja.

A Polgármesteri Hivatal korábbi engedélyezési gyakorlatának felülvizsgálata során kiderült, hogy sok engedély nem az elérhető szabályok szerint került kiadásra. Az Önkormányzat ezen a fronton is szeretne rendet tenni, a Duna-parti lakók és ingatlantulajdonosok érdekeit figyelembe véve. A lakossági egyeztetések alapján a forgalmi rendszámhoz kötött engedélyeket személyhez kötött engedélyek váltják fel, ami a gyakorlatban rugalmasabb használatot eredményez, a forgalom növelése nélkül.

A rendelet-tervezet előkészítése során beérkezett észrevételek alapján Rácz Miklós képviselő módosító indítványt terjesztett elő, melyet a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság után a testület is elfogadott.

Az elfogadott rendelet több ponton rugalmasabb a jelenlegi szabályozásnál, hátrányosabb helyzetbe pedig senki sem kerül. Az összes Duna-parti ingatlan tulajdonosa és lakója, illetve bérlője is kaphat behajtási engedélyt, az összes Duna-parti lakos kaphat hozzáférést a sorompóhoz, a védett területen ingatlanonként 4 vendégkártya adható ki (jelenleg hivatalosan 2, a gyakorlatban ennél több került kiadásra), ezen felül a hatósági engedély alapján nyújtott szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevő személyek (például az engedéllyel rendelkező kikötőkben hajót tárolók) névre szóló engedélyt kaphatnak. A rendelet egyszerűsíti többek között a csomagszállítók, ételfutárok és taxik bejutását a védett területekre, valamint megkönnyíti a vállalati üdülők megközelítését. A testületi ülésen Nagel István alpolgármester jelezte: a tapasztalatok alapján a rendelet felülvizsgálatára szükség szerint, de legkésőbb egy év múlva sor kerül.

A város egy másik pontját, a Klenity városrészt is érinti a behajtási rendelet. A szabályozásnak aktualitást ad, hogy a 11-es főút szentendrei szakaszán néhány hónapon belül jelentős lezárásokkal járó felújítási munkálatok kezdődhetnek, ami városunk mellékutcáiban is komoly torlódásokkal járhat. A Klenity terület forgalomszabályozásáról a képviselő-testület 2021. szeptember 29-én már döntött, az elmúlt hónapok lakossági fórumai és egyeztetései, valamint a gazdasági helyzet változása miatt azonban szükség volt a döntések felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat abban a tekintetben nem okozott változást, hogy az átmenő forgalom szabályozása érdekében a Kántor utcában a Téglási András utca és Apát utca közötti szakasz engedélykötelessé válik. A korábbi forgalomtechnikai elképzelésekhez képest a rendelet-tervezet elfogadása annyiban változást jelent, hogy a Klenity és Szentistvántelep városrészek lakói továbbra is mindkét irányból behajthatnak a védett útszakaszra, amíg nem épül meg a Szentistvántelepet a 11-es főúttal összekötő alternatív út.

Döntés született arról, hogy az Önkormányzat – a korábban tervezett süllyedő oszlopok helyett – fix akadályokat helyeztet el a Sekrestyés és Kanonok utcák északi (Téglási András utcai) végében, valamint a Káposztás közben, a körforgalom és a Csapás utca közti szakaszon, a Csapás utcai kereszteződés közelében. A képviselő-testület egyúttal elrendelte a forgalmi rend változáshoz szükséges forgalomtechnikai eszközök (forgalmi rend változást előjelző táblák, zsákutca táblák) kihelyezését.

A forgalomtechnikai változások a behajtási rendelettel egy időben, október 1-jétől kerülnek bevezetésre. A Duna-parti területekre korábban kiadott engedélyek szeptember 30-ig érvényesek, új engedélyek július 4-étől igényelhetők.

A képviselő-testület a számos napirendi pont között a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatán is eredményt hirdetett: a testület döntése értelmében Benkó Attila, az intézmény jelenlegi vezetője további 5 évre kap megbízást.