Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. május 30. kedd | Janka, Zsanett napja

Hírek

 

Elfogadták az idei költségvetést

2023. február 23.

A Képviselő-testület tegnap délután hét igen és három tartózkodás mellett megszavazta az idei költségvetési rendeletet. A jelentősen megemelkedett energiaárak és a magas infláció, valamint a 158 millió forintra emelt központi elvonás ellenére az Önkormányzat pénzügyi helyzete a stabil. A takarékos gazdálkodásnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően az idei városi büdzsé több mint 800 millió forint értékű fejlesztést tartalmaz, döntően új beruházásokra és felújításokra.

A február 22-iki testületi ülés legfontosabb napirendi pontja az idei költségvetési rendelet megalkotása volt. A könyvvizsgálói jelentés megállapította: az elkészült anyag mindenben megfelel a jogszabályoknak. A bevételek és a kiadások egyezősége biztosított, a pénzügyi helyzet stabil, így a város a működését finanszírozni tudja.

A központi elvonások és a magas infláció miatt nőnek a működési költségek

A magas infláció miatt idén lényegesen többet kell költeni a város működtetésére, amire az állami finanszírozás nem biztosít fedezetet. Az államkasszából érkező nettó finanszírozás ugyanis nemhogy az inflációt nem követi, hanem a 158 millió forintra emelkedő szolidaritási hozzájárulás formájában a központi költségvetés még el is von forrásokat a várostól. Azt már korábban eldöntötte a városvezetés, hogy a lakosságot terhelő helyi adóterhek a jelenlegi gazdasági környezetben nem emelkednek, a vállalkozások adóterhei azonban – igazodva a környező települések adószintjéhez – emelkedni fognak.

Több mint 800 millió Ft jut idén fejlesztésekre

A takarékos gazdálkodás mellett elsősorban a sikeres pályázatoknak köszönhető, hogy idén 801 millió forint jut beruházásokra és felújításokra, Budakalász fejlesztésére. Tavaly különböző pályázatokon összesen 702 millió forintot nyert Budakalász, ennek jelentős része az idei évben tud megvalósulni. Európai uniós forrásból jelentős fejlesztés kezdődik a Faluház udvarán: új szabadtéri színpad és megújult zöldfelületek jönnek létre. Szintén sikeres uniós pályázatnak köszönhetően megújulnak a Telepi Óvoda belső terei, illetve az intézmény udvara. Hazai pályázati forrás bevonásával idén befejeződik a Szentistvántelepi Templom külső felújítása. Uniós közlekedésfejlesztési pályázat részeként fejlődhet a kerékpáros infrastruktúra és javulni fog a HÉV-megállók biztonsága.

A Faluház hátsó udvara is megújulna. A tavalyi pályázatokon elnyert fejlesztési források a magas infláció és a romló gazdasági környezet miatt mára már csak részben fedezik a költségeket. A fejlesztések többletköltségeit a város egymaga nem tudja finanszírozni, ezért kiegészítő forrásokat kell találni ahhoz, hogy a felújítások megvalósulhassanak.

Cél a közbiztonság és a közlekedési infrastruktúra javítása

A pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztéseken túl a benyújtott költségvetésben több tucat saját erőből megvalósítandó beruházás és felújítás is szerepel. Kiemelt cél a közlekedésbiztonság és a közlekedési infrastruktúra javítása, ezért a város jelentős összeget költ út- és járdaépítésekre, illetve felújításokra. Folytatódik a fásítási program, valamint az idei évben lezárulhat a helyi építési szabályozás átfogó felülvizsgálata. A közvilágítás korszerűsítésének elindítása is szerepel a költségvetésben, a várható jelentős energia-megtakarítás miatt a projekt megvalósítása során a saját forrás mellett hitelből történő finanszírozásnak is van létjogosultsága. Az idei költségvetéssel kapcsolatos célokról, feladatokról és a fejlesztésekről ITT írtunk.

Közösségi költségvetés

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében 10 millió forintos keretösszeget szavazott meg közösségi költségvetésre, arra, hogy a budakalászi polgárok által beadott ötletek közül a legnagyobb támogatottságot élvező javaslatok megvalósulhassanak. Közösségi terek fejlesztése, illetve közösségi programok megvalósítása témákban olyan helyi kezdeményezéseket várnak, melyek elősegítik, hogy Budakalász az itt élő polgároknak ne csupán lakóhelye, hanem otthona is legyen.

Vis major pályázat, szoborállítás, néma tiszteletadás

A képviselők döntöttek a Felsővár utcai közel 10 méteres partfalomlás helyreállításról is. Mivel a munkálatok várható költsége meghaladja a 90 millió forintot, a város pályázni fog a központi vis major alap támogatására. Ebből, és önkormányzati finanszírozásból kívánják fedezni a költségeket.

Az idei országos Petőfi Sándor emlékév alkalmából a képviselők Petőfi szobor felállítását is kezdeményezték. A szobor elhelyezése a Petőfi térhez kapcsolódna; a cél, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a városközponthoz illő magas művészeti színvonalat képviselő műalkotás és rendezett környezet szülessen 2024 márciusára.

A képviselők egy perces néma felállással emlékeztek a tegnap 77 éve kitelepített budakalászi svábokra és a Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnökére, a szerdán elhunyt Wagner Lászlóra, akit a város saját halottjának tekint.

A testületi ülésen tárgyalt valamennyi előterjesztés ITT megtalálható.