Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 22. szerda | Beáta, Izolda napja

Február 23-i rendes ülés

 

Február 23-i rendes ülés


Véleménylap Letöltés
Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Javaslat a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága külsős tagjának megválsztására Nyílt
Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 6. számú módosítására Nyílt
Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására Nyílt
Javaslat helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására Nyílt
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Nyílt
Javaslat a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírására Nyílt
Javaslat a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési szakasz lezárására Nyílt
Javaslat az északi elkerülő út megvalósíthatósága érdekében településrendezési eszközök módosítására és a véleményezési szakasz lezárására Nyílt
Javaslat a „Belterületi utak fejlesztése” pályázati felhívás keretében vissza nem térítendő támogatás igénybevételére irányuló pályázaton való részvételről Nyílt
Javaslat a feltételes közbeszerzési eljárás megindítására, szakmai tartalom elfogadására a „Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése” tárgyú építési beruházás kapcsán Nyílt
Javaslat a Sekrestyés utcai (3706/2 és 3706/4 hrsz) ingatlanok értékesítésére Nyílt
Javaslat Budakalász Vasút sor 1760 hrsz-ú ingatlanon történő haszonélvezeti jog alapítására Nyílt
Javaslat a Budakalász Kézilabda Zrt kérelmére, Sportcsarnok bérleti díj csökkentési kérelem elbíráslására Nyílt
Beszámoló az állattartási, közterület foglalási valamint behajtási hozzájárulási ügyekben Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről Nyílt
Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási üléseken meghozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadására Nyílt
Javaslat a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltások beszerzése érdekében történő keretszerződés megkötésére Nyílt
Javaslat a Budakalászi Bölcsőde vezetői pályázatának elbírálására Zárt
Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására Zárt