Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 20. szombat | Tivadar napja

Március 29-i rendes ülés

 

Március 29-i rendes ülés


Véleménylap Letöltés
Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Javaslat intézményi átszervezéséről Nyílt
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti közigazgatási szerződés felülvizsgálatára Nyílt
Javaslat a Nyitnikék Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására Nyílt
Az Állami Számvevőszék 23001 számú, „Az önkormányzatok helyi iparűzési adóval kapcsolatos tevékenységének ellenőrzése” jelentésében foglaltak megismertetése, intézkedési terv elfogadása Nyílt
Javaslat a Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának elhatározására az Lke-Sz-9 jelű övezetben alkalmazható legkisebb telekszélesség vonatkozásában Nyílt
Javaslat a 040/12-13 hrsz-ú telkeken napelempark kialakítására vonatkozó kérelem elbírálására Nyílt
Javaslat városi gyümölcsfa ültetési program meghirdetésére, és az őshonos gyümölcsöskertek létrehozásáról szóló programban való részvételre Nyílt
Javaslat köztemetési vállalkozási szerződés megkötésére Nyílt
Javaslat a Sportcsarnok homlokzati burkolat felújítási költségeinek rendezéséhez történő hozzájárulásra Nyílt
Javaslat forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztásáról szóló megállapodás megkötésére Nyílt
Javaslat a Petőfi tér 3. szám alatti helyiség volt bérlője által felhalmozott bérleti díjtartozás rendezésére Nyílt
Javaslat Budakalász 0109/32 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre Nyílt
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal otthoni munkavégzéssel és téli igazgatási szünettel kapcsolatos energiaköltségcsökkentésekről, és javaslat a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Nyílt
Javaslat a 2023. évi sportpályázati felhívások tartalmának elfogadására és a pályázatok meghirdetésére Nyílt
Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadására Nyílt
Javaslat a „Telepi Óvoda fejlesztése ” tárgyban közbeszerzési eljárás megindítására Nyílt
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről Nyílt
Javaslat Kalászi Pajzs díj odaítélésére Zárt
Javaslat rendkívüli települési támogatás és rendkívüli eseti települési támogatás elutasításáról szóló döntések fellebbezésének elbírálására Zárt
Javaslat „Budakalász, Pomázi út 3. szám alatti ingatlanon szögtámfal építése a vis maior pályázat keretében” tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás lezárására Zárt
Javaslat településképi kötelezéssel kapcsolatos fellebbezés elbírálására Zárt