Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 22. szerda | Beáta, Izolda napja

November 24-i rendes ülés

 

November 24-i rendes ülés


Véleménylap Letöltés
Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 5. számú módosítására Nyílt
Javaslat a motoros vízi járműveket terhelő települési adó rendelet módosítására Nyílt
Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására Nyílt
Javaslat a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedélyek kiadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló törvényességi felhívás megtárgyalására Nyílt
Javaslat a Nyitnikék Óvoda álláshely bővítésére Nyílt
Javaslat a Budakalászi Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírására Nyílt
Javaslat a Kalászi Idősek Klubjában intézménylátogatás szüneteltetésére Nyílt
Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására Nyílt
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Nyílt
Javaslat a 2020. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés tudomásul vételére Nyílt
Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására Nyílt
Javaslat a Hargita utca forgalom csillapítására, sebességcsökkentő bordával Nyílt
Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére Nyílt
Javaslat a Bursa Hungarica 2022. évi ösztöndíjpályázatok elbírálására Nyílt
Javaslat a Sekrestyés utcai (3706/2 és 3706/4 hrsz) ingatlanok értékesítésére Nyílt
Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Nyílt
Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatos döntés meghozatalára Nyílt
Javaslat a „Patakpart Általános Iskola megközelítését szolgáló úthálózat fejlesztése-kiviteli tervdokumentáció elkészítése” tárgyú tervezési szerződés 2. sz. módosítására Nyílt
Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének III. negyedévi teljesítéséről Nyílt
Beszámoló a 2019. és 2020. évi helyi adóztatási tevékenységről Nyílt