Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 14. vasárnap | Örs, Stella napja

Szeptember 27-i rendes ülés

 

Szeptember 27-i rendes ülés


Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítására 148/2023. (IX. 27.) sz. előterjesztés Nyílt
Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének 01.-07. havi teljesítéséről Nyílt
Javaslat a változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet módosítására Nyílt
Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, és a lakások bérleti díjáról szóló rendeletének módosítására Nyílt
Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására Nyílt
Javaslat a Csodabogár Óvoda, Bölcsőde 2022/2023. nevelési évről és az önkormányzattal kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására Nyílt
Javaslat a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részére bölcsődei helyiség használatba adási szerződés megkötésére Nyílt
Javaslat a Budakalász, Szentendrei út 1-3. szám alatti 6.2. azonosítószámú kb. 12 m2-es helyiség pályázat nélküli bérbeadására Nyílt
Javaslat a Budakalász, Szentendrei út 1-3. szám alatti 13.2. és 13.3. azonosítószámú ingatlannal kapcsolatos tartozás rendezésére Nyílt
Javaslat Budakalász, József Attila utca 62/12. szám alatti, 2882/A/12 hrsz-ú lakás elidegenítésére Nyílt
Javaslat a Budakalász, Szentendrei út 1-3. szám alatti 2.6. azonosítószámú kb. 200 m2-es épületrész pályázat nélküli használatba adására, és a Budakalászi Készenléti Önkéntes Tűzoltó és Mentőszervezet Egyesületével Együttműködési megállapodás megkötésére Nyílt
Javaslat a Klinger Henrik u. 1291/25 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékgyűjtő udvar tekintetében az Önkormányzat és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. között bérleti szerződés megkötésére Nyílt
Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Nyílt
Javaslat az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezésére Nyílt
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Nyílt
Javaslat az 1. számú házi gyermekorvosi körzet átadásának jóváhagyására Nyílt
Javaslat 2024. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásra, az „A” és „B” típusú pályázat kiírására Nyílt
Javaslat közbeszerzési eljárások lefolytatására és Budakalász Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására Nyílt
Javaslat „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésben” ültetésre felajánlott terület módosításáról, és a 2492 hrsz-ú ingatlan fejlesztési koncepciójának elfogadásáról Nyílt
Javaslat a 3002/1 és a 3002/3 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok és a hozzá kapcsolódó 3002/4 és a 3003/4 helyrajzi számú kivett helyi közutak belterületbe csatolására Nyílt
Javaslat Budakalász, Erdőhát utca – Klisovác utca kereszteződésében forgalmi rend megváltoztatására Nyílt
Javaslat Budakalász, Cseresznyés utca – Gyümölcs utca kereszteződésében forgalmi rend megváltoztatására Nyílt
Javaslat Budakalász, Bokros közben a gépjárművel történő várakozás korlátozására Nyílt
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről Nyílt
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Nyílt
Javaslat közigazgatási bírság megállapításáról szóló döntés elleni fellebbezés Zárt
Javaslat a „Budakalász Díszpolgára” és a „Budakalászért Emlékérem” díj odaítélésére Zárt