Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 04. hétfő | Barbara, Borbála napja

Szeptember 28-i rendes ülés

 

Szeptember 28-i rendes ülés


Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének 01.-07. havi teljesítéséről. Nyílt
Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítására Nyílt
Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására Nyílt
Javaslat általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia és földgáz energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárások lefolytatására és Budakalász Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítására Nyílt
Javaslat Településfejlesztési koncepció elfogadására Nyílt
Javaslat Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) elfogadására Nyílt
Javaslat Budakalász Város Kerékpárforgalmi Hálózati Tervének elfogadására Nyílt
Javaslat a Város Környezetvédelmi Programjának elfogadására Nyílt
Javaslat az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet módosítására Nyílt
Javaslat Budakalász 3001 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására és leszabályozására Nyílt
Javaslat Budakalász 0183/118 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre Nyílt
Javaslat Budakalász 058/285 helyrajzi számú külterületi ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre Nyílt
Javaslat a Sekrestyés utcai (3706/2 és 3706/4 hrsz) ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat lezárására, és újabb pályázat kiírására Nyílt
Javaslat a Táncsics utca és a Budai út 54. számú ingatlan telekhatár rendezésére Nyílt
Javaslat a Gyümölcs utca 3071/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlan belterületbe csatolására Nyílt
Javaslat a Gyümölcs utca zártkerti ingatlanok belterületbe csatolására Nyílt
Javaslat az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, és az szmsz rendelet módosítására Nyílt
Javaslat a Csodabogár Óvoda, Bölcsőde 2021/2022. nevelési évről és az önkormányzattal kötött ellátási szerződések teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására Nyílt
Javaslat az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 2021. évi beszámolójának elfogadására Nyílt
Javaslat a 2023. évi Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásra Nyílt
Javaslat a Budai út 26. és a Szentendrei út 24. szám alatti ingatlanok pályázat nélküli ingyenes használatba adására Nyílt
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Nyílt
Javaslat Budakalász Város díszpolgárának temetési költségéhez való hozzájárulásra Zárt
Javaslat a „Budakalász Díszpolgára” és a „Budakalászért Emlékérem” díj odaítélésére Zárt