Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. március 21. kedd | Benedek napja

Szeptember 29-i rendes ülés

 

Szeptember 29-i rendes ülés


Előterjesztés tárgya Ülés tipusa Letöltés
Javaslat a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására Nyílt
Javaslat óvodai jelentkezésről szóló határozat megozatalára Nyílt
Javaslat a meghatározott össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásához szükséges behajtási engedélyek kiadásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Nyílt
Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 3. számú módosítására Nyílt
Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének 01.-08. havi teljesítéséről Nyílt
Tájékoztatás a "Barát-patak torkolat és környezetének rendezése" c. projekt állásáról, javaslat az együttműködési megállapodás megkötésére Nyílt
Javaslat Budakalász külterület 0178/269 hrsz. ingatlan elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre Nyílt
Javaslat Prekobrdo településrész forgalmi rendjének változtatására Nyílt
Javaslat a Táncsics Mihály utcában 20 km/h sebességkorlátozás bevezetésére Nyílt
Javaslat a Klenity városrész és a Csapás utca forgalomszabályozására Nyílt
Javaslat a "Budakalászi négy csoportos óvoda engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítés" tárgyú tervezési szerződés 2. sz. módosítására Nyílt
Javaslat a város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó pályázat meghirdetésére Nyílt
Javaslat a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Nyílt
Javaslat a Polgármsteri Hivatal 2021. évi Monitoring Stratégiájának elfogadására Nyílt
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi Stabilitási tervének elfogadására Nyílt
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására Nyílt
Javaslat a Kalászi időske Klubja Alapító okiratának módosítására Nyílt
Javaslat az iskola-egészségügyi, valamint a 3. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződések jóváhagyására Nyílt
Javaslat a Patakpart Általános Iskolában az iskolai intézményi étkeztetés személyi feltételeinek biztosítására Nyílt
Javaslat 2022. évi Bursa Hungarica pályázatához történő csatlakozásra, "A" és "B" típusú pályázat kiírására Nyílt
Javaslat Budakalász Város díszpolgárának temetési költségéhez való hozzájárulásra Nyílt
Javaslat a Budakalászért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Nyílt
Javaslat a "Csodabogár" Óvoda és Bölcsődével kötött Ellátási szerződés módosítására Nyílt
Javaslat a "Csodabogár" Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évről és az önkormányzattal kötött ellátási szerződések teljesüléséről szóló beszámolójának elfogadásáraz Nyílt
Javaslat az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről Nyílt
Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről Nyílt
Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Nyílt
Javaslat a "Budakalász Város Díszpolgára" és a Budakalászért Emlékérem" díjak odaítélésére Zárt
Javaslat "Budakalász Város településrendezési eszközeinek módosítása-fél elkerülő" út- tárgyalásos eljárás keretében" tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására Zárt
Javaslat Budakalász Sekrestyés utca 3706/2 és 3706/4 ingatlanok pályázat útján történő értékesítésére Nyílt