Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. február 28. szerda | Elemér napja

Előzetes tájékoztatás

 

Településfejlesztési koncepció elkészítéséről és a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról


Ahogyan arról már beszámoltunk, Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 93/2020. (XI.25.) számú határozatában úgy döntött, hogy felülvizsgálja és módosítja Budakalász Város Településfejlesztési koncepcióját (TFK), Településszerkezeti Tervét (TSZT) valamint Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) és Szabályozási Tervét (SZT). A tervezési munkák elvégzésére a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. kapott megbízást.

Budakalász Város hatályos Településfejlesztési koncepcióját még 2001-ben fogadta el az akkori képviselő-testület. A hatályos Településszerkezeti tervet 2015-ben, a Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási Tervet pedig 2016-ban hagyta jóvá a városvezetés. Az ezeket megalapozó vizsgálat 2010-ben készült, így az azóta eltelt időre való tekintettel teljes, új megalapozó vizsgálatot kell elvégezni.

A Településfejlesztési koncepció ugyancsak teljes felülvizsgálatra szorul, az új koncepciót pedig Budakalász lakóinak bevonásával, véleményük figyelembevételével készítjük el.

A Településszerkezeti terv kapcsán a város közlekedési infrastruktúrájának átgondolása, szükséges, amihez kapcsolódóan egyes helyeken a területfelhasználás is érintett lehet. A terv új alaptérképre kerül, melynek során a területfelhasználási kategóriák lehatárolásnak pontosítás szükséges lehet. Új beépítésre szánt terület kijelölését nem tervezzük.

A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv felülvizsgálata és módosítása a jogszabályi környezethez való igazodás, az egyértelmű jogszabályi értelmezés, és a mindennapos használat során felmerült módosítási igények érdekében szükséges.

Az eljárási rend a felülvizsgálat során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Településkódex) szerinti teljes eljárás. A partnerségi egyeztetés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet szerit történik.

A rendezés alá vont terület Budakalász Város közigazgatási területe.

A rendezés célja a hatályos HÉSZ-ben meghatározott előírások pontosítása, egyértelművé tétele, egyszerűsítése, a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanságok, elírások javítása, néhány olyan módosítási igény az önkormányzat, illetve a lakosság részéről, mely övezeti paraméter, övezethatár, szabályozási vonal felülvizsgálatát, módosítását vagy egyedi területi előírást igényel, valamint a magasabb szintű jogszabályi változások átvezetése a jogszabályi harmonizáció érdekében.

A felülvizsgálat várható eredménye a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megalkotása lesz, amely egyértelmű szabályozást és jogbiztonságot eredményez a telektulajdonosok, építtetők számára.

Kapcsolódó oldalak:

Építés ügy

Kapcsolódó cikkek:

Tájékoztató a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Emberközpontú és emberléptékű kisváros kereteinek kialakítása a cél