Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 24. szerda | Kincső, Kinga napja

Hírek

 

Felhívás – BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019

2018. október 08.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakalász Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázat, a felhívás kódja: BURSA-2019-A), illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázat, a felhívás kódja: BURSA-2019-B).

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Csak a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és bírálatban nem vesz részt.

A pályázati felhívások elérhetőek az alábbi linken:

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica/?main_menu[main_menu][item]=15&menueditbox[Menu]=main_menu

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban határozza meg:

A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges:

A pályázó:

 • eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat,
 • hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály által meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg,
 • árva vagy félárva,
 • családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 • gyermeket nevel,
 • egyedül neveli gyermekét,
 • valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 • állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
 • nem részesül kollégiumi ellátásban.

A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot minden esetben dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint:

 • a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII.törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege (NAV szja, munkáltatói jövedelem igazolás,  gyermektartás, családi pótlék, árvasági, özvegyi nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok). Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, ill. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, ill. hozzájárulást kell fizetni.
 • a pályázó és közvetlen hozzátartozójának – testvér(ek) – eredeti tanulói és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonata
 • tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata.
 • a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 1. november 6.

A beérkezett pályázatokat az Önkormányzat bírálja el 2018. december 6-ig.

BURSA HUNGARICA 2019 Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat