Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 12. péntek | Gyula napja

Hírek

 

Félidő – számvetés az elvégzett munkáról és a tervekről

2022. július 28.

A 2011 Környezet és Értékvédő Egyesület a 2019 őszén tartott önkormányzati választáson nagy bizalmat kapott Budakalász lakosaitól. Az egyesület polgármesterjelöltje mellett az összes egyéni választókörzetben a civil lokálpartióták képviselői nyertek, így stabil többséggel láthattak választási programjuk végrehajtásához. Az ötéves ciklus félideje jó alkalom volt a számvetésre. Dr. Göbl Richárd polgármesterrel beszélgettünk.

Ki lehet zárni az országos politikát a kalászi hétköznapokból?

Mi itt nem pártideológiákat, hanem járdákat, utakat, bölcsődei és óvodai férőhelyeket és egymásra figyelő közösséget akarunk építeni. Az önkormányzati választásokon a hozzáértés és a tisztesség alternatíváját kínáltuk a budakalászi embereknek. Az elért eredmény pedig magáért beszél. Budakalász üdítő kivétel, az eltérő érdekek nálunk nem terhelik a mindennapokat. Politikai csatározások helyett a 2011 Egyesület tagjaiból álló stabil többség vezeti a várost – 8 egyéni választókörzet, 8 egyesületi képviselő és a polgármester. Ez csapatmunka. A döntéseket alapos előkészítés előzi meg. A bizottságokban és a szakmai műhelyekben ugyan komoly viták vannak, de ezek érdemi és szakmai kérdésekről szólnak. Személyeskedés vagy pártoskodás nincs. Budakalászon az országos politikai pártok helyi jelöltjeivel szemben ezért tudott egy lokálpatrióta egyesület nyerni.

A közérdek érvényesítése a konfliktusok felvállalásával jár. Voltak lehallgatások, névtelen sunyi támadások, rágalmazások. Ezek nem hiányoztak, de megedződtünk.

Hogyan lehet így érvényesülni?

Mindenkivel korrekt kapcsolatra törekszünk, ugyanakkor országos pártpolitikai ügyekbe nem bonyolódunk, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne véleményünk róla. Az országgyűlési választásokra meg is fogalmaztunk egy állásfoglalást, amiben arra kértünk minden budakalászit, hogy alaposan tájékozódjanak a jelöltek programjáról és minél többen menjenek el szavazni. Persze egy tisztán civil városvezetésnek nem könnyű boldogulnia, de nem adjuk fel, hogy „európaian” viselkedjünk. Mi Budakalászért vagyunk felelősek, az országos politika alakulására adottságként tekintünk. Az újonnan választott parlamenti képviselőnkkel például kiválóan együtt tudunk működni, ami szerintünk így normális. Azon dolgozunk, hogy másoknak is fontosak legyenek a kalászi ügyek. Hiteles szakmai hozzáértéssel, felkészültséggel pedig mindenkit meggyőzni arról, hogy érdemesek vagyunk a párbeszédre. A kalászi érdekek mellett értékeket is képviselünk. Ez eddig bevált. Kezünket, lelkünket nem köti béklyóba korrupció. A lelkiismeretünkön kívül egyedül a választóinknak tartozunk elszámolással.

Ha visszatekint az elmúlt két és fél évre, akkor elégedett?

Egy világjárvánnyal terhelt nehéz időszakon vagyunk túl, de a választási programpontok többségében érdemi eredményeket értünk el. Az önkormányzati ciklus végéig, 2024. októberig persze van még feladat. A megkezdett, illetve a tervezett beruházásaink megvalósításához pályázati és más külső forrásokra van szükség, mert a gazdasági visszaesés és a központi elvonások miatt a város bevételei jelentősen csökkentek. A helyzet azonban nem reménytelen: 2019 októbere óta összesen 2,2 milliárd forint támogatást nyertünk Budakalásznak. Ezen felül pedig a különböző egyházi, nemzetiségi, sport és egyéb közösségi célú megállapodások révén további több milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg városunkban. Kifejezetten jó viszonyt ápolunk a helyi egyházak és felekezetek vezetőivel, a nemzetiségekkel, a cserkészekkel, a sportegyesületekkel, a kalászi karitatív szervezetekkel. Partnerséget kínálunk valamennyi közösségépítő lokálpatrióta kezdeményezésnek. Lehetőségeinkhez mérten a Faluház színes és színvonalas kulturális programjaihoz is megteremtjük a feltételeket. Mert ettől is jó Budakalászon élni.

A 2011 Egyesület választási programjában a környezetvédelem, a településfejlesztés, a közösségépítés, a szolidaritás kiemelt hangsúlyt kapott.

Elindítottuk az Élhető Budakalász programot, az építési szabályok felülvizsgálatát. Ennek az a célja, hogy megakadályozzuk a lakosságszám fenntarthatatlan növekedését és megóvjuk a még megmaradt zöldterületeinket. Budakalász megtelt, ezért a mennyiségi bővülés helyett a minőségi fejlesztésekre koncentrálunk. A környezetvédelem területén is sikerült előre lépni és évtizedes elmaradásokat is pótolni tudtunk. Hatósági eljárásokat kezdeményeztünk a Duna-part és az ivóvízbázis védelmében. A város központjában pedig megkezdtük a szövőgyári környezetszennyezés feltárását, és mindent megteszünk a mielőbbi rehabilitáció érdekében, hogy ez a terület közösségi célokra hasznosulhasson. Átfogó környezetvédelmi koncepciót készítünk és az egész településre kiterjedő fásítási programot indítottunk. A külső források bevonásával fejlesztettük a helyi infrastruktúrát.

A további pályázati lehetőségekre felkészülve pedig számos tervet készítettünk elő, ezek egy részére már forrás is rendelkezésre áll. Fejlődnek a városi intézmények is. Nehéz helyzetből indulva „sínre tettük” a Patakpart Általános Iskolát, ahol nemrég fejeződött be az első tanév. A Magyar Katolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján pedig új óvoda épül a Vasút soron. Az Egészségházat is kibővítjük, mert azt is kinőtte a város. Szintén pályázati forrásból kibővítjük és megújítjuk az Omszk-park játszóterét. Kezdeményezésünkre pedig kormányzati támogatással épülhet fel a Kalász Suli évtizedek óta hiányzó tornaterme. A kiviteli tervek őszre készülnek el, reméljük, lesz pénz a felépítésére.

A budakalásziak visszatérő problémája a helyi és a helyközi közlekedés, az utak állapota.

A közlekedési helyzet javítása prioritás, mert itt a legnagyobb az elmaradás. Budakalász 13 éve város, de a régi, községi infrastrukturális körülmények szinte változatlanok. A víz és csatornahálózatra és az útjainkra ez egyaránt igaz. A saját források ugyan korlátozottak, de így is több mint 2 kilométernyi utat, a Prekobdrón és a Berdón megújítottunk, illetve ez év végéig megújítunk.

A helyi közlekedés fejlesztésére több pályázatot nyertünk, ezek megvalósítása például a Berdóban már folyamatban van. A belső úthálózat fejlesztésére több tervet és pályázatot készítettünk elő, mert nagyobb fejlesztésre csak pályázati pénzekből van esély. A városközpontot tehermentesítő északi elkerülő út tervezése és engedélyezése, valamint a kivitelezői tender sikeresen lezárult, reméljük, lesz pénz a kormányzati beruházásra. (Időközben megjelent a hír, hogy most nem lesz pénz az elkerülő megépítésére – szerk.)

Folyamatosan lobbizunk az M0 továbbépítése ügyében is, ami az egész térség számára létfontosságú. A H5-ös HÉV rekonstrukciójának terveibe a kéréseink, javaslataink többsége már beépült. Rövidesen elkészül Budakalász hosszú távú fenntartható közlekedési stratégiája is, ami a jövőbeni hazai és uniós közlekedésfejlesztési pályázatok egyik belépő feltétele.

Mi a helyzet az ivóvízzel? Már az első kánikulai napok vízkorlátozást hoztak.

Nem csupán a zsúfolt közlekedési helyzet, de az ivóvíz és csatornahálózati kapacitások miatt is ésszerű korlátot kell szabni a további betelepülésnek. Városunk hosszú távú új fejlesztési stratégiájának éppen ez a célja. A fejlesztési tervek része a víziközművek fejlesztése, mert Budakalász ebből a szempontból nézve is régen megtelt. Az ingatlanfejlesztők által diktált városvezetői döntések sok éven át ezt a körülményt is felülírták.

Közösségépítés, szolgáltatásfejlesztés, szolidaritás és korrupciómentes közélet is szerepelt a célok között.

Ígéretünk szerint a fontosabb ügyekben a budakalásziakat közvetlenül is bevontuk a döntéshozatalba. Előzetesen kikértük és figyelembe vettük a véleményüket. Lakossági fórumokon, kérdőíveken, és a korábbiaknál sokkal gyakoribb személyes találkozások alkalmával rengeteg hasznos javaslat érkezett, amit ezúton is köszönünk! Rendszeres kapcsolatban állunk a városban működő civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és nevelési intézményekkel és a nemzetiségek képviselőivel. Folyamatosan fejlesztjük a helyi egészségügyi ellátást is. A gyermekorvosaink segítségével például immár a nagyhírű Bethesda Kórház látja el a kalászi gyerekeket. Nemsokára önálló iskolaorvosa is lesz a budakalászi gyerekeknek, nemrég pedig új felnőtt háziorvos kolléga érkezett. Rászoruló embertársaink hatékonyabb segítése érdekében új szociális rendeletet fogadtunk el. A korrupcióval szemben pedig számunkra csak a zéró tolerancia az elfogadható. Ezt a környezetünk pontosan megtapasztalhatta. Az üzleti és magánérdekek helyett nálunk mindig a közérdek az első. Emiatt eddig is sok konfliktust vállaltunk és a jövőben is bátran ki fogunk állni a helyi közösség érdekében. A korábbi évek feltűnő ingatlaneladásai miatt vizsgálatokat indítottunk. Az egykori közparkok építési vállalkozóknak történő eladása ügyében az illetékes nyomozóhatóságokhoz fordultunk, a többi már nem rajtunk múlik.

Említette a Covid miatt visszaesett városi bevételeket. Milyen a pénzügyi helyzete Budakalásznak?

 Pénzügyeinket rendben tartjuk. Tisztábbá és átláthatóbbá tettük a döntéshozatalt. A közpénzek elosztásában az egyszemélyi polgármesteri döntések helyett megerősítettük a testületi és bizottsági hatásköröket, valamint a pályázati lehetőségeket. A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a korábbiaknál lényegesen nehezebb gazdasági helyzetben is stabilan működik a város. Mindezt úgy értük el, hogy a korábbi városvezetés ingatlaneladásai után az elmúlt években mi gyarapítani tudtuk a város ingatlanvagyonát.

A 2011 Egyesület vezetése alatt 92 millió forint értékű ingatlangyarapodás történt. 2012 és 2019 között 1,3 milliárd forint értékben 76 ingatlannal lett szegényebb a város.

Mit hozhat a jövő? Brutális dolgokkal kell szembesülnünk: az energiaárak az egekben, infláció, amelyek az önkormányzatokat különösen súlyosan érintik. Az intézmények fűtési költsége, a közvilágítás és a közétkeztetés számlái a többszörösükre nőnek.

Ezek a kérdések gyors központi beavatkozást igényelnek. Kevés kivétellel az önkormányzatoknak már nincs tartaléka, de ezzel szerintem a felelős döntéshozóknak is tisztában kell lenni. A jövő tervezése azonban nem csak az Önkormányzatnak, hanem a lakosságnak is nehézzé vált. A rezsiköltségek emelkedésének végét még nem látjuk, az eddig megjelent információk viszont nem sok jóval kecsegtetnek. A város számára előnyös, hogy az erőinket a parttalan civakodás helyett a megoldások keresésére tudjuk fordítani. A képviselő-testület tagjai képesek összefogni a város érdekében, általában egységes döntések születnek. Előterjesztéseinket a 2011 Egyesület képviselői mellett a három fideszes kolléga is szinte mindig megszavazza.

Persze nem mindenki örül annak, hogy határozott kezekben van a város. A közérdek érvényesítése sokszor konfliktusok felvállalásával jár. Sok, korábban érinthetetlennek tartott érdeket sértettünk, ami miatt kaptunk bőven hideget-meleget. Voltak lehallgatások, névtelen sunyi támadások, rágalmazások. Ezek nem hiányoztak, de legalább megedződtünk, erősödtünk. Folytatjuk. Hittel, tisztességgel.

Az interjú a Hírmondó legfrissebb számában is olvasható.