Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. június 09. péntek | Félix napja

Hírek

 

Fontos gazdasági, szociális környezetvédelmi és településfejlesztési döntéseket hozott a városvezetés

2022. szeptember 29.

A Képviselő-testület tegnapi ülésén 24 napirendi pontot tárgyalt. Az önkormányzati rezsiköltségek drasztikus emelkedése és a város működőképességének megtartása érdekében módosították az idei költségvetést; a várható lakossági krízishelyzetre felkészülve pedig fontos szociális intézkedéseket hoztak. A képviselők elfogadták Budakalász új környezetvédelmi és településfejlesztési koncepcióját, illetve Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervének elfogadásáról döntöttek. A városi díjakról is határoztak, amelyeket az október 23-iki megemlékezés alkalmával adnak majd át.

 

Költségvetés – óvatosság, előrelátás, tartalékképzés

A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása során a megemelkedett közműdíjak fedezete érdekében a dologi kiadások terhére jelentős átcsoportosítást hajtott végre a testület. A módosítás az üzemanyagárak emelkedése miatt várható idei többletkiadásokra is fedezetet teremtett. A pályázatokból származó többletbevételek, valamint a dologi kiadások visszavágása révén szintén jelentősen csökkentették az önkormányzati finanszírozást és a takarékos előrelátás érdekében további előirányzat-módosításokat hajtottak végre. A bizonytalan társadalmi és gazdasági környezet miatt megnövekedett kockázatok kezelése érdekében a képviselők a költségvetés általános tartalékát 105 millió forinttal növelték.

A KSH adatai alapján az infláció mértéke jóval meghaladta az előrejelzéseket: 2022 augusztusában 15,6 százalék volt, és további emelkedés várható. Az élelmiszerek egy év alatt 31 százalékkal drágultak.

A költségvetés módosításának fő célja, hogy a város alapvető működőképessége a bizonytalan gazdasági és társadalmi környezetben is megmaradjon. A takarékossági intézkedések meghozatala során a városvezetés álláspontja világos: a gyermeknevelést végző intézmények, illetve a szociális és egészségügyi közszolgáltatások működésének fenntartása elsőbbséget élvez.

 

Szociális intézkedések a küszöbön álló krízishelyzetek kezelésére

A társadalmi és szociális krízishelyzetekre felkészülve a képviselők a szociális támogatási rendszer bővítéséről is döntöttek.  Augusztustól a lakossági villamosenergia és földgáz értékesítési árak jelentősen megemelkedtek, és ez nagy terhet ró sok budakalászi családra. Annak érdekében, hogy a fűtési szezon alatt az áremelés miatt kiszolgáltatott helyzetbe kerülőknek segítséget nyújthasson az önkormányzat, a szociális rendeletben több módosítást is szükségesnek tartott a városvezetés.

Egyebek mellett a már meglévő lakásfenntartási támogatás esetében a jogosultak körének bővítését, a támogatási összeg jelentős emelését, valamint új, rendkívüli rezsitámogatás bevezetését is. A lakásfenntartási támogatás esetében mind a jogosultsági jövedelemhatár, mind a megítélhető összeg jelentősen, utóbbi 50 százalékkal emelkedik. Az önkormányzati lakást bérlők esetében a támogatás a rezsiköltségekre is elszámolható lesz. Ezeken felül új támogatási formaként jelenik meg a rendkívüli rezsitámogatás, mely jövedelemhatártól függően annak adható, aki fogyasztóként legalább részben versenypiaci árak megfizetésére kényszerül, de azok is igénybe vehetik, akik a lakásuk fűtését kizárólag szilárd tüzelőanyaggal oldják meg. A rendkívüli rezsitámogatás összege havi 15 ezer forint, a rászorulók tehát az októbertől márciusig tartó fűtési szezonra összesen 90 ezer forint értékű rendkívüli támogatást kaphatnak. Fontos, hogy a rezsitámogatás mellett ugyanúgy igényelhető marad a lakásfenntartási és a szociális tűzifa támogatás is.

A takarékossági intézkedések meghozatala során a városvezetés álláspontja világos: a gyermeknevelést végző intézmények, illetve a szociális és egészségügyi közszolgáltatások működésének fenntartása elsőbbséget élvez.

Gáz és villamosenergia-beszerzés a versenypiacról

A Kormány a vonatkozó júniusi rendeletével az Önkormányzatokat kizárta az egyetemes szolgáltatási körből, így Budakalásznak is kötelezően a versenypiacról kell a gázt és a villamos energiát beszereznie. Az egyetemes szolgáltatói körből történő kilépési folyamat 2022. december 31-ig biztosítja az energiaellátást. Mivel az energiabeszerzés éves összköltsége jóval meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni.

Budakalász Város Önkormányzata csatlakozott egy csoportos villamos energia és földgáz energia beszerzési közösséghez, ami a csatlakozó tagok számára kedvezőbb pozíciókat kínálhat. A közbeszerzési eljárások miatt az idei közbeszerzési tervet is módosítani kellett. Budakalásznak is fel kell készülnie a nehezebb időkre. Cél, hogy a város alapvető működőképessége a nehéz és bizonytalan helyzetben is megmaradjon. Ennek fontos eleme, hogy a lehető legkedvezőbb energiabeszerzési megállapodásokat köthesse meg a város. A jövő évi gáz- és villamosenergia közbeszerzések folyamatban vannak. A 2023-as év pénzügyi tervezése már megkezdődött, a város lehetőségeit az energiatenderek eredményei alapvetően fogják befolyásolni.

 

Új településfejlesztési koncepciót fogadtak le a képviselők

A képviselők elfogadták Budakalász új Településfejlesztési Koncepcióját. A településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata több mint egy éve kezdődött el. Az Élhető Budakalász Program célja egy emberközpontú és emberléptékű kisváros kereteinek kialakítása.  A város utolsó településfejlesztési koncepciója 2001-ben volt elfogadva, azóta nem volt átgondolt fejlesztési elképzelés. Kérdőíves adat és vélemény gyűjtés, valamint lakossági és fókuszcsoportos fórumokon megfogalmazott hasznos javaslatokat a tervezők beépítették a tervekbe. Az elkészült új Településfejlesztési Koncepciót a véleményező államigazgatási szervek és önkormányzatok is megkapták és véleményezték.

 

Elfogadták a fenntartható városi mobilitási tervet (SUMP)

A képviselők elfogadták Budakalász Fenntartható Városi Mobilitási Tervét (SUMP), melyet a tavaly közbiztonságfejlesztésre elnyert uniós pályázati forrásból finanszírozott a város. A hosszú távra szóló fenntartható mobilitási terv stratégiai jelentőségű anyag, megléte a jövőbeni hazai és uniós közlekedésfejlesztési pályázatok egyik belépő feltétele. A SUMP az Élhető Budakalász Program részeként, a településfejlesztési Koncepcióval összhangban készült el.

 

Elkészült a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv is

Ugyancsak a közlekedésbiztonság fejlesztésre elnyert vissza nem térítendő támogatás terhére készült el a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) is. A dokumentum szakmai értékelését a Magyar Kerékpárosklub végezte, a közútbiztonsági auditját pedig a Főmterv készítette. A képviselők által elfogadott dokumentumot korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya is véleményezte és elfogadásra javasolta.

 

Új Környezetvédelmi Programot fogadtak el a képviselők

Budakalász első Környezetvédelmi Programja a 2004. és 2009. közötti időszakra szólt. Az azóta eltelt bő egy évtizedben csupán egyetlen felülvizsgálatra került sor, az is több mint tíz évvel ezelőtt. Ezalatt rengeteg változás történt, a városvezetés ezért döntött az alapos felülvizsgálatról.  A Környezetvédelmi Program szintén stratégiai dokumentum.

 

A hátrányos helyzetű tehetséges kalászi fiatalok támogatásáról is döntöttek

A testület döntése alapján idén is lehet pályázni a Bursa Hungarica Ösztöndíjakra. A városvezetés célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló kalászi fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

 

Városi elismerések – Díszpolgári cím és Budakalászért emlékérem

A képviselők zárt ülésen döntöttek a „Budakalász Díszpolgára” és a „Budakalászért Emlékérem” díj odaítéléséről. A budakalászi lakosok és szervezetek augusztus végéig küldhették el jelöléseiket, javaslataikat. A rangos városi elismerések átadására az október 23-iki megemlékezés alkalmával kerül majd sor.

Valamennyi tárgyalt előterjesztés itt olvasható.