Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 10. vasárnap | Judit napja

Hírek

 

Forgalmirend-változás és zöldítés a Klenityben

2020. július 16.

A Budakalászra nehezedő forgalomterhelés mindennapos problémát jelent mindannyiunknak. A helyzet érdemi javulását az elkerülő utak megépülésétől várhatjuk, ám a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerint az M0-s megépülése legkorábban 10 év múlva várható, az északi elkerülő pedig 2023-ra készülhet el.

A távlati megoldás folyamatos sürgetése mellett az Önkormányzat elkötelezett abban, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel rövid távon is fellépjen a forgalom által leginkább érintett lakóterületek védelme érdekében.

Az elmúlt hónapokban a Klenity és a Csapás utca helyzetére kerestünk megoldást. Méréseket végeztettünk és adatokat gyűjtöttünk, amelyekből kulcsinformációk derültek ki:

A Klenity területén Budapest / M0 felől áthaladó forgalom 44 százaléka városunkon átmenő, illetve a HÉV-átjáró felé közlekedő átmenő forgalom, amelyet viszont többségében nem helyi lakosok generálnak. További jelentős, 40 százalékos arány a Szentistvántelep felé irányuló helyi forgalom.

A terhelés két időszakban emelkedik jelentősen: egyrészt reggel 7:00 – 8:30 között, jellemzően a József Attila utca felé irányuló forgalom révén, másrészt délután 16:00 – 19:00 között, szintén jellemzően a József Attila utca felől, a gyorsabb körforgalomba jutás reményében. A légszennyezettség itt a megnövekedett forgalmi időszakban a József Attila utcával azonos mértékű.

Rendszeresen érkeznek lakossági bejelentések veszélyes közlekedési helyzetekről, incidensekről, hiszen a jelentős kétirányú közúti és egyidejű gyalogos forgalmat a rendelkezésre álló útfelületen nem lehet biztonsággal lebonyolítani. A kialakult helyzet veszélyezteti a környéken lakók, többek között számos kisgyermekes család biztonságát, de jelentős anyagi károkat is okoznak a járművekben, az útfelületben és a padkában egyaránt.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a vizsgálatok eredményére támaszkodva, szakértők bevonásával elkészített egy új forgalomirányítási javaslatot, mely szerint a Kántor utca egyirányúsításával a délutáni, időben elhúzódó, és gépjárműmennyiség szempontjából is kritikusabb átmenő forgalmat elterelik a Klenity területéről a Káplán utcától a József Attila utca felé.

Az új forgalmi rend hatását a bizottság természetesen figyelemmel kíséri, hogy szükség esetén finomhangolást lehessen végezni a várt eredmény elérése érdekében.

A tervezett módosítás révén a Klenity területén áthaladó forgalom és így a légszennyezési terhelés, valamint  a közlekedésbiztonsági incidensek száma is jelentősen csökkenthető lenne, nem beszélve arról, hogy mindez az utak műszaki állapotának megőrzését is szolgálja.

A javaslat kidolgozása közben számos fontos kérdés felmerült:

1. Hogyan hatnak majd a tervezett gépjárműforgalmi korlátozások városunk lakóinak mindennapjaira?

Tekintve, hogy gépjárművel a József Attila utcáról nem lehet majd a Kántor utcába kanyarodni, Budapest / M0 felől érkezve a forgalmasabb időszakokban érdemesebb lesz Szentendréig a 11-es úton, majd az Ország úton keresztül megközelíteni a Klenityet és Szentistvántelepet. Ez méréseink szerint időszaktól függően mindössze plusz 0-7 perc menetidőt és 3 km távolságot jelent, az északi elkerülő út 2023-ban várható átadása pedig elhanyagolhatóvá csökkenti a különbséget.

2. Miért ebben az irányban lesz az egyirányúsítás?

Ezzel a délutáni, időben elhúzódó és gépjárműmennyiség szempontjából is kritikusabb forgalmat tereljük el a Klenity területéről. Az így várt jelentős forgalomcsökkentés fordított irányban lényegesen kisebb lenne.

3. Milyen hatással lesz ez az átalakítás a Lenfonó HÉV-kereszteződésre?

A Lenfonó HÉV-kereszteződés áteresztőképességére nem lesz hatással az átalakítás, azon továbbra is azonos mennyiségű autó tud majd keresztülhaladni. Ugyanakkor autósoknak nem lesz lehetősége a lakóövezeteken keresztül alternatív, és sokszor szabálytalan módon megközelíteni a Faluház előtti körforgalmat, ezáltal több autó marad a József Attila úton, ott viszont gyorsabb lesz a haladás.

4. A Csapás utca terhelésére lesz-e hatással a módosítás?

A tervezett módosítással párhuzamosan a Csapás utca átmenő forgalmának korlátozása is megtörténne, ebben az ügyben az ott lakókkal folytatunk konzultációt.

5. Miért csak a Káplán utcától lesz egyirányú a Kántor utca?

A Kántor utca további szakaszainak egyirányúsítása – a kétirányú forgalomra még kevésbé alkalmas – Kertész, Kanonok és Sekrestyés utcákba terelne forgalmat, Azért, hogy ezt elkerüljük, csak az említett szakasz forgalma lesz korlátozva. Mivel a József Attila utca felől nem lehet majd behajtani, a Téglási András utca felé csak a Klenity lakói fognak közlekedni.

6. A Klenity többi utcájában is lesz forgalmirend-változás?

Az átmenő forgalom jelentős mérséklése mellett egyelőre nem indokolt további korlátozás bevezetése, a várakozások szerint a Kertész, Kanonok, Sekrestyés utcákban az átmenő forgalom lényegében teljesen meg fog szűnni. A további egyirányúsítások bonyolult közlekedési táblarendszer kihelyezését tennék szükségessé.

7. Mi lesz a forgalomcsillapítási céllal telepített eszközökkel – dézsákkal, fekvőrendőrökkel?

Ezeket az eszközöket egyelőre nem tervezzük eltávolítani. A jelentősen csökkenő forgalom mellett ezek zavaró hatása is elhanyagolhatóvá válik, ugyanakkor a megfigyelési időszakban tapasztaltak alapján változtatás természetesen indokolt lehet.

A területet érintő fontos kérdések megvitatására lakossági fórum lesz 2020. július 23-án 18 órai kezdettel a Kispap és Kántor utca kereszteződésénél. Az erről szóló levelet és meghívót már meg is kapták az érintettek.

A felvázolt forgalmirend-változás mellett téma lesz az Alsó Klenityen őszre tervezett közterületek zöldfelületi kialakítása is, amelyet a területen élő lakosok bevonásával, közösségi tervezéssel, ültetéssel-utógondozással szeretne az Önkományzat megvalósítani.

A felmerülő kérdéseket előzetesen Balogh Csaba képviselőhöz is eljuttathatják az érintettek a balogh.csaba@budakalasz.hu e-mail címre, ezáltal az utánajárást igénylő ügyekben is válaszokkal szolgálhatnak majd a fórumon.