Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. június 09. péntek | Félix napja

Hírek

 

Fórum a Budakalászi Helyi Esélyegyenlőségi Programról

2022. szeptember 16.

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Budakalászi Helyi Esélyegyenlőségi Program elmúlt két évét tekintették át az érintett intézmények, civil szervezetek, egyházi szereplők, valamit a rendőrség képviselői és az önkormányzat vezetői.

A Városházán megtartott fórumra meghívást kaptak az érintett csoportokkal foglalkozó intézmények, civil szervezetek, egyházi szereplők, orvosok, sportegyesületek, valamit a rendőrség és a város önkormányzati képviselői is. A megbeszélésen részt vett a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság esélyegyenlőségi referense, Lajtai-Kadocsa Klára. A megjelenteket dr. Göbl Richárd polgármester köszöntötte. Elmondta: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény írja elő a települési önkormányzatok számára. A törvény értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni ezt a programot, amely egyrészt érinti a tervek időarányos megvalósulását, másrészt az esélyegyenlőséggel kapcsolatos helyzet esetleges változásait. Szükség esetén a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. Jelezte, az írott jogszabályok mellett a humánum szempontjai ugyanannyira fontosak.

A HEP alapvető célja a településen élő, hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, életminőségének javítása, társadalmi részvételének biztosítása. Ehhez az intézkedési tervben kell meghatározni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség, valamint át kell tekinteni a korábban meghatározott intézkedések megvalósulását is.

A program célcsoportjai a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékossággal élők. Az elmúlt két év megterhelő volt minden célcsoport számára. A fórum résztvevői az eltelt idő alatt jelentkező problémákról és a megoldási lehetőségekről egyeztettek, és sorra vették a lakhatás, az egészségügyi ellátás, az iskolázottság, a szociális ellátás és a foglalkoztatás kérdéseit.

Budakalászon az elmúlt két évben változott a szociális rendelet, több személyi változás történt az intézmények élén, a társadalmi igazságosság érdekében új projektek indultak, valamint megnyitotta kapuit a Patakpart Általános Iskola. Ezek az események szükségessé tették a közös célok kitűzését és a program aktualizálását. A jövőbeni tervek is indokolttá teszik a program frissítését, mert például az új katolikus óvoda segíti majd a férőhelyes problémák megoldását. A város a rezsitámogatás kidolgozására is nagy hangsúlyt fektet.

A lakhatási körülmények javításával kapcsolatban Nagel István alpolgármester elmondta: a helyi lakásállomány használatának jelentős részéről már nem egy személyben a polgármester dönt, hanem szociális alapon, a benyújtott pályázatok alapján a humánügyi bizottság. Új lakások nem épülnek, és akik bekerülnek egy-egy ilyen ingatlanba, akár generációkon át ottmaradnak. A cél egy olyan ösztönző rendszer kialakítása, ami segít abban, hogy az érintetteket kivezessék a nehéz helyzetükből.

A közmunkaprogram és a közfoglalkoztatás kapcsán elhangzott: Budakalászon: lehetőség és munka lenne, mégis folyamatos a létszámhiány, gyakorlatilag nem működik a program. Komoly kérdés, hogy a helyi cégeket mivel lehetne motiválni, hogy fogyatékkal, nehézséggel élőket is foglalkoztassanak.

A bűnmegelőzés ugyancsak fontos terület. Az iskolarendőr és az ovizsaru program egyaránt jól vizsgázott, javaslatként pedig elhangzott, hogy az időseknek is tartsanak előadásokat, ugyancsak a hatékony megelőzés érdekében. A rendőrség képviselői elmondták: ha az intézményektől érkezik felkérés, annak eleget tesznek. A város pedig a kommunikációs felületeit ajánlja fel segítségként a különböző kezdeményezések, kampányok népszerűsítésére.

A gyerekekkel kapcsolatban fontos teendő az érzékenyítés is, illetve örömteli tény, hogy néhány hónapon belül munkába áll a város iskolaorvosa. Az érintettek sokat várnak attól, hogy az ősszel megnyílik a pedagógiai szakszolgálat budakalászi intézménye. A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban fontos lenne, hogy már a többi gyermeket játékos formában megismertessék a helyzetükkel és lehetőségeikkel, és a kicsik úgy fogadják el embertársukat, ahogyan ők élnek. A jelenlévők egyöntetűen elismerően és köszönettel nyilatkoztak az Atipikus találkozások által nyújtott segítségről.

Az idősek ugyancsak a program célcsoportjai közé tartoznak. A megbeszélésen elhangzott: arra kérik a budakalásziakat, hogy kiemelten figyeljenek oda az idősekre a városban, főleg abban az esetben, ha azt tapasztalják, hogy nem érzik jól magukat és segítségre szorulnak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a személyi feltételek teljesülésével rövidesen elindul. Szeptember 14-én tartották az Alzheimer café első rendezvényét, az Egészségklub képviselője pedig elmondta: a szűrési programok szervezése és levezénylése a fő feladatuk, a mintegy 200 tag átlagéletkora 65 év.