Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 09. szombat | Natália napja

Hírek

 

„Ha nem lépünk, 5000 fővel nőhet a lakosságszám” – terítéken az új építési szabályok

2023. október 13.

Október 5-én délig vártuk az írásos észrevételeket az új Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv tervezetéhez.  A tervezők minden javaslatot és észrevételt megvizsgálnak és írásbeli választ készítenek. Ezek várhatóan október végén megtalálhatók lesznek a város hivatalos honlapján. A válaszok elfogadásával a Képviselő-testület lezárja a véleményezési szakaszt, és az elfogadott észrevételek alapján módosított tervdokumentációt záró szakmai véleményezésre megküldi az Állami főépítésznek. Ezt követően kerül a tervanyag újra a Képviselő-testület elé jóváhagyásra, ami ez év végén várható.

A szeptemberben megtartott településrészenként szervezett lakossági fórumokon Forián-Szabó Gergely alpolgármester elmondta: évtizedek óta halljuk, hogy Budakalász megtelt, de szigorítás helyett a város belső zöldfelületein lakóparkok épültek és tovább nőtt a lakosságszám. A számítások szerint, ha nem történne változás, további ötezer fővel nőne a lakosságszám, ami 40 százalékos emelkedést jelentene. A mostani városvezetés az ígéretéhez híven határozottan lép, ennek fontos eleme az új szabályozás előkészítése. A felmérések alkalmával egyértelműen kiderült, hogy a budakalásziak 90 százaléka egyetért azzal, hogy a lakosságszám-növekedés üteme fenntarthatatlan. Az új építési szabályok bevezetését alapos szakmai előkészítés, számos konzultáció és megtartott lakossági fórum előzte meg, a kérdőíves felmérésre közel hatszázan írásban is válaszoltak.

Elevenítsük fel, mi történt az első fórumon!

 

A HÉV-től a 11-es útig

Budakalásznak nincs városközpontja

A városközpont kialakítása az elmúlt évtizedekben elmaradt. Ahhoz, hogy a Petőfi téren valódi városközpont jöjjön létre, a terv kijelöli szükséges átalakításokat, a körforgalom melletti beépítetlen területen pedig egy pihenőpark fejlesztéséhez teremt lehetőséget. Ezeket a törekvéseket a fórumokon megjelentek kifejezetten üdvözölték.

Lenfonó talajszennyezés – a kármentesítés után közösségi célú fejlesztés

Három éve a város által megrendelt talaj és talajvíz mintavétel drasztikus szennyezést mutatott ki az egykori gyárterületen. A hatóságok ezután környezetvédelmi eljárást indítottak. Nagel István alpolgármester elmondta: az évtizedekig halogatott teljes körű környezeti felmérés befejeződött, rövidesen meglesznek a laboreredmények, és reményeink szerint a kármentesítés is elindul. A költségeket a „szennyező fizet” elv alapján az állam finanszírozza, a terület megtisztítása után itt az önkormányzat közösségi célú fejlesztéseket tervez.

Sétány kialakítása, a városközpont, a Duna-part és a bevásárló központ összekötése

Az Omszk-tó környezetében közpark bővítés és új sétány kialakítása szerepel az elképzelések között. Lényeges előrelépés lesz a gyalogos és kerékpáros kapcsolat megteremtése a város felől a bevásárlóközpontok felé. A Duna-part felé ugyancsak megteremtik a közvetlen átjárás lehetőségét.

 Közérdek kontra magánérdek

A fórumon visszatérő lakossági kérdés volt a Klenity eddig beépítésre kijelölt, de még be nem épített mezőgazdasági területének kérdése. A több hektáros területen jelentős lakosságszám-növekedés következhetne be, amit a jelenlegi városvezetés el akar kerülni. Abban egyetértés volt az előadók és a megjelentek között, hogy a Klenity terület déli részének 2016-2017-ben történt zsúfolt beépítése a közérdek szempontjából súlyosan elhibázott döntés volt.

A még üresen álló Klenity ingatlantulajdonosai a korábbi szabályozási tervek alapján 1997. óta reménykedtek, hogy előbb vagy utóbb itt házak épülhetnek. A HÉSZ-módosítások során a korábbi városvezetés ugyanis annak ellenére beépítésre szánt övezetben tartotta a területet, hogy a termőföld védelméről szóló magasabb rendű jogszabály az átlagosnál jobb minőségű mezőgazdasági terület beépítését egyértelműen tiltja.

Az elmúlt évtizedben több kísérlet is volt arra, hogy a Klenity beépítetlenül maradt területe is beépülhessen. Nem Budakalász akkori vezetőin, hanem kizárólag a Földhivatalon múlt, hogy ezek a próbálkozások eredménytelenül végződtek. Most lekerülne a Klenity további beépíthetőségének látszata, ami a közérdek érvényesítése mellett a tisztánlátást szolgálja.

Iskolabővítés – szükség lenne rá, de pénz nincs

2013-óta a közoktatás működtetése állami feladat, de mindkét régi iskolánkban elmaradtak a szükséges felújítások. A Telepi Iskolában a tetőszerkezet felújításra szorul, nincs megfelelő méretű tornaterem, a szűkös udvaron konténertantermek állnak. A jelenlegi gyereklétszám alapján legalább 1 hektáros területre lenne szüksége az iskolának, jelenleg ennek valamivel több mint fele áll csak rendelkezésre.  A teljes képhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat az iskolát fenntartó Váci Tankerülettel és a térség országgyűlési képviselőjével több tárgyalást folytatott az iskola fejlesztése érdekében. Ígéretek ugyan elhangzottak, de változás nem történt. A tankerületnek a jelentős beruházáshoz, a terület megvásárlásához nincs pénze, és ebben belátható időn belül valószínűleg nem is lesz változás.