Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. május 19. vasárnap | Ivó, Milán napja

Hírek

 

Helyzetjelentés az önkormányzati lakásokról

2023. július 31.

A városvezetés jelentősen átalakította a szociális lakások kijelölésének korábbi gyakorlatát. Megszűnt az egyszemélyi polgármesteri döntés, negyedik éve bizottság dönt a kiutalásokról.  Budakalászon jelenleg 104 önkormányzati lakás lakott és a lakáshasználat szinte mindig a bérleti szerződésben foglalt szabályok szerint történik.  Sajnos arra is van példa, hogy miután lejárt a szerződése, valaki évekig nem fizet, majd jogerős bírósági ítélet ellenére sem költözik ki. Mivel a meglévő lakásállományt főként a befolyó bérleti díjakból tartja karban a város, a bérlők jogkövető magatartása fontos közérdek.

A budakalászi önkormányzati lakásállomány döntő többsége szociális bérlakás. A városvezetés meg kívánja őrizni ezek arányát, hogy a nehéz helyzetbe jutottakat segíthesse. A romló gazdasági környezet miatt egyre több ilyen kérés érkezik, az elmúlt évben volt olyan szociális lakás, amelyre negyvenszeres volt a túljelentkezés. Mivel a növekvő központi elvonások mellett az Önkormányzat bevételei is csökkennek, egyre nehezebb feladat a lakásállomány állapotának megőrzése, javítása. A fenntartási költségek elsődleges forrása a havonta befizetett lakbérekből származik. Ezért különösen fontos, hogy a bérlők időben fizessenek, illetve mielőbb rendezzék a tartozásaikat.

Megszűnt az egyszemélyes döntés

 A szociális bérlakásokról korábban a polgármester egyszemélyben döntött, de 2019 óta a választott képviselőkből álló Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága dönt.  Nincsenek könnyű helyzetben, mert gyermeküket egyedül nevelő szülők, rossz anyagi helyzetbe került családok, kiszolgáltatott nyugdíjasok a jelentkezők.

Milyen állapotban vannak a lakások, a tulajdonos hogyan ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot?

A lakásállomány meglehetősen elöregedett. A Budai úti hosszú házak jellemzően kőből vagy vályogból készültek, gyakori a vizesedés is, de a műszaki állapot fenntartása máshol is jelentős erőfeszítéseket igényel. A Műszaki Irodának csak az elmúlt héten két tetőjavítást és két teljes vízvezetékcserét kellett elvégeztetnie. A lakások állapotát évente egy alkalommal bérleményellenőrzésen vizsgálja meg az Önkormányzat. Ilyenkor a hivatal munkatársai egyeztetett időpontban a helyszínen ellenőrzik a lakások szerződésszerű használatát és felmérik az aktuális műszaki állapotokat.

Mennyit fizetnek a bérlők?

A lakásbérleti díjakat önkormányzati rendelet határozza meg. A város a tulajdonában lévő ingatlanokat háromféle módon adja bérbe: rászorultsági alapon, költségelvű bérleti díjazással, valamint piaci díj megfizetése mellett. A szociális rászorultság indokait minden esetben bizottság vizsgálja, majd közösen döntenek a lakáskiutalásról. A költségelvű bérleti díj mértékét úgy állapították meg, hogy az biztosan fedezze a lakás fenntartásának költségét.  Mivel a négyzetméterdíjak a rendeletalkotás óta nem változtak, az építőipari árak emelkedése miatt nem könnyű szinten tartani a bérleti díjakat. Sok múlik azon tehát, hogy a piaci alapon bérbeadott lakások kiadásából származó bevétel időben és teljes egészében befolyjon a város számlájára.

A piaci alapú bevételek hozzájárulnak a szociális lakások fenntartásához

A piaci alapú bérleti díjakról a lakáspiaci trendek alapján dönt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Az előzetesen megállapított minimális bérleti díjhoz képest a legmagasabb bérleti díj kifizetését vállaló pályázó nyerheti el a lakás bérleti jogát. Nemrég egy 80 négyzetméteres piaci alapon bérbeadott lakás díja már meghaladta a 200.000 forintot. Ezeknek a bérbeadásoknak a sikere nagyban segíti a szociális alapon bérbeadható lakások fenntarthatóságát.

Mi történik, ha valaki elmarad a lakbérrel?

A 104 lakott önkormányzati lakás túlnyomó többségében rendezett jogi és pénzügyi körülmények között valósul meg a bérbeadás. A bérlők túlnyomó többsége rendben fizeti a lakbért, csupán időszakos elmaradások fordulnak elő, ami részletfizetéssel, egyéni megállapodásokkal kezelhető.

Sajnos arra is van példa, hogy miután lejárt a szerződés, az Önkormányzat évekig tartó peres eljárás után tud csak véget vetni a jogcím nélküli lakáshasználatnak. Illetve még így sem, mert jogerős bírósági ítélet ellenére a bírósági végrehajtók eddig nem tudtak érvényt szerezni a jogerős döntésnek. Ebben az esetben 15 000 000 forintot meghaladó köztartozást is felhalmozott már a lakáshasználó, miután évek óta nem fizet lakbért. A város jogi és pénzügyi követelése az ingatlanátadásra és az elmaradt bérleti díj beszedésére egyaránt folyamatban van. A tartozás beszedése és a jogkövető magaratás kikényszerítése a lakásállomány fenntartása és a becsületes bérlők védelme miatt egyaránt kiemelt közérdek.

A Budakalászról hiányzó pedagógusok idecsábításához szolgálati lakások kellenek

Ahogyan országszerte, a kalászi óvodákban, iskolákban is egyre égetőbb a pedagógushiány.  Az üresen álló kalászi pedagógus álláshelyek betöltését szolgálati lakások biztosításával lehetne vonzóbbá tenni, de ezek kialakítása szintén a pénzügyi lehetőségek arányában tud csak megvalósulni.