Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 10. vasárnap | Judit napja

Hírek

 

Interjú Rogán László polgármesterrel

2018. május 11.

Mozgalmasan telik a tavasz a városban”

A legutóbbi ülésén számos témában döntött a Testület, így például az intézményi térítési díjakról, a hulladékszállításról, az Óbuda Zrt. ingatlanértékesítésével kapcsolatos elővásárlási jogról, emellett a Testület véleményezte az oktatási intézmények vezetői pályázatát. Beszélgetésünkben a legaktuálisabb témák is szóba kerültek, így a pályázatok és a Berdó útépítése is.

Módosította a Testület a térítési díjakról szóló rendeletet. Miért volt erre szükség?

A szociális törvény szerint a fenntartó Önkormányzat minden évben megállapítja a térítési díjakat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások területén. Ennek előkészítése során az intézmények összeállítják és kiszámítják a szolgáltatásaik önköltségét. Ez alapján a Kalászi Idősek Klubjánál kisebb mértékű emelésre került sor a házi segítségnyújtásban. A nappali ellátást pedig továbbra is ingyenesen biztosítják az igénybe vevőknek. A gyermekek napközbeni ellátásának önköltsége is emelkedett az előző évihez képest, ennek ellenére a bölcsődei ellátásban a továbbiakban sem vezetünk be gondozási térítési díjat. Ezzel is szeretnénk segíteni a kisgyermekes családokat helyi szinten. A térítési díjakról szóló rendeletbe emellett bekerült, hogy a bölcsődében a felvételi kérelmeket az intézményvezetőnek egész évben folyamatosan kell elbírálnia.

Két városi oktatási intézményben is lejárt a vezetők megbízatása, a pozíciókra pályázatot írt ki a fenntartó. Mit tudhatunk a pályázókról?

A Váci Tankerületi Központ igazgatója, Verebélyi Ákos tájékoztatta az Önkormányzatot a Kalász Suli és a Zeneiskola intézményvezetői pozíciójára beérkezett pályázatokról. A törvény szerint az Önkormányzatnak véleményezési joga van a jelölteket illetően. A Kalász Suli esetében két pályázat érkezett. Az egyik pályázó Végh Attila, aki jelenleg a pomázi általános iskola intézményvezető helyettese, testnevelés-biológia szakos tanár. A másik pályázó Nagy Zsuzsánna, a Kalász Suli matematika, fizika, informatika szakos pedagógusa. Mindkét jelölt alapos szakmai anyagot nyújtott be. A pályázókat az OKSB is meghallgatta. A Testület végül Végh Attila pályázatát támogatta a nagyobb vezetői és szakmai tapasztalat alapján.

A Zeneiskola esetében a jelenlegi vezető Hermeszné Uracs Mónika nyújtott be pályázatot. Mónika majd 10 éve látja el az intézmény vezetését, munkájával elégedettek vagyunk, így mindenképpen támogattuk a pályázatát.

Fontos elmondanom, hogy a vezetők személyét illetően a Testület csak véleményez, a döntést azonban nem mi hozzuk, hanem az emberi erőforrások minisztere.

A hulladékszállítással kapcsolatban is döntés született az ülésen. Mi volt ez?

A hulladészállítást végző szolgáltató munkájával nem vagyunk elégedettek, ezért váltani szeretnénk. A szolgáltatónak és a felettes szervének is többször jeleztük már a problémákat. A hiányosságokat – kollégáim kitartó munkájának köszönhetően – általában pótolja a Zöld Bicske Kft. Sajnos a hulladékszállítás országos szinten nagy nehézségekkel küzd. Sok helyen a katasztrófavédelem vagy a szerződött piaci cég csökkentett tartalommal végzi a szolgáltatást, tehát hiányzik vagy a szelektív vagy a zöldhulladék szállítás esetleg a lomtalanítás. Az is előfordul, hogy csak a kommunális hulladék szállítását látják el. Ebből is látható, hogy nem egyszerű a helyzet megoldása. A hulladékszállításra ezért hamarosan kiírjuk a közbeszerzési pályázatot, az eljárás lefolytatásáig pedig meghosszabbítottuk a szerződést a jelenlegi szolgáltatóval.

Az Óbuda Zrt. inganértékesítésével kapcsolatban is döntött a Testület. Miről szólt az előterjesztés?

Az Óbuda Zrt. értékesíteni kívánta a Luppa-tó környezetében található ingatlanait. Az ingatlan vízzel borított tófelületből és parti ingatlanokból állt. A területre az Önkormányzatnak elővásárlási joga van. Az elővásárlási joggal nem kívántunk élni, egyrészt azért, mert költségvetésünk nem tette ezt lehetővé, másrészt pedig ingatlangazdálkodási elképzeléseinkkel sincs összhangban a bővítés.

Hogyan állnak a város beadott pályázatai?

A Vasút sori óvodaépítésre beadott önrészes pályázatunkat sajnos visszautasították. Az önrész nélküli támogatási igényünk eredményéről még nincs hír. Bízunk benne, hogy sikerrel járunk. Amennyiben nem, akkor más lehetőségeken is gondolkodunk az óvoda megépítését illetően. Emellett várunk még a P+R parkoló építési pályázat eredményére is. Új kiíráson is indulunk a Kispap és az Áfonya utcák, továbbá a Gyümölcs utca – Áfonya és Kálvária utca közötti szakasz felújítására. Ezek támogatási intenzitása 85 %. Emellett a Jókai utcai járda felújítására is pályázatot nyújtottunk be. Az előkészítést és a munkálatokat az elbírálás nem hátráltatja, győztes pályázat esetén a költségek utólag is elszámolhatóak.

A Berdó útépítésével kapcsolatban mik az aktuális információk?

A terület csatornázása tavaly mintegy 400 millió forintos pályázati pénzből valósulhatott meg. Idén forrásaink döntő részét a Berdó útfejlesztésére különítettük el. Az út és a hozzá kapcsolódó komplett vízelvezetés építésére a közbeszerzési pályázatot már kiírtuk. Az építés rajtra készen áll, sajnos az engedélyezési eljárás Önkormányzaton kívül álló okok miatti elhúzódásából adódóan várhatóan másfél hónappal tolódik a kivitelezés. A pályázat lezárulását követően reményeink szerint hamarosan megindulhat az építkezés. Mint minden építés, bizonyosan ez is nagy felfordulással jár majd, ebben kérem a városrész lakóinak türelmét. Bízunk benne, hogy a munkák végeztével az itt élők és az erre közlekedők örömmel használják majd a korszerű utat.

  1. május 3.