Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 14. vasárnap | Tibor napja

Bölcsődék

 

Budakalász  Önkormányzat  Bölcsődéje


 DSC_0712

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE

www.budakalaszibolcsode.hu

Intézményvezető: Villám Zsuzsanna

email: bolcsode@budakalasz.hu

 JELENTKEZÉS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

Ellátási helyek:

Budai úti Bölcsőde (székhely intézmény)

2011 Budakalász, Budai út 10.
+36 (26) 340 255
+36 (70) 333 6041

email: info@budakalaszibolcsode.hu

 

Mályva utcai tagintézmény – Aprók háza

2011 Budakalász, Mályva u. 1/b.
+36 (26) 631 366

+36 (70) 333 6041

email: info@budakalaszibolcsode.hu

AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

Budakalász lakóinak száma az elmúlt néhány évben jelentős mértékben növekedett és növekszik jelenleg is. A települést sok fiatal választja lakóhelyéül. A betelepülések számának növekedése, az otthonteremtési támogatások és népszerű adókedvezmények, a kedvező földrajzi fekvés mind-mind a város lakónépességének és a gyermekszületések számának és a bölcsődei férőhely igények növekedését eredményezi.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 42.§ (1) bekezdés szerint: a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény.

Az önkormányzati fenntartású BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDE két épületben, a Budai út 10. szám alatti székhelyen és a Mályva u. 1/b alatti telephelyen egy vezetés alatt működik. 2016. február hónapban törzskönyvi nyilvántartásba vett és jelenleg hatályos alapító okirata, valamint hatályos működési engedélyeik alapján (Budai út 30 fő + Mályva utca 48 fő) összesen 78 bölcsődei férőhelyet biztosít a budakalászi 1-3 éves kisgyermekeknek.

  1. Budakalászi Bölcsőde Budai úti székhely intézménye

A bölcsőde 1980-ban – amikor a lakosság száma 7861 fő volt – az akkori lakossági igények hatására, az adott lehetőségekből eredően – családi házból került kialakításra, a mai napig megőrizte családias környezetét, falusias jellegét. Ennek eredményeként a csoportszobák is „családias” (szoba)méretűek, ahol a helyiségek, csoportszobák méretétől függően 7-12 fős csoportok kialakítására nyílt lehetőség. A jogszabályi és szakmai követelmények alapján három csoportszobában fogadjuk a kisgyermekeket.

Jelenleg a Budai úti bölcsőde a 2008. évi hatályos működési engedélye alapján 30 férőhelyet biztosít a kisgyermekes családoknak.

  1. augusztusáig ez az egy bölcsőde biztosította a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását.

 

  1. Mályva utcai TAGINTÉZMÉNY

Budakalász Város Önkormányzata 2012. évben 150 MFt uniós pályázati támogatást nyert bölcsődei férőhelybővítésre. Az elnyert támogatásból  és 90 MFt saját forrásból új, korszerű, két egységes, négy csoportos bölcsődét épített a Mályva utcában. Mivel a pályázati projekt csak bölcsődei férőhelybővítést támogatott, így a meglévő 30 fős Budai úti Bölcsőde kapacitásbővítéseként +48 férőhellyel bővült a budakalászi bölcsődei férőhelyek száma, a székhelytől kb. 900 m-re lévő telephelyen épült fel a több, mint 600 m2 alapterületű Mályva utcai tagintézmény.

Az épület 2014. augusztus 28-ai ünnepélyes átadása óta teljes kihasználtsággal működik, a kisgyermekek, a szülők, s az ott dolgozók örömére, kedvére, nagy-nagy elégedettségével.

Az épület formája, hangulata nagyon jól illeszkedik a gyermekek játékos, vidám, fantáziadús mesevilágához, az új bútorzatok, eszközök, környezetbarát játékok nagyon jó lehetőséget biztosítanak testi-lelki-érzelmi fejlődésükhöz, személyiségük alakulásához. A Telepi Óvoda közvetlen szomszédsága, az óvodai udvar közelsége segíti a közösségi ismerkedés, együttélés, barátkozás folyamatát, fejleszti a gyerekek szocializációs képességét, megkönnyíti részükre a bölcsőde-óvoda átmenetet.

A csoportszobák és a játszóudvar, terasz bútorzatai, játékeszközei az uniós szabványoknak megfelelő, korszerű, modern, anyagában és formájában gyerekbarát, a kisgyermekek korosztályához igazodik. A játékok fajtái, típusai és mennyisége lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott játéktevékenységet.

A bölcsődék NYITVATARTÁSI IDEJE: 6:30 – 17:30 óráig tart.

A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjüket. Ebben a korban a játék a legfontosabb, ehhez derűs, nyugodt, biztonságos szeretetteljes környezetet és elegendő időt biztosítunk az önállóság fejlődésére, a szokások kialakítására.

Minden csoportban két-két szakképzett kisgyermeknevelő foglalkozik a gyermekekkel, akiknek munkáját egységenként egy-egy dajka segíti.

 

Életfilozófiánk:

Minden GYERMEK szeretve és szeretettel érkezik e világra. Számára az elsődleges, ösztönös és természetes reakciója a mosolya, amellyel feltétel nélküli érzelmet közvetít. Ezzel a szeretetteljes mosollyal kommunikál, ez az ő beszédnyelve, az életöröm kifejezése. Minden szülő és kisgyermeknevelő feladata, hogy a gyermeki értelem kinyílásával, ez az életöröm megmaradjon.

 

További részletekért látogasson el weboldalunkra: www.budakalaszibolcsode.hu