Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 09. szombat | Natália napja

Kalász Alapfokú Művészeti Iskola

 

Kalász Alapfokú Művészeti Iskola


Kalász Alapfokú Művészeti Iskola Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény 2007

Váci Tankerületi Központ PB 4601

Intézményvezető: Hermeszné Uracs Mónika

 

OM azonosító: 203284

Elérhetőségek:
2011, Budakalász, Szentendrei u. 9/a

Tel.: + 36 (26) 343 418
Mobil.: +36 (30) 445 8383

titkarsag@kami.hu

Az iskola honlapja: 

kami.edu.hu

Intézményünk alapfeladata: alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon klasszikus zene és népzene műfajban maximum 12 évfolyamon.

Iskolánk 4 helyen működik:

Székhely: Szentendrei út 9/a, a Zeneiskola épülete
Telephely: Budai út 54., a Kalász Suli épülete,
Martinovics utca 9., a Szentistvántelepi Iskola épülete, Klisovác u. 15., Patakpart Általános Iskola épülete

Városunkban több évtizedes múltra tekint vissza a klasszikus zenei oktatás. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola kihelyezett tagozataként 1976-tól évente közel ötven gyermek tanulhatott zongora és fafúvós tanszakokon. A Faluház új épületének 1996-ban történt átadása új feltételeket teremtett a zeneiskola számára is. A Faluház és az akkori községi vezetés felismerte a lakossági igényt és 1997-ben megalapította a Kalász Művészeti Iskolát, akkor még a Faluház ÁMK részeként.

Ebben a tanévben a képzési kínálat tizenegy tanszakra bővült, a meglévő zongora, fafúvós oktatás mellett gitár, rézfúvós, harmonika, népi hangszerek és népdaléneklés beindításával. A későbbiekben további új tanszakok indultak, a létszám stabilizálódott, és az iskola a község művészeti életének elfogadott, egyik meghatározó műhelyévé vált.
A klasszikus zenei és népzenei szakok szoros, egymást gazdagító, organikus kapcsolata új utakat jelent a zeneoktatás területén. A kisgyermekkori zenei nevelésben alkalmazzuk az egykori Kodály-tanítvány, Kokas Klára zenepedagógus módszerét. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a kamarazene oktatását is, hiszen több résztvevő egyidejű együttműködése nemcsak a muzsikálás, hanem az élet számos egyéb területén kiemelkedő hasznossággal bír.

Iskolánk, amely a 2001 szeptemberétől teljes intézményi önállóságot nyert el, országosan is egyedülálló pedagógiai kísérlet színterévé vált. 2008-ban a művelődési házzal, majd 2012-ben a Kalász Suli Általános Iskolával vonta össze intézményünket az akkori fenntartó, a budakalászi önkormányzat. 2013. január 1-től fenntartóváltás következtében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületéhez tartoztunk, majd 2017. január 1-től a Váci Tankerületi Központhoz szervezték át iskolánkat.

Önállóságunkat 2017. szeptember 1-én nyertük vissza. Jelenleg 303 növendék tanul összesen 25 klasszikus vagy népzenei tanszakon.

Tanáraink:

KLASSZIKUS ZENE
Hegedű: Almásiné Keszler Krisztina
Gordonka: Hidasi Orsolya
Zongora: Dankovics Valéria
Hermeszné Uracs Mónika
H. Kürtösi Mónika
Lovas László
Soós Zsófia
Csembaló: Csizmadia Angelika
Magánének: Tóth Orsika
Furulya (főtanszak): Reikort Ildikó
Fuvola (ek.furulya): Menyhárt Mária
Klarinét (ek.furulya): Kispálné Hoppál Hajnalka
Szaxofon (ek.furulya): Varga Borbála
Rézfúvó (trombita, kürt, harsona, tuba, előkészítő furulya): Bera Zsolt
Gitár: Iványi Gáspár
Károlyné Telek Judit
Mayer Albert
Virág Benedek
Ütő: Fazekas Tamás
Harmonika: Pataki Ádám intézményvezető-helyettes
Szolfézs: Antal György
Mihályi András
Soós Zsófia
Kokas foglalkozás: Reikort Ildikó
Korrepetició: Dankovics Valéria, Lovas Bettina Ingrid, Lozsányi Soma
Kórus: Dankovics Valéria
Zeneelmélet: H. Kürtösi Mónika
Improvizáció: Dömény Krisztián intézményvezető-helyettes

NÉPZENE
Népi hegedű: Csoóri Sándor
Tambura: Koller Dániel
Népi furulya: Antal György
Citera: Töreky Borbála, Dömény Krisztián
Népi ének: Papp Ágnes
Tekerő: Németh András
Népzenei környezetismeret: Sáringer Kálmán

FELVÉTELI 2023: Felvételi (edu.hu)
A Művészeti Iskolába jelentkező gyermekeket a felvételin szolfézstanáraink meghallgatják (a hangszerre jelentkező növendéket a hangszeres tanár is). A felvételi eredményéről írásbeli értesítést küldünk. Játékos felvételi keretében vizsgáljuk a gyermek hallását (éneklés), ritmusérzékét (tapsolás). Kérjük, hogy a gyerekek egy-két dal eléneklésével készüljenek.

TANSZAKOK
Klasszikus zene: előképző szolfézs, zongora, csembaló, hegedű, gordonka, magánének, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba, gitár, ütő, harmonika

Népzene: népi hegedű, népi brácsa, tambura, népi furulya, citera, népi ének, tekerő, népi harmonika

A hangszerek beszerzéséről a szülőnek kell gondoskodnia, de a kezdőknél (egyes nagy értékű hangszerek esetén a későbbiekben is) az iskola tud kölcsönzési lehetőséget nyújtani. Egy növendék számára egy hangszer, illetve énekes szak és a hozzá kapcsolódó kötelező tárgyak oktatását tudjuk biztosítani. Amennyiben a gyermek másik művészeti iskolába is jár, kérjük, a felvételi alkalmával jelezzék.

A KÉPZÉS FORMÁJA
A hangszertanulást – az általános iskola első, második osztályos tanulóknál – megelőzi a kiselőképző és az előképző évfolyam. Az óvodás korúaknak a Faluházban zeneovis foglalkozást is szervezünk.
A hangszeres évfolyamokon a főtárgy órák mellett a 4. évfolyam végéig kötelező foglalkozás a szolfézs, majd azt követően a következők közül valamelyik tárgy választható, de szintén kötelező jelleggel: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, kamarazene, népdalkör, kamaraének, népzeneismeret, zenekar (fúvós, vonós, gitár, tambura), kórus, improvizáció (nem minden évben indul valamennyi). A kötelező tárgyak alól felmentést adni nem áll módunkban.

A FOGLALKOZÁSOK IDŐTARTAMA
Hangszeres órák (egyéni foglalkozás): 2×30 perc (B-tagozaton: 2×45 perc)/hét
Csoportos órák (szolfézs, zeneirodalom, zenekar): 2×45 perc/hét
Növendékeink általában a hét két napján, hétfő-csütörtök, kedd-péntek járnak. A beosztástól függően egy tanulónak ennél több napon is lehet órája.
A tanítás helyszíne: a zeneiskola épülete (a Faluház udvarán), illetve szolfézsból és egyes hangszeres tárgyakból az általános iskolák. A tanév szeptember első hetében órabeosztással kezdődik, melyről a tanulókat plakátok és a helyi médiák útján tájékoztatjuk.

BEIRATKOZÁS
Régi és új tanulóinknak is minden évben – a kijelölt határidőig – be kell iratkozniuk. A beiratkozásra a tanuló (ha még nincs, a szülő) személyi igazolványát és lakcímkártyáját el kell hozni!
A zeneiskolai beiratkozásról régi és felvételt nyert új növendékeink számára tájékoztató levelet küldünk.
A 2023/2024-es tanévre jelentkezők felvételi meghallgatása 2023. június 14-15-én szerdán és csütörtökön lesz.

A TÉRÍTÉSI DÍJ ELŐÍRÁSA
A zeneiskolában térítési-, vagy tandíjat kell fizetni. Ezek összegét a következő tanévre vonatkozóan a Váci Tankerületi Központ határozza meg. Az aktuális térítési díjszabályzat megtalálható:
A képzés költségei (edu.hu)

A tanulmányaikat kezdő tanulók az első tanévben a legalacsonyabb térítési díjat fizetik, később a tanulmányi átlag szerint. Tandíjat kell fizetni azoknak a 18 év feletti tanulóknak, akik nem nappali rendszerű középiskolában tanulnak, valamint a 22 év felettieknek.
Példa:
– Térítési díj – a tanév első napján a 18. életévét be nem töltött tanuló esetében; tanulói jogviszonya van általános vagy középiskolában; a díjalap 5%-ában 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag éves összege 20.200,-Ft, félévre 10.100,-Ft.
– Tandíj – A tanulónak nincs tanulói jogviszonya általános vagy középiskolában; vagy a tanév első napján betöltötte a 22. életévét – a díjalap 20%-ában 4,5 és 5 közötti tanulmányi átlag éves összege 80.800,-Ft, félévre 40.400,- Ft.
Ingyenes az alapfokú művészetoktatásban való részvétel (az első választott tanszak) annak a tanulónak, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá autista. (Kérjük, beiratkozáskor ezt igazolják.)
A térítési és tandíj mérséklésére, részletfizetésre rendkívüli esetben van módunk, kérvény alapján, mely az iskola titkárságán beszerezhető.

A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE
A befizetés a KRÉTA E-napló rendszeren keresztül, bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással teljesíthető.