Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 18. csütörtök | Frigyes napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések – 2017. november 30.

2017. december 06.

Temetőkre és temetkezésre vonatkozó rendelet megalkotása

A testület a tulajdonában álló temetőkre vonatkozó szabályokról 2000-ben alkotott rendeletet. Az azóta történt jogszabályváltozások, valamint a felügyeleti megállapítások szükségessé tették a rendelet aktualizálását és új egységes szerkezetbe foglalását. A díjakban nem történt változás.

Javaslat az adórendelet módosítására

Az adórendelet módosítását egyrészt a Kormányhivatal megállapításai tették szükségessé. Eszerint az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt kedvezmények nyújtása feltételek nélkül kötelező, így kikerültek a rendeletből az ezt egyedileg szabályozó rendelkezések. A másik ok a helyi adótörvény módosítása, amely előírja a reklámfelületek adóztatását. Ez esetben a törvényi maximumérték – 12.000 Ft/m2 – került be a rendeletbe. Ez érdemi adóbevétel növekedést nem jelent, az adminisztratív terhekre biztosít forrást.

Az Állami Számvevőszék 2016. évi jelentésének tudomásulvétele

Az Állami Számvevőszék még 2016-ban ellenőrzést tartott a 2011-2015. közötti időszak gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az ellenőrzésről most megküldött jelentés alapján intézkedési terv készült, ezt fogadta el a Képviselő-testület.

Lakáspolitikai koncepció elfogadása

A város bérlakás állománya duplája a hasonló lakosságszámmal rendelkező településekhez képest. Az állomány nagyobb része azonnali, jelentős felújításra szorul, amelyre a városnak nincs forrása. A koncepció tartalmazza a település hosszabb távon követendő bérlakás stratégiáját, amely elengedhetetlen a fenntartható lakásgazdálkodás érdekében.

Zártkerti ingatlanok belterületbe csatolása

Magánszemélyek kérésére két ingatlan belterületbe csatolásáról döntött a Testület.

Közterület elnevezése

Az Omszk park mellett, a József Attila útról nyíló új utcát – a közterület tóparti jellege miatt – Tópart utcának nevezte el a Testület.

Megállapodás módosítása

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a 2017. október 9-én tartott ülésén elfogadta Dunabogdány község kilépését. A társuláshoz csatlakozott települések önkormányzatainak jóváhagyó határozatára van szükség a Társulási Megállapodás módosításához.

Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

Az előterjesztés a 2018. évi testületi ülések tervezett időpontjait és főbb napirendi javaslatait, a polgármester részére betervezett jutalom elfogadását, és a Magyar utcai támfal felújítására forrás biztosítását tartalmazta, melyet a Képviselő-testület elfogadott.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán (budakalasz. hu/onkormanyzat/kepviselotestuletiulesek/).