Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 20. szombat | Tivadar napja

Hírek

 

Képviselő testületi döntések 2017. október 26.

2017. november 06.

 

Lakásrendelet módosítása

A lakásrendelet elfogadott módosítása szerint egyrészt a piaci alapú bérlakások esetében a bérlő részére lehetőség lesz előbérleti jog gyakorlására. Más részt a testület eltörölte a szociális bérlakásokra várók kérelmének kötelező évenkénti megújítását. Harmadrészt bekerült a rendeletbe a szociálisan hátrányos helyzetűek védelme érdekében, hogy bérleti jogviszonyukat tartozásmentesség esetén kötelezően meg kell hosszabbítani.

Eurovelo6 felújítása

Felújítják az Eurovelo6 kerékpáros útvonal Budapest-Szentendre közötti szakaszát. A fejlesztést kiemelt kormányberuházásnak nyilvánították, a projekt költségeit pedig egy Európai Uniós pályázat fedezi majd. Az út tervezője jelezte, hogy a meglévő Eurovelo6 kerékpáros útvonal budakalászi Duna-parton futó nyomvonalának szélesítése miatt módosítani szükséges Budakalász szabályozási és szerkezeti tervét. A Kép viselő-testület az ehhez kapcsolódó HÉSZ módosítási eljárást megindította és felhatalmazta a polgármestert a településfejlesztési megállapodás aláírására.

Közterület elnevezés

A Kálvária utca felső részéről nyíló két új utca elnevezéséről döntött a Képviselőtestület.

Lakossági kezdeményezésre az újonnan beépülő területen az ott jellemzően előforduló fenyőfák jelenlétére utaló utcaelnevezések célszerűek. Ennek meg felelően a Fenyves illetve Toboz utca elnevezést kapta a két új közterület.

Ingatlanok belterületbe csatolása

A Helyi Építési Szabályzat korábbi előírásai alapján a Berdó dűlőben, illetve a Prekobrdo városrész területén lévő zártkerti ingatlanok egy része lakóházas övezetbe került. A zártkerti ingatlanok ingyenesen kivonhatóak a művelésből és emiatt egyszerűbb a becsatolással járó

eljárás, továbbá a költségvonzata is kisebb. Az említett területeken található összesen négy telek a szabályozási terv övezeti előírásainak megfelelt, ezért az ingatlanok belterületbe csatolását a Képviselőtestület jóváhagyta.

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot kétévente felül kell vizsgálni, és ahol szükséges, módosítani azt. Az erre összehívott HEP fórumon a felülvizsgálat megtörtént, a módosításokat átvezették.

Tájékoztató a pályázati projektekről

Az Önkormányzat októberben a Vasútsori Óvoda építésére vonatkozóan új pályázatot adott be. Továbbra is várja a város a P+R parkolók kialakítására és a Vasút sori óvoda építésére befogadott, de első körben nem nyert pályázatainkkal kapcsolatos hivatalos értesítést. A Budai úti bölcsőde energetikai felújítására és az épületszigetelésekre kiírt pályázatok munkálatai befejeződtek, az elszámolások folyamatban vannak. A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek elő terjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán (budakalasz.hu/onkormanyzatkepviselotestuletiulesek/).