Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 14. vasárnap | Örs, Stella napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések – 2018. február

2018. február 23.

Képviselő-testületi döntések – 2018. február 22.

2017. évi költségvetési rendelet

A 2017. évi költségvetés módosításának oka, az elmúlt időszakban született testületi döntések átvezetése, a központi költségvetésből kapott támogatások és a többletbevételek szerepeltetése a rendeletben. Az előző évi rendelet korrekciójára a fentiek miatt minden év elején sor kerül.

 Víziközmű hálózathoz való csatlakozás engedélyezése

A víziközmű szolgáltatásokról szóló törvény alapján a csatornahálózat tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg, így mint tulajdonos jogosult az azzal kapcsolatos környezet szabályozására. A rendelet jelen módosítása a pályázat útján elnyert forrásokból megvalósuló csatornázásnál a rákötési hozzájárulás mértékét szabályozza. Az igazságos és egyenlő közteherviselés érdekében a pályázati támogatással megépülő csatornafejlesztés esetében is igazítani kell a hozzájárulási összeget a város más területén fizetendő rákötési költséghez. Az ebből befolyt bevétel a jogszabályi keretek között, kizárólag csatorna, vízelvezetés és útépítési feladatok finanszírozására használható fel, lehetőség szerint az érintett területre fordítva.

 

Gyermekorvosi körzet átadása
Dr. Németh Márta gyermekorvos a körzet működtetési jogát október 1. napjától dr. Dalloul Hicham csecsemő és gyermekgyógyász részére szeretné értékesíteni. Ehhez szükséges az Önkormányzat jóváhagyása, mely alapfeltétele a működési engedély iránti kérelem benyújtásának, és a későbbiekben kötendő feladat-ellátási szerződésnek.

 Ingatlan értékesítési terv 2018-ra
Budakalász Város 2018. évi költségvetési rendelete már tartalmazza az ingatlanok értékesítéséből várható bevételi előirányzatot. Erre épülve készült el a város éves ingatlan-értékesítési terve részletezett formában. A tervezett bevételek tartalmazzák a költségvetési rendeletben már szereplő tételeket. Ezekből öt korábbi bérház vagy bérlakás, melyek értékesítése a tavaly elfogadott lakáspolitikai koncepcióban is szerepelt. Előző évek értékesítéseiből is áthúzódnak bevételek, ezek a Luppa-tó és a bérlakások értékesítéséből befolyó részletek. A megjelölt ingatlanok értékesítése a város rendeleteivel összhangban történik, a lakások esetében a szociális helyzet maximális figyelembevételével.

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
A testület az egyes vagyongazdálkodással kapcsolatos döntési jogát a Szervezeti és Működési Szabályzatában, más rendeleteiben a polgármesterre vagy a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságra ruházta át. A határozat a polgármester és a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 2017. évben e hatáskörben hozott döntéseit tartalmazza.

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Az előterjesztést már decemberben tárgyalta és elfogadta a testület, most a Magyar Államkincstár által kért pontosításokkal kiegészítve tárgyalták ismét.

Eurovelo6
Az Eurovelo6 kerékpáros útvonal fejlesztésével kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárása során a partnerségi egyeztetés lezajlott, a partnerek írásos véleményüket megküldték, a tervezői válaszok elkészültek. Az eljárásrend szerint a tervezői válaszok elfogadására és a partnerségi egyeztetés lezárására volt szükség.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója
Az előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2017. évben végzett munkájának összefoglalóját, valamint a Képviselő-testület tavalyi  – a Társulással kapcsolatos – döntéseit tartalmazza.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi döntések menüpontban.