18 °C

Budakalász

2019. május 19. vasárnap , Ivó, Milán napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések – 2018. november 29.

2018. december 04.

A Képviselő-testület 2018. november 29.-i döntéseiben ezúttal is fontos témákat érintett.

Vízi-közmű hálózatról szóló rendelet módosítása

A módosítás pontosítja az ikerházaknál fizetendő hozzájárulás mértékét és lehetőséget ad a Klisovác utca Dolina utca előtti új csatornaszakasz rácsatlakozására a hozzájárulás összegének meghatározásával.

Lakások bérbeadásának feltételeiről és a lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása

A korábbi időszakban az önkormányzati lakások bérlőinek egy jelentős része nem tett eleget saját kötelezettségeinek, sokan nagymértékű tartozásállományt halmoztak fel az alacsony összegű bérleti díjakból, közüzemi díjakból. A hatályos rendelet legutóbbi módosítása alapelvi szinten mondja ki, hogy az ilyen bérlői magatartás nem támogatható. A rendelet módosítása értelmében, a bérleti szerződések megszűntethetőek lesznek rendkívüli felmondással a 60 napot meghaladó, önkormányzattal vagy annak gazdasági társaságaival szembeni lejárt, mindennemű tartozás esetén.

Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a feltételeiről szóló rendelet módosítása

A rendelet módosításával az ingatlanokat tartozásmentesen bérlőket eddig megillető, 20% mértékű kedvezmény a továbbiakban 5%-ra változott. Mindez azt jelenti, hogy az Önkormányzat továbbra is segíti lakáscéljaik elérésében azokat, akik minden lakbér és közüzemi számlájukat kifizetve huzamosabb ideig önkormányzati ingatlant bérelnek, ám az ingatlanpiac nagymértékű felfutása miatt a kedvezmény mértékének mérséklése vált indokolttá.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosítása

A módosított rendelet szerint a helyiségek bérleti díja évente az infláció mértékével növelhető, két évente pedig a díj mértékét felül kell vizsgálni. Pontosításra kerülnek a helyiségek nem rendeltetésszerű használatának esetei is.

A közterületek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos rendelet megalkotása

A rendelet megalkotására azért van szükség, mert a közmű bekötések, hálózatfejlesztések, burkolat bontások során sok esetben sérültté válik az út állaga, vagy a járda. A helyreállítások műszaki tartalma sem mindig megfelelő, és időben is elhúzódó. A rendelet bevezetésével az egyes igénybevételek hatékonyabban ellenőrizhetők, eredményesebben tartathatók be a hozzájárulásokban előírt kötelezettségek, műszaki tartalmak.

Intézményi térítési díj rendelet módosítása

A Junior Zrt. 2017. szeptemberétől közbeszerzési eljáráson nyert tender eredményeképpen szolgáltatja az étkezést a helyi intézményeknél. A cég indítványozta, hogy 2019. januártól 14%-kal emelkedjenek az étkezési térítési díjak, a rezsi- és humánerőforrás költségek emelkedése miatt. A Testület a szeptemberi ülésen viszont nem fogadta el a szolgáltató indítványát, helyette 10%-os emelést hagyott jóvá, azzal a feltétellel, hogy a szerződéses időszak végéig – 2020. augusztus 31-ig – további áremelésre nincs lehetőség. A szeptemberi döntésnek megfelelően most a rendelet módosítására és a térítési díjak meghatározására került sor. Az áremelésnek köszönhetően minőségi és mennyiségi javulás is várható az ételeket illetően.

Támogatási szerződések kötelező kommunikációs eleme

Az Önkormányzat által támogatott szervezetek írásbeli, szóbeli és elektronikus kommunikációjában meg kell jeleníteni az önkormányzatot, mint támogatót. A támogatott kommunikációs feladatait a szerződésben részletezzük. A változást az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendeletben kell átvezetni.

A „Budakalász, 16 tantermes iskola építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Az Önkormányzat az új iskola építésére közbeszerzési eljárást indított. A beérkezett ajánlatok értékelése megtörtént, azonban a kért többletforrás biztosításával, valamint a teljesítési és elszámolási véghatáridő módosításával kapcsolatos szerződésmódosítás késve érkezett meg, ezért az ajánlati kötöttség ideje alatt nem volt lehetőség az eljárás lezárására. Az eljárás érvényes, de eredménytelen lett. Így az eljárást újból elindítja a város.

A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására

A 2019. évi testületi ülések tervezett időpontjait és főbb napirendi javaslatait fogadta el a Testület.

A Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadására

A beszámoló rövid áttekintést ad a Hivatal tevékenységéről.

Pályázati projektek

A Testület elfogadta a folyamatban lévő pályázati projektekről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.