22 °C

Budakalász

2019. április 21. vasárnap , Konrád napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések – 2019. február 28.

2019. március 05.

Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Az ülésen döntött a Képviselő-testület a város költségvetéséről, melynek főösszege minden eddiginél magasabb, mintegy 5,7 milliárd forint. A források nagy részét az állam biztosítja majd. A legjelentősebb beruházás a Patakpart Általános Iskola megépítése lesz. Az intézmény létesítésével minden budakalászi gyereknek javulnak majd a tanulási körülményei. Az építési munkák várhatóan heteken belül elkezdődnek.Emellett a város minden körzetében történik majd valamilyen fejlesztés, amely a budakalásziak életminőségét javítja. Számos út, járda újulhat meg, teljes városrészben épül majd ki a közvilágítás, emellett városi intézmények fejlesztésére is sor kerülhet és még több rendezvényen találkozhatnak a budakalásziak egymással.

2018. évi költségvetési rendelet módosítás

A 2018. évi költségvetés módosításának indoka, hogy a rendeletben át kell vezetni a központi költségvetésből kapott támogatásokat és előirányzat változásokat.

Igazgatási szünet

Már több éves gyakorlat, hogy a testület nyáron és a karácsonyi ünnepek időszakában igazgatási szünetet rendel el, amelynek időtartama alatt a Hivatalban a munkavégzés szünetel és a dolgozók részére a rendes szabadságot ki kell adni.

Javaslat a HÉSZ módosítás egyeztetési szakaszának lezárására

A Helyi Építési Szabályzat egyeztetési eljárása keretében az Állami, valamint a Pest megyei Főépítész is megadta szakmai véleményét, melyet a tervező megválaszolt. A tervezői válaszok elfogadása után, annak megfelelően kerül az Állami Főépítész elé végső szakmai véleményezésre. Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosításának egyeztetési szakaszát lezárta. A véleményezési szakaszban beérkezett észrevételekre a válaszokat elfogadta.

Óvodai beiratkozás

Az óvodavezetők az óvodai beiratkozás időpontjára tettek javaslatot. Ennek megfelelően a két óvodában egységesen 2019/2020. nevelési évre 2019. április 29-ét (hétfőt), és április 30-át (keddet) javasolták. Az időpontokat a Testület elfogadta.

Ingatlan értékesítés

Az önkormányzati tulajdonban lévő Rigó utca 6 szám alatti ingatlanra pályázat jelent meg az ingatlan.com-on és a város honlapján. A kiírásra egy pályázat érkezett be, amely érvényes volt. A pályázatban kínált vételár meghaladja az értékbecslésben meghatározott árat. A Képviselő-testület így megszavazta az értékesítést a pályázónak.

Ingatlan belterületbe csatolás

A Gyümölcs utcában található ingatlan, lakóházas beépítésre alkalmas, melynek tulajdonosa a belterületbe csatolást kérte. A Testület az előterjesztést elfogadta. A belterületbe csatolás feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket az ingatlantulajdonos fedezi.

Beszámolók elfogadása

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonhasznosítási ügyekben a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságra, a Népjóléti Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2018. évben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.