Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 20. szombat | Tivadar napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések

2018. október 02.

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2018. szeptember 26-án tartotta.  A nyári ülésszünetet követően számos napirendet tárgyaltak a képviselők. Az őszi ülésszak kezdetén 15 témában született döntés.

Rendeletalkotás a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek szabályozása önálló rendeletbe került. Egyik lényeges változás a pályázat nélkül kiadható bérlemények éves bevételi határának 1 millió forintra emelése. Másik változás, hogy a város és lakosság érdekében azon bérlemények esetében nem kell kiírni pályázatot, ahol a lejáró bérleti szerződés után a volt bérlő ugyanazt a tevékenységet folytatja.

Junior Zrt. szerződésmódosítása

A Junior Zrt. 2017 szeptemberétől közbeszerzési eljáráson nyert tender eredményeképpen szolgáltatja az étkezést a helyi intézményeknél. A cég indítványozta, hogy 2019. januártól 14%-kal emelkedjenek az étkezési térítési díjak, a rezsi- és humánerőforrás költségek emelkedése miatt. A Testület viszont 10 %-os emelést fogadott el, azzal a feltétellel, hogy a szerződéses időszak végéig (2020. augusztus 31-ig) további áremelésre nincs lehetőség.

Új megállapodás a Lupa-Egyesülettel

A Lupa-Egyesülettel a korábbi finanszírozási megállapodást az Önkormányzat 2017-ben felmondta. Az Egyesület kérésére egy tárgyalás-sorozat végén új megállapodás tervezet alakult ki. Ebben egyik fontosabb változás, hogy az Önkormányzat részére a gondnoki ház használatáért díjat fizet az Egyesület, amely elszámolható a támogatás terhére. Másik változás, hogy a gondnoki megbízási díjat csak 50%-ban számolhatja el az egyesület.

Pályázati önrész biztosítása az Ovi-Sport Programhoz

Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdetett óvodai sportpálya kialakítására, melyre a Nyitnikék Óvoda is pályázott. A pályázati önrész mintegy 4,5 millió Ft, melyből közel 4 millió Ft-ot egy külföldi cégtől, pályázat útján nyert az intézmény. A fennmaradó részt pedig az Önkormányzat biztosította. Budakalászon először 2012-ben a Telepi Óvodában, majd 2013-ban a Nyitnikék Óvodában épült ovi-foci pálya, amit az óvodák azóta is nagy kihasználtsággal működtetnek és a gyerekek örömmel használnak. A Szalonka utcai tagintézményben létesülő pályával Budakalász minden óvodája rendelkezik majd ezzel a sportlehetőséggel.

Javaslat bölcsődei ellátási szerződés megkötésére

A Budakalászi Bölcsőde férőhelyeinek számát meghaladó jelentkezések szükségessé tették a férőhely bővítési lehetőségek átgondolását. Az Önkormányzat így felvette a kapcsolatot a CsupaCsoda Ház Csodabogár Óvoda és Bölcsődével, valamint a Szederinda Aprók háza családi bölcsődével. Ebben a nevelési évben az Önkormányzat 13 jelentkeztetett bölcsődés korú kisgyermek részére nyújthat támogatást a nem önkormányzati intézményi gondozáshoz. A bölcsődei ellátás igénybevételével járó költségek megoszlása az Önkormányzat és a szülők között 50-50 %.

Óvodai álláshelyek bővítése

A Nyitnikék Óvodában a Vasút sori telephely szüneteltetése és a szükségcsoport megszüntetése miatt 2018. szeptember 1-től egy dajka az államilag finanszírozott létszámon felül van állományban. Az intézményvezető kérte, hogy ezt az álláshelyet az Önkormányzat finanszírozza.

A Telepi Óvoda vezetője, az ellátott gyermeklétszám növekedésére hivatkozva, kérelmezte egy önálló főállású gyógypedagógus alkalmazását, így a jelenlegi gyógypedagógus teljes munkaidőben a Telepi Óvodában tudná ellátni a feladatát.

A testület mindkét óvodai igényt támogatta.

Területátadás a Magyar Állam részére

A határozat értelmében Budakalász Város Önkormányzata a Duna-parton területeket ad át a Magyar Állam számára. Az átadás a kerékpárúton elfoglalt és ártéri területek egy részére vonatkozik. A megállapodással a bicikliút tisztítási és karbantartási feladatai is átkerülnek az új tulajdonos, a Magyar Állam feladatkörébe.

Cyeb Budakalász Férfi Kézilabda Club támogatása

A Cyeb Budakalász Férfi Kézilabda Klub a bajnoki szezon kezdetéhez kért támogatást az Önkormányzattól. A Testület a támogatást jóváhagyta. A város 2018. évi költségvetésében öt millió forinttal alacsonyabb összeg szerepelt a csapat támogatására, mint a megelőző években. Az igényelt összeget a TIGÁZ részvények értékesítéséből befolyt többletbevételből fedezi a város.

Támogató javaslat a MÁV-HÉV Zrt. felé

A MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója levélben jelezte, hogy szorosabb együttműködésre törekszik a HÉV közlekedéssel érintett településekkel. Az Önkormányzat a hatékonyabb szolgáltatás érdekében támogató nyilatkozatot írt alá a következő területeken:

  1. Az Önkormányzat támogatja azt a szándékot, hogy a hatékony és minőségi kötöttpályás közlekedés érdekében érdemi fejlesztések történjenek.
  2. Készüljön a Budakalász és a vele határos HÉV-területekre vonatkozó ingatlanrendezési terv.
  3. A településkép szempontjából meghatározó épületek és építményeket a MÁV-HÉV Zrt. fejlessze és tartsa meg.
  4. A jövőben is működjenek a hagyományápolás szempontjából is jelentős értékkel bíró HÉV nosztalgia járatok.

Bursa Hungarica pályázat

Az elmúlt évekhez hasonlóan, Budakalász idén is csatlakozik a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. A program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási részvételének támogatása. A Testület elfogadta, hogy a város a 2019. évi költségvetésben 800.000 Ft támogatási összeget határozzon meg a nyertes pályázók számára.

Sportkollégiumi szerződés módosítására

A Képviselő-testület 2017-ben együttműködési megállapodást kötött a Budakalászi Kézilabda Zrt.-vel azért, hogy pályázati támogatásból sportkollégiumot létesítenek az Omszk parkban. A szerződésben módosításokra volt szükség az eltelt időben bekövetkezett változások miatt. A változásokat a beruházási volumen, valamint a határidők módosulása okozta. A tervek szerint az épület 40 apartmanegységből áll majd, a beruházás összértéke pedig két milliárd forintot tesz ki. Az összeg a város költségvetését nem terheli, mivel a beruházási érték 70%-a társasági adótámogatásból (TAO), 30 %-a pedig állami forrásból valósul meg.

Javaslat zártkerti ingatlan belterületbe csatolására

A Gyümölcs utcában ingatlan belterületbe csatolását hagyta jóvá a Testület. Jogszabály alapján a HÉSZ-ben belterületbe vonható övezetként nyilvántartott területeken az ingatlanok belterületbe csatolása az Önkormányzat feladata, a kérelmező pedig a költségeket viseli.

Hajléktalanok ellátása

Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi hajléktalanok részére nappali melegedő és éjjeli menedékhely biztosítása. Budakalászon két főt érint az ellátás. Az Önkormányzat közreműködő szervezet bevonásával látja el az érintett személyeket, ezért a feladatra szerződést kötött a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel.

Gyermekorvos rendelési idejének változása

Dr. Tordas Dániel gyermekorvos kérelmezte a feladat-ellátási szerződésében rögzített rendelési idő 2018. október 1-vel történő módosítását. A módosított rendelés a 25. oldalon olvasható.

Hulladékgazdálkodási Társulási Tanács beszámolója

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsa júniusban és szeptemberben ülést tartott. Az ülésének beszámolóját a Testület elfogadta.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.