Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 22. hétfő | Magdolna napja

Hírek

 

Képviselő-testületi döntések

2018. október 29.

A Képviselő-testület legutóbbi ülését 2018. október 25-én tartotta.  Az ülésen több fontos témában született döntés.

Költségvetési rendelet módosítása

A költségvetés módosítására a központi költségvetési támogatások és a többletbevételek átvezetése miatt volt szükség.

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről és bérleti díjáról szóló rendelet megalkotása

A lakások bérbeadásának szabályozása a korábban elfogadott lakáspolitikai koncepció céljainak prioritást adva új rendelet kibocsátását tette szükségessé. A város méreteihez képest indokolatlanul magas bérlakásállomány leépítése – annak leromlott állapota miatt – stratégiai érdeke a városnak. A lakásállomány csökkenése folyamatosan nyomon követhető. Ezt elsősorban a lakások bérlőknek történő értékesítésével hajtja végre a város. Az elmúlt négy évben a 170 körüli lakászszám 120 alá csökkent. A lakáspolitikai koncepcióban 60 körüli célérték szerepel. Ennek elérése reálisan csak 5-6 év alatt valósulhat meg. A jogszabályi háttér szigorodásával és az önkormányzati érdekek szigorúbb képviseletének hatására a pár évvel ezelőtti 30 millió forintot megközelítő lejárt lakbér- és közüzemi díjhátralék lecsökkent 8,5 millió forintot alig meghaladó szintre. Ebből 7,5 millió forint peresített, végrehajtás alatt lévő összeg.
A rendelet számos helyen pontosabban és részletesebben szabályozza a lakáspolitikát. A bérlők számára kedvező változás a szociális bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó egy főre jutó havi jövedelemkorlát megemelése megközelítőleg 100.000 Ft/hó egy főre eső jövedelem szintre a korábbi kb. 50.000 Ft/hó-ról. A másik lényeges változás a költség alapú bérlakás kategória megteremtése, amely átmenetet képez a szociális és piaci kategória között. A kategória megteremtésével a cél az, hogy a szociális bérleti díjra nem jogosultak közül az idősek és a nagycsaládosok a rendszerben maradhassanak.
A lakók nemfizetése esetén a hosszas bírósági eljárás elkerülése érdekében bekerült a szerződésekbe a közjegyző által ellenjegyzett kiürítési záradék. Ez a több városban is alkalmazott passzus a tulajdonos Önkormányzat érdekeinek védelmét szolgálja.A gondos gazda szerepével összhangban kötelező lesz a bérlemények éves ellenőrzése a bérleti szerződésben foglaltak betartásának kontrollja miatt. A rendelet meghatároz méltányolható lakásméreteket is a szociális kategóriában, tehát figyelembe veszi például az egy főre eső indokolt lakásméretet is.
Az új adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően részletesen szabályozottá vált az adatkezelés, adattárolás és adatkiadás rendje is. Lakbéremelést nem tartalmaz a módosítás.

 Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet módosítása

Az önkormányzati bérlakások értékesítése a kedvező ingatlanpiaci folyamatoknak köszönhetően jól halad. A vevők a lakások megvásárlásakor a vételárat banktól felvett hitelből vagy saját erőből egy összegben fizetik ki, így az egyösszegű vásárlásra járó korábbi kedvezmény kikerült a rendeletből. Továbbra is megmarad ugyanakkor az értékesítés során biztosított 20%-os kedvezmény abban az esetben, amikor a bérlő a vételt megelőző két évben nem rendelkezett tartozással.

Közművelődésről szóló rendelet megalkotására

A közművelődési törvény ebben az évben újraszabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az önkormányzatok rendeletben határozzák meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás formáját, módját és mértékét. A rendelet megléte több pályázat sikerességéhez is szükséges.

Javaslat óvodai álláshelyek bővítésére

Az óvodavezetők a gyermekek fejlesztése érdekében kérték gyógypedagógus alkalmazását a mindkét óvodában. A Telepi Óvodába emellett egy logopédus álláshelyet is kérelmeztek. A Testület mindhárom álláshely létesítését elfogadta, így a régióban egyedülálló módon minden óvodában állandó logopédus és gyógypedagógus szolgálja a gyermekek fejlesztését.

Címerhasználat engedélyezése

A Nyitnikék Óvoda indult az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány ovi-focipálya építésére kiírt pályázatán. Sikeres pályázat esetén az alapítvány honlapján használni kívánja a város címerét, ezért az óvoda vezetője kérelmezte városi embléma használatát. A testület a használathoz hozzájárult.

Budakalászi Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatása

A korábbi évekhez hasonlóan az Alapítvány az idén is elsősegélynyújtó, prevenciós oktatást szervez az általános iskolákban. Az alapítvány kérte az Önkormányzat anyagi támogatását a tanfolyamot tartó szakemberek megbízási díjához és a szükséges eszközök beszerzéséhez. A Testület a támogatásra megszavazta az előterjesztés szerinti 600.000 Ft-ot.

Lupa Egyesület 2017. évi elszámolásának elfogadása

Az Egyesület a 2017-es elszámolását elkészítette, melyet a Testület elfogadott.

 Zártkerti ingatlan belterületbe csatolása

A Gyümölcs utcában ingatlan belterületbe csatolását hagyta jóvá a Testület. Jogszabály alapján a HÉSZ-ben belterületbe vonható övezetként nyilvántartott területeken az ingatlanok belterületbe csatolása az Önkormányzat feladata, a kérelmező pedig a költségeket viseli.

Beszámoló a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulása Polgármester Társulásban végzett 2017. évi munkájáról

A Képviselő-testület elfogadta a polgármester Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban végzett 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

A Testület elfogadta a 2018. június 1. és 2018. szeptember 30 közötti időszak alatt hozott lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

A Képviselő-testület valamennyi határozata és az egyes napirendek előterjesztései teljes terjedelemben megtalálhatók a város weboldalán a Képviselő-testületi ülések és Határozatok menüpontban.