Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поэдравльамо на интернет страници града Калаэа

2020. augusztus 09. vasárnap | Emőd napja

Hírek

 

Klenity lakossági fórum beszámoló

2020. július 28.

Július 23-án lakossági fórumot tartott az önkormányzat a Klenity forgalmának csillapítási lehetőségeiről és a területen tervezett közösségi fásítási programról.

 

Háttér: 2017-ben a Klenity sűrű beépítésével párhuzamosan kiépült a szilárd burkolatú utak hálózata, mely összeköttetést teremtett a József Attila utca és a Szentendrei út között. Az akkori lakosok tiltakozása ellenére a párhuzamos gépjármű és gyalogos forgalom lebonyolítására alkalmatlan szélességű, járda nélküli Kántor utca lett a körforgalmat elkerülni vágyók útvonala. Hétköznap délutánonként 2 óra leforgása alatt 600 gépjármű halad el a járda nélküli szűk szakaszon (forrás: forgalomszámlálás), mely a terület egyetlen kijárata a József Attila utca felé.

 

Az előzetes megkeresésekben visszatérő motívumként megjelent aggályok tisztázásával kezdte Nagel István alpolgármester a találkozót, miszerint a városvezetés korábbi állásfoglalásával összhangban, a fontos kérdésekben érdemi lakossági egyeztetést tart, így a fórum előtt kiküldött forgalomcsillapítási javaslat sem eldöntött tény, hanem kiindulási alap. Továbbá biztosította a lakókat, hogy a Klenity forgalmi rendjére tett javaslat nem a hosszú távú, település egészét érintő közlekedési helyzet javítását szolgáló lépések helyett, hanem azok mellett, időben ezeket megelőzve keres a terhelés csökkentésére lehetőséget. Ezt alátámasztva bemutatta az átfogó közlekedési helyzet javítását célzó lépéseket.

1.       A 11-es főútról a Kalászi útra történő balra kanyarodás elősegítése érdekében az Önkormányzat megkereste a Magyar Közutat. Budapest felől csúcsidőben érkezve az OMV kútnál balra forduláshoz sorolva rendszeresen feltorlódnak az autók, a sáv egy lámpaváltásra nem is tud ürülni.

2.       Az Északi elkerülő út 11-es és az Ország utat összekötő szakaszának priorizálásáról egyeztetett az Önkormányzat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel (NIF), akik nyitottak voltak a kérés figyelembevételére. Ezen szakasz megépülése a kétszintű csomópont által jelentősen gyorsítja majd a település megközelíthetőségét az Országút irányából. Szeptemberben az elkerülő kapcsán lakossági tájékoztatót tart a NIF, év végére az utolsó engedélyek beszerzését, 2022-ben pedig a kivitelezési munka megkezdését tervezik.

3.       A Lenfonó HÉV átjáró áteresztőképességének növelése érdekében az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a HÉV korszerűsítésének és teljes körű felújításának tervezésére kiírt közbeszerzésen nyertes tervező céggel. Tárgyalást kezdeményeztünk, hogy a tervezés során a kritikus közlekedési szempontok érvényesüljenek, az állomás peronjainak cseréje például érdemi áteresztő képesség javulást hozna, mindemellett a biztonságos gyalogos közlekedést sem veszélyezteti.

A fórum témája és fő kérdése tehát az volt, hogy az átfogó megoldások (Északi elkerülő, M0, HÉV átjáró peroncsere) években mérhető megvalósulásáig mit teszünk a gyalogos közlekedés biztonsága és a terület forgalomcsillapításának érdekében rövid és középtávon. A fórum előtt közzétett javaslat szerint a Kántor utcát a Káplán és József Attila utca közötti szakaszon, a József Attila utca felé egyirányúsítva, a délutáni legnagyobb és időben is elhúzódó terhelést lehetne elterelni a Klenity területéről, a szűk szakaszon az egyirányú forgalom mellett a gyalogos közlekedés biztonsága is jelentősen nőne.

A fórum az előzetesen, 60-nál is több írásbeli megkeresésekben szereplő felvetések és ezekre adott válaszok ismertetésével folytatódott. A legtöbbször felmerült kérdések az alábbiakban olvashatóak:

Túl nagy lenne a kerülő az Ország út felé – valóban kerülő, mértékének megítélése azonban szubjektív, morális kérdéseket feszeget: vajon a plusz 3-5km megtett út és többlet menetidő összemérhető-e a gyalogosok személyes biztonságának értékével? Az Önkormányzat megkereste a Magyar Közutat, hogy mérséklődjön az alternatív út menetideje azáltal, hogy gyorsabban lehessen a 11-es főútról a Kalászi útra kanyarodni az OMV kútnál.

A Lenfonó HÉV átjáró lámpacsoportot ki kell kapcsolni, az megoldja a közlekedési problémákat a városban – a közlekedési lámpák a gyalogosok biztonságos átkelését szolgálják, a kereszteződés gyalogos átkelő megszüntetése nélkül nem optimalizálható tovább. A gépjárművek gyorsabb haladása nem lehet előrébb való a gyalogos közlekedés biztonságával szemben, ugyanakkor az állomás peronjainak megcserélése érdemi áteresztő képesség javulást okozna a biztonságos gyalogos közlekedés fenntartása mellett is!

Épüljön meg az Óbuda utca – Téglási utca átkötés, így a keskeny, járda nélküli Kántor utcát elkerülné a forgalom – Az Önkormányzat célja az összekötés kiépítése, azonban ennek előfeltétele a szabályozás felülvizsgálata és a telekalakítások végigvitele, ezáltal években mérhető ennek megvalósulása. A kérdés az, találunk-e ennél gyorsabban megvalósítható (rész)megoldást mely segíti a kitűzött célok elérését.

Időszakos tiltás, vagy kizárólag engedéllyel való behajtás bevezetése – a megoldás az átmenő forgalmat csökkentené, azonban a Kántor utca szűk, járda nélküli szakaszán továbbra is megmaradna a kétirányú forgalom. Kérdés továbbá ki kaphatna engedélyt, csak a Klenity lakói, vagy a szentisvántelepiek is, vagy minden budakalászi? Az így elterelt járművek számára a 11-es útról Kalászi útra való lekanyarodás megoldását továbbra is feltételezi, a szabályozás betartatása humán erőforrást (rendész) igényel.

A helyszínen véleménylapokat tölthettek ki a lakosok, hogy a javaslatok, vélemények becsatornázása minél hatékonyabb legyen. Összesen 78 visszajelzést adtak le a résztvevők. Ezen vélemények ide kattintva olvashatók.

A véleménylapon szereplő mini kérdőív eredménye:

Milyen módszert tartana elfogadhatónak a terület forgalomcsillapítására (több válasz is jelölhető)?
 
Kántor utca egyirányúsítása a javaslat szerint 8

Óbuda és Téglási utcák összekötése 41

Csak a budakalásziak jöhessenek be (pl. behajtani tilos kivéve engedéllyel) 36

A helyi forgalomcsillapítás helyett a Lenfonónál lévő HÉV átjáró áteresztő képességének javítása 26

A fórum elérte célját, elindult a párbeszéd és a közös gondolkozás, mely során érlelődik a lehetséges megoldás a biztonságos gyalogos közlekedés megteremtésére és a lakóövezetek átmenő forgalomterhelésének csökkentésére. Következő lépésként a Magyar Közúttal és a Csapás utcai lakosokkal egyeztetünk a célokról és lehetőségekről.

Dr. Váli István képviselő, a Tleepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja beszél a területen tervezett zöldítés programjáról.

A zöldítés ötleteit térképen is egyeztették.

Bokory Gábor, építőmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja is beszélt a fórumon.