Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 04. hétfő | Barbara, Borbála napja

Hírek

 

Középpontban a 2020-as költségvetés

2020. március 13.

A képviselő-testület február 27-i ülésén elfogadták az idei év költségvetését. Forián-Szabó Gergely alpolgármesterrel a költségvetés összeállításának folyamatáról és a főbb tételekről beszélgettünk.

Mik voltak az alapelvek a költségvetést érintő munka kezdetekor?

Tisztában voltunk vele, hogy idén az állami finanszírozás arányaiban csökkenni fog, illetve, hogy a korábbi évekhez képest az ingatlanértékesítésből is lényegesen kisebb bevétellel tudunk majd számolni. Ebben a helyzetben sikerült készítenünk egy olyan költségvetést, ami a szükséges fejlesztési célokra is tartalmaz forrásokat. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy a költségvetés működési többletét a bevételek és a kiadások alapos átgondolása révén jelentősen megnöveltük. A tavalyi évre eredetileg tervezett 103 millió forintos működési egyenleget – ami a legutóbbi módosítás során 21 millió forintra olvadt – a javaslatunkban 252 millió forintra növeltük. A takarékosabb gazdálkodás célja, hogy több pénz jusson beruházásokra, fejlesztésekre. A következő években a fejlesztések forrásainak előteremtésekor nagy hangsúlyt fektetünk a pályázatokra, emiatt március 1-jétől egy nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kolléga érkezik a Hivatal kötelékébe. A pályázatoktól remélt forrásokon túl a már említett működési többlet, illetve az ingatlaneladásból betervezett, de a korábbi években megszokottnál jóval alacsonyabb bevétel teremti meg a fejlesztések pénzügyi alapját.

Milyen ingatlanokról van szó?

Az idei nettó 126 millió forintos értékesítési terv 3 lakás, 3 telek (705, 705 és 300 nm2 területűek) és egy zártkerti ingatlan eladásával számol. Az áfa keresztülfolyik a költségvetésen, tehát a nettó érték az, amivel bevételként számolhatunk. Az értékesítések kapcsán nagyon fontos szempont volt, hogy ne adjunk teret újabb sűrű, lakóparkszerű beépítéseknek. Az értékesíteni tervezett három lakásból kettőben jelenleg is laknak, ők még tavaly jelezték a vételi szándékot, és mivel nem volt ok az előzetes megállapodás felbontására, az idei költségvetésbe is bekerült ezen ingatlanok eladása. A két Sekrestyés utcai telek szintén a tavalyi költségvetési tervből került át az ideibe. A zártkerti ingatlannal a szomszéd ingatlan tulajdonosa szeretné bővíteni kertjét. Ezek mind belterületi, körbeépített területek, a beépítési szabályok szerint összesen legfeljebb három családi ház kialakítása lehetséges rajtuk. Fontos hangsúlyozni, hogy az ingatlanértékesítésből befolyó bevételekből a város vagyonát szeretnénk gyarapítani: a költségvetésben többek között stratégiai helyen lévő ingatlanok megvásárlása, illetve önkormányzati ingatlanok felújítása és bővítése is szerepel.

Milyen beruházások várhatóak idén?

A fejlesztési terveinket komoly előkészítő munka előzte meg, mely során meghatároztuk azokat a prioritásokat, amelyeket szeretnénk az első költségvetési évünkben elindítani. Lesznek olyan beruházások, melyek több évet vesznek majd igénybe, de ezeknek a projekteknek a szakmai megalapozásához, tervezéséhez is igyekeztünk forrásokat elkülöníteni az idei évre. Gondolok itt például a kerékpáros koncepcióra, vagy a zöldítéssel kapcsolatos tervekre, melyeket szakmai előkészítés után közösségi véleményezésre is szeretnénk bocsátani. A gyalogos és kerékpáros közlekedés előnybe hozása érdekében több éves fejlesztési tervet indítunk, emellett az átmenő autós forgalom csökkentése is prioritás. Az idei évben a fontosabb koncepciótervek kidolgozásán túl a gyalogátkelők, sebességkorlátozó eszközök, járdák létesítése és a meglévők javítása terén is szeretnénk előrelépni. Nekilátunk például a Faluház előtti járda felújításának, a Felsővár utcában pedig a jelenlegi életveszélyes viszonyok helyett biztonságos járdát építünk a gyalogosoknak. A Budai út felújítása is folytatódik, következő lépésben a Petőfi tér és környékének rendezése kerül sorra. Az óvodaépítés terén is régi adósságot próbálunk törleszteni. Első lépésként a Csupa Csoda Ház (Csodabogár Óvoda) önkormányzati tulajdonban lévő épületét bővítjük. A két plusz óvodai csoport reményeink szerint már idén szeptembertől enyhíteni fog a budakalászi óvodák zsúfoltságán. Következő lépésben a 2017-ben bezárt Vasút sori óvoda helyett szeretnénk felépíteni egy új óvodát. A költségvetési javaslat elkészülte után derült ki, hogy a 2016-ban beadott pályázatot az állam költséghatékonysági szempontból nem tartotta támogatásra érdemesnek. A költségvetésben tavaly elkülönített összeg önmagában sajnos közel sem elegendő egy új óvoda felépítésére, ezért új finanszírozási lehetőségeket vizsgálunk. Óvodaépítés ügyben van „B” és „C” tervünk is, ezekről be fogunk számolni.

Milyen kiadásokon tudtak spórolni?

A korábbi kiadásokat megvizsgálva számos esetben úgy találtuk, hogy jobb helye is lenne a közpénznek. A kommunikációs költségekből például jelentős összegeket tudunk megtakarítani. A helyi televízió szolgáltatás kapcsán a tavalyi 18 millió forintos költséget 6 millió forintra csökkentettük, emellett a nyomtatott kiadványokra is kevesebbet költünk. A költségcsökkentés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tájékoztatás színvonalát lejjebb adnánk, ellenkezőleg: propagandakiadványok helyett érdemi információkkal szeretnénk szolgálni a lakótársainknak. A megújult Hírmondón túl a város hivatalos online tájékoztató felületén, a budakalasz.hu oldalon is folyamatosan beszámolunk az aktualitásokról, emellett a város Facebook-oldalán is mindig friss információkkal és pezsgő vitákkal találkozhatnak a város ügyei iránt érdeklődők. A takarékoskodást a városvezetés magára nézve is fontosnak tartotta: a vezetők juttatásaira szánt összeget a tavalyi érték harmadára csökkentettük. A társadalmi megbízatásban dolgozó polgármester és az alpolgármesterek kevesebb fizetést kapnak, megszűnik a korábbi években fizetett 6 havi jutalom és a városvezetők cafeteria kerete, a polgármesternek nem jár szolgálati autó. Igyekeztünk úgy tervezni, hogy a takarékoskodás az önkormányzati intézményekre és különösen azok dolgozóira ne terjedjen ki. A bölcsődék, az óvodák, a Faluház, vagy az Idősek Klubja esetében egyaránt igaz, hogy az állami finanszírozás méltatlanul alacsony fizetésekre ad fedezetet. Keressük a lehetőségeket, hogy az intézmények dolgozóinak munkáját jobban el tudjuk ismerni.

Fontos változások lesznek a szociális kiadások terén is.

Az elmúlt években a szociális támogatások terén a város a kötelezően nyújtandó minimumra szorítkozott. A szigorú küszöbértékek miatt a valóban rászorulók közül is csak kevesen tudtak igénybe venni önkormányzati segítséget. Idén új elemként egy 6 millió forintos keretösszeget tettünk bele a költségvetésbe méltányossági támogatások címen. Ez egy több célra felhasználható rugalmas keret, amiből elsősorban a rászoruló gyermekes családokat és az időseket tudjuk segíteni. A szempontrendszert, ami alapján a rászorulók a támogatásból részesülhetnek, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága fogja kidolgozni. Ezzel összhangban a szociális rendeletet is hozzá fogjuk igazítani az elfogadott új költségvetéshez.

A rászorulók kapcsán adódik a kérdés: mit lehet tudni a szociális központról, amelynek kialakítására a költségvetésben mintegy 5 millió forint van előirányozva? A különböző szociális szervezetek – Családsegítő, Karitász, Vöröskereszt – munkáit összehangolva szeretnénk biztosítani egy tisztálkodási, ruhamosási helyet a budakalászi rászorulóknak. A családsegítő már jelenleg is ruhabörzével, szakmai tanácsadással és más akciókkal segíti a nehéz helyzetben lévő lakótársainkat. Márciustól élelmiszert fognak gyűjteni, a cél egy élelmiszerraktár létrehozása, melynek révén az eddigi eseti segítség helyett, folyamatosan tudnának ételt, italt kapni azon családok, melyek erre valóban rászorulnak. A szociális központ tehát egy már meglévő szociális hálót egészítene ki. Ennek a kialakítása az idei év feladata lesz. Jelenleg az információgyűjtés és az esetleges helyszínek felmérése zajlik. Ahogy azt a februári lapszámban Balogh Csaba, a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságának elnöke a témában hangsúlyozta, a központ kialakítása a lakosság folyamatos és előzetes tájékoztatásával fog történni. –

Új tétel a költségvetésben a sportcélú, illetve a civil, kulturális, nemzetiségi, oktatási és egyházi keret is. Mit jelent ez pontosan?

A sportcélú, civil, kulturális és egyházi támogatási igények terén is szükségesnek láttuk az átláthatóbb elbírálást. Ezért mostantól a korábbi városvezetői javaslatok helyett pályázati formában dől majd el ezeknek a támogatásoknak az elosztása. Az idei évben a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága fog dönteni az összesen 30 millió forintos keretösszeg elosztásáról. – Az egészség a legnagyobb kincs. Milyen tételek szerepelnek ezzel kapcsolatban a költségvetésben? Büszkék vagyunk arra, hogy Budakalászon az alapellátás színvonala kiemelkedő, amit a szakma is elismer. A helyben elvégezhető szűrővizsgálatok körét új eszközök beszerzé­­sével szeretnénk bővíteni. A csecsemők számára az agyhártyagyulladás elleni védőoltást továbbra is támogatjuk. Emellett az idei évben újdonságként az idősebb korosztály számára is támogatást nyújt az önkormányzat a pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni védőoltáshoz.

A tervezett beruházások:

Utak, járdák • Felsővár utca járda tervezése és kivitelezése • Felsővár utca vízelvezetés és út tervezése • Felsővár utca területszerzés • Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása • Budai út II. ütem felújítás: terveztetés és engedélyeztetés • Szentistvántelepi HÉV-megálló Pomázi út felől kerékpáros babakocsis rámpa a lépcső mellé • Pomázi út járda felújítás I. ütem • Hegyalja út járda alsó szakasz • Járda a Faluháztól a Szegfű utcáig • Budai út 31. bejárat felújítás • Petőfi tér 3. tető maradék rész cseréje • Zrínyi utca-Ország út csatorna felújítás • Kántor utca járda • Kálvária utca járda befejezése a Gyümölcs utcáig • Berdó lépcső: kisajátítás • Fácán köz felújítástervezés

Intézményi felújítások Nyitnikék Óvoda • Gyermekmosdó helyiségekben válaszfalak, Szalonka utcai játszótér felújítása, Konténer árambekötése, Klímaberendezések Telepi Óvoda • Belső nyílászárók cseréje, Árnyékolók beszerzése, Kiscsoportos kerítés felújítása Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár • Könyvtár parkolójának térkövezése, Faszerkezet lángmentesítése, Raktártető csere, Könyvtári állománygyarapítás, Játszótér felújítása Csupa Csoda Ház Csodabogár Óvoda és bölcsőde • Bővítés – 2 önkormányzati finanszírozású óvodai csoport Telepi Suli • Kerékpártároló bővítése Kalász Suli • Sportpálya TAO-önrész, Parkolórendezés Patakpart Iskola • Közforgalmú parkoló

Gyalogosátkelőhelyek fejlesztése • Árok utcai új zebra • Telepi Suli biztonságos megközelítése • Burkolatjelfestés a járda nélküli utcákban: Scholtz utca, Gerinc utca, Hargita utca • Gyalogos átkelők a Tanító utcán • Burkolatjelfestés: Budai út, Ady Endre utca, Sport utca, Vasút sor sarkán • Nyomógombos lámpa a Szalonka utcában • Pomázi úti zebra terveztetése, kivitelezése

Hollósi-Györgyei Nóra