Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 18. csütörtök | Frigyes napja

Hírek

 

Lakossági fórum az elkerülőútról

2017. június 23.

Utcai fórum az elkerülőről

Az egész város közlekedési gondjait csak az M0 továbbépítése oldja meg

Mintegy 300 érdeklődő gyűlt össze a Zrínyi utcában június 22-én, hogy a tervezett északi elkerülő úttal kapcsolatban információkhoz jusson. A budakalászi lakosok által szervezett utcai fórumra a város vezetői (Rogán László és Ercsényi Tiborné) mellett a térség országgyűlési képviselője, Hadházy Sándor is elfogadta a meghívást. A lakók soraiban megjelent több képviselő és a település jegyzője is. A szervezők beszámoltak az elmúlt hónapokban tudomásukra jutott információkról, illetve a kialakult helyzetről. Budakalász vezetésének támogatásával és több mint 1300 aláírással megerősített beadványukban azt kérték a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedési államtitkárától, hogy komplex felülvizsgálat keretében módosítsák az elkerülő út nyomvonalát a lakóterületeket érintő hatások csökkentése érdekében. Az NFM a beadványt májusban érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A szervezők képviseletében felszólaló közlekedésmérnök felhívta a figyelmet arra, hogy Budakalász – és a térség – közlekedésének fenntartható fejlődését csak az garantálja, ha minden közlekedési módot összefogó, hosszú távra szóló közlekedési stratégia készül, illetve a létező koncepció felülvizsgálatra kerül. Ennek keretében olyan beruházásokra van szükség, melyek az érintett települések lakói – köztük az összes budakalászi polgár – számára úgy biztosítanak élhetőbb lakókörnyezetet, hogy közben mások számára lehetőleg ne járjanak aránytalanul hátrányos következményekkel. Az elkerülő út nyomvonalának módosítását szükségessé tevő szakmai érvek mellett a közlekedési szakember bemutatta azt a kevéssé ismert tervet is, hogy az északi „fél-elkerülő” út Budakalász határához közeli körforgalmi csomópontjába csatlakozna be egy új, Szentendrét tehermentesítő út is, az pedig biztosan az egész település számára jelentős kockázatokat hordozna. A város északi kapujának átjárhatóságát veszélyeztető csomópont nem csak a Szentistvántelepen élőket, hanem egész Budakalászt kedvezőtlenül érintené. A forgalmi vizsgálatok megerősítik azt a véleményt, miszerint Budakalász belső területein élőknek elsődlegesen az MO autóút továbbépítése segíthetne leginkább. A körgyűrű 10-es útig történő megépítésével a József Attila – Ürömi út tengelyen kiváltható lenne az átmenő forgalom, ezáltal az említett utak terhelése komoly mértékben csökkenhetne. Hadházy Sándor bevezetőjében arról beszélt, hogy a térségben kialakult közlekedési problémák fő okozója a települések állandó növekedést célzó városfejlesztési tevékenysége, ami a lakosságszám és a forgalmi terhelés elviselhetetlen mértékű emelkedését okozza.utcafórum  „A fejlődés mércéjét nem az új lakó- és iparterületek jelentik, hanem az itt élő emberek életminőségének javulása” – hangsúlyozta Hadházy. Kiemelte a tömegközlekedés fejlesztését, aminek prioritást kell élveznie a közúti közlekedéssel szemben. A lakosság részéről hozzászólók közül a kerékpáros közlekedés támogatásának fontosságát is többen hangsúlyozták. Konkrét javaslatként felmerült például Budakalász északi oldala és Szentendre (Aldi) közötti kerékpárút megépítése, ami együttműködést igényel az érintett településekkel. Emellett a lakosok szükségesnek tartják a szomszédos települések közötti hatékonyabb és intézményesebb párbeszéd kialakítását. Rogán László hangsúlyozta, hogy a város vezetésének egész Budakalász érdekeit kell szem előtt tartania. Ebben teljes egyetértés volt a résztvevők között. Szintén teljes támogatás övezte az MO továbbépítésének elsődlegességét, amit minden erővel képviselni kell. Ercsényi Tiborné beszámolt róla, hogy a napokban kapták a jó hírt, miszerint az MO autóút továbbépítését a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette, amivel remélhetőleg felgyorsulhat a megvalósítás. Hadházy Sándor ígéretet tett arra, hogy amennyiben Budakalász úgy dönt, hogy – akár a források átcsoportosításával – az MO minél gyorsabb továbbépítését az elkerülő úthoz képest prioritásnak tartja, akkor a döntéshozók felé ezt az álláspontot fogja képviselni. Az MO új szakaszának megépülését követően felül kell vizsgálni a térségben kialakult forgalmi helyzetet és ennek ismeretében kell a továbbiakban szükséges beruházásokról dönteni, beleértve az északi elkeIMG_0267rülő utat is. A képviselő úr, illetve a városvezetők megígérték, hogy ezekben a kérdésekben további egyeztetéseket folytatnak a szomszédos településekkel és az illetékes döntéshozókkal, ennek eredményeiről pedig folyamatosan beszámolnak. A konstruktív légkörben lezajlott esemény zárásaként a szervezők jelezték, hogy ősszel igényt tartanak egy szélesebb körben meghirdetett fórumra. Ez az esemény a tárgyalások eredményeinek ismertetésén túl jó alkalom lenne arra, hogy Budakalász lakói a környező települések képviselőivel, közlekedési szakemberekkel, illetékes döntéshozókkal és a beruházások végrehajtóival közösen vitassák meg Budakalász és térsége közlekedési helyzetének javítását.