Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 20. szombat | Tivadar napja

Hírek

 

Mit kell tudni a lakcímek felülvizsgálatáról?

2023. április 18.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet (KCR) előírásai szerint az eljárás hivatalból indult. A címképzésért felelős szervként a jegyző az érintett ingatlanok új címét meghatározta és kezdeményezte azok átvezetését a központi nyilvántartásba.

A mellékelt táblázatban feltüntetett új cím hivatalból kerül átvezetésre, a központi ingatlan-nyilvántartásban is ekként fog szerepelni. Ennek átfutási ideje körülbelül két hét.

A házszámtáblák elhelyezését helyi szabályok írják elő, lehetőség szerint az épülettel szemben állva az épület kaputól jobbra eső falára helyezzék majd el. Együttműködésüket köszönjük!

Eddigi újonnan létrehozott címek listája (ABC sorrendben haladva)

Eddigi címváltozások listája (ABC sorrendben haladva)

 

 

2015 előtt Magyarországon a közigazgatás nem rendelkezett egységes, az ország valamennyi címét lefedő központi cím-adatbázissal. A központi címregiszter (KCR) létrehozását és alkalmazását azóta jogszabály írja elő. A jogalkotó célja az volt, hogy az addig különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai cím-nyilvántartás) címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, hogy azok naprakészek, pontosak legyenek. A Polgármesteri Hivatal megbízásából a kalászi címek ellenőrzése ABC sorrendben, utcánként történik, és csak azok kapnak értesítést, akiknek tennivalója van. A cél az, hogy a lehető legkevesebb változtatással feleljünk meg a jogszabályi elvárásoknak. A felülvizsgálat májustól októberig tart.

 Miért kell felülvizsgálni a lakcímeket?

A jogszabály előírásai alapján az ingatlanok cím-elemeinek — házszám, épület, lakás megjelölése — felülvizsgálata Hivatalból szükséges és ahol indokolt, ott a címelemeket helyre kell igazítani, vagy módosítani. A KCR miatti lakcímváltozás ún. költözéssel nem járó lakcímváltozásnak minősül.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

A felülvizsgálati kötelezettség nem csupán a házszámmal nem rendelkező ingatlanok házszám megállapítására vonatkozik. Előfordulhat, hogy az évtizedek óta használt cím megváltozását jelentheti, amennyiben újra kell számozni az utcát, vagy az ingatlant. Erről a változásról a Hivatal az érintetteket írásban, határozat formájában tájékoztatja. A határozatot azok a lakók kapnak, akiknek megváltozik a lakcíme, illetve azok, akiknek a jelenlegi lakcíme ugyan változatlan marad, de eddig a központi címregiszterben nem volt nyilvántartva. A Hivatal erről értesíti a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal Kormányablak Osztályát (a továbbiakban: Kormányablak).

Az új cím hirdetményi úton is közzétételre kerül a helyben szokásos módon (a Hivatal hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre), valamint a honlapon is naprakész információkkal fogunk szolgálni.  Cím-változásnál  a fogyasztó közszolgáltatóval kötött szerződésének módosítása szükségessé válik, ezért a közszolgáltatók felé az érintett fogyasztóknak is eleget kell tenniük a címváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek.

 Hol és milyen esetben kell az okmányokat cserélni?

  • Azoknak, akik valamilyen adminisztrációs okból eddig nem voltak nyilvántartva a központi cím-regiszterben, nincs teendőjük, a lakcímük változatlan maradt. A címváltozással érintett ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréjét a Kormányablaknál kell intézni, ugyanis az eljárás a korábbi lakcímkártya bevonásával jár. Ez az eljárás illetékmentes.
  • forgalmi engedély cseréje nem kötelező, kérelemre a Kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
  • személyi igazolvány cseréje nem szükséges.

Amennyiben a címkezelési eljárás eredményeképp vállalkozás székhelyének, telephelyének címe is megváltozik, a címváltozásra vonatkozó bejelentési kötelezettség az egyéni vállalkozót, illetve a vállalkozás képviselőjét terheli.

Milyen kötelezettségekkel jár ez?

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant, a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal ellátni, annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A házszámtáblát – amennyiben annak fizikai akadálya nincs – az épülettel szemben állva a kaputól jobbra eső falra kell elhelyezni.

A megváltozott közterületnevek, valamint házszámok tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított 1 évig eredeti helyükön kell hagyni, átlósan piros színnel át kell húzni. Az 1 év eltelte után az ingatlan tulajdonosa köteles a megváltozott utcanév- vagy házszámtáblát eltávolítani.

Hogyan tudom a szolgáltatók felé legegyszerűbben bejelenteni a lakcímváltozást?

Személyes adatainak (név, lakcím, elérhetőség) megváltozását bejelentheti online, az e-bejelentőn keresztül. Ön akkor is bejelentheti megváltozott kapcsolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím), ha nem Ön áll közvetlenül szerződésben a szolgáltatóval, de Ön a megjelölt díjfizető (pl. bérleti szerződés alapján).

Milyen jogszabályok rendelkeznek erről?

A központi cím-regiszterről és a cím-kezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének közterület- és településrész nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről 22/2017.(IV.28.) rendelete.

A lakcímek felülvizsgálata jogszabályi kötelezettség. A májusban kezdődő folyamat ABC sorrendben, utcánként történik és várhatóan októberben fejeződik be. A Polgármesteri Hivatal célja, hogy a lehető legkevesebb változtatással feleljünk meg az elvárásoknak. Ennek érdekében kérjük a budakalásziak megértő közreműködését!