Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 03. vasárnap | Ferenc, Olívia napja

Népjóléti Bizottság

 

Népjóléti Bizottság


A Népjóléti Bizottság tagjai

Elnök Képviselő tagok Külső tagok

 

A Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának feladat- és hatásköre

 • Figyelemmel kíséri a település egészségügyi ellátottságát, a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátást végző háziorvosi, fogorvosi szolgálat működését, a közegészségügy helyzetét, valamint köztisztasági állapotát.
 • Ellenőrzi, hogy az egészségügyi intézmények működéséhez szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak-e, hiányosság esetén kezdeményezi azok megszüntetését.
 • Figyelemmel kíséri az egészségügyi ellátórendszer és az egészségügyi intézmények tevékenységének színvonalát, és az ahhoz kapcsolódó lakossági észrevételeket.
 • Vizsgálja az intézményfejlesztés lehetőségét és erre vonatkozó javaslatot tesz.
 • Javaslatot tesz az egészségügyi ágazat költségvetési előirányzatára.
 • A megüresedő háziorvosi, házi gyermekorvosi, az alapellátást biztosító fogorvosi praxis betöltését véleményezi és rangsorolja a beérkező pályázatokat, illetve véleményezi praxisátadás esetén az előszerződéseket.
 • Gondoskodik az egészségügyi informatikai rendszer hasznosításáról.
 • Kapcsolatot tart a tisztiorvosi szolgálattal.
 • Figyelemmel kíséri a mozgáskorlátozottak helyzetét, kapcsolatot tart a Mozgáskorlátozottak Egyesületével, segíti munkáját.
 • Szakmailag véleményezi a település egészségügyi ellátásának fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket.
 • Javaslatot tesz a háziorvosi körzethatárok kialakítására és módosításár.
 • A feladat és hatáskörében kezdeményezi intézkedés megtételét a fenntartó önkormányzattól (rendeletalkotás és határozati javaslat).
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseinek végrehajtását.
 • Figyelemmel kíséri a szociális intézmények működését, valamint a szociális ellátásokkal és szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységeket.
 • Figyelemmel kíséri a szociális intézmények biztonságos tevékenységének színvonalát.
 • Véleményezi a szociális intézmény vezetői állására meghirdetett és beérkezett pályá
 • Véleményezi a szociális feladatot ellátó intézmény működési rendjének meghatározására tett előterjesztéseket, javaslatokat.
 • Véleményezi a szociális feladatot ellátó intézmény átszervezésére, szerkezetátalakítására tett javaslatot.
 • A szociális térkép elkészítésével kapcsolatban javaslatokat tesz, illetve határozati javaslatot véleményez.
 • Szociális szempontból ellenőrzi a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetét, e körben javaslatot tesz intézkedésekre.
 • Figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatottságot és szükség esetén intézkedést kezdeményez.