Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 03. vasárnap | Ferenc, Olívia napja

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság

 

Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság


A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság tagjai

Elnök Képviselő tagok Külső tagok

A Képviselő-testület Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottságának feladat- és hatásköre:

 • Közreműködik, koordinál, elő-szelekciót végez a költségvetés összeállításában.
 • Esetenként vizsgálja az Önkormányzat bevételeinek teljesülését.
 • Véleményezi a költségvetés előirányzatainak módosítási javaslatait.
 • Véleményezi azokat az előterjesztéseket, amelyek befolyással vannak a költségvetésre.
 • Véleményezi a költségvetési beszámolókat.
 • Véleményezi a helyi adókról szóló rendelettervezetet, az adógazdálkodást.
 • Dönt a hatáskörébe leadott költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításról.
 • Véleményezi az Önkormányzat gazdasági programját, költségvetési tervezetét, a költségvetés módosításait, továbbá véleményezheti a zárszámadást.
 • Előkészíti az Önkormányzat gazdasági társaságba való részvételre irányul előterjesztéseket, javaslatot tesz a társaságban az Önkormányzatot képviselő személyre.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon kezelésére, működtetésére.
 • Javaslatot dolgoz ki az Önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgya bérleti díjaira.
 • Véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását.
 • Önkormányzati tulajdon bérbeadása esetén vagyongazdálkodási szempontból véleményezi a szerződés-tervezetet.
 • Véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét, vizsgálja az önkormányzati rendeletek gyakorlati érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására.
 • Véleményezi az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok első számú felelős vezetőinek foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket.
 • Véleményezi önkormányzati társulás létrehozására, illetve az ahhoz történő csatlakozásra vonatkozó javaslatokat.
 • Véleményezi az önkormányzati intézmény létrehozására, átszervezésére, illetve megszüntetésére vonatkozó javaslatokat.
 • Ellenőrzi más képviselő-testületekkel, a testvérvárossal/városokkal, gazdasági szervezetekkel kötött megállapodásokat.
 • Véleményt nyilvánít a képviselő-testület felkérésre olyan kérdésekben, amelyeknek pénzügyi kihatása van.
 • Javaslatot tesz hitelek felvételére, illetve véleményezi az erre irányuló javaslatokat.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a bevételek alakulását, a helyi adózás helyzetét, és az arról szóló rendelet módosítására javaslatot tesz, továbbá véleményezi a módosítás-tervezetet.
 • Ellenőrzi a lakáshasznosítást, javaslatot tesz a lakbérrendelet módosítására, és véleményezi a módosítás-tervezetet.
 • Ellenőrzi a helyiséggazdálkodást, javaslatot tesz az ezzel foglalkozó, a helyiségbéreket is tartalmazó rendelet módosítására és véleményezi a módosítás-tervezetet.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú külterületi földek bérleti díját tartalmazó rendeletben a tárgyévi szerződésekben alkalmazandó bérleti díjakra.
 • Javaslatot tesz a polgármester jutalmazására és illetményének emelésére.
 • Végzi a képviselői vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, és szükség esetén a vagyonnyilatkozati eljárást.
 • Az összeférhetetlenség, méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket kivizsgálja.
 • Véleményt ad jogi, ügyrendi kérdésekben