Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поэдравльамо на интернет страници града Калаэа

2020. szeptember 26. szombat | Jusztina, Pál napja

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság


A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai

Elnök Képviselő tagok Külső tagok

 

A Képviselő-testület Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának feladat- és hatásköre:

 • Véleményezi az Önkormányzatot érintő vállalkozásfejlesztési elképzeléseket.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati beruházások rendjének meghatározására, véleményezik az erről szóló rendeletet, és ellenőrzi annak végrehajtását.
 • Közreműködés a településrendezési program kidolgozásában, megvalósulása figyelemmel kísérésében és elősegítésében.
 • Figyelemmel kíséri a település forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását.
 • Figyelemmel kíséri az ivóvízellátást, szennyvízelvezetést, ezekkel kapcsolatban intézkedést kezdeményez, javaslatot tesz.
 • Javaslatot tesz a közműfejlesztésre, közreműködik annak előkészítésében és kimunkálásában, véleményezi azt.
 • Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú földek elidegenítésével kapcsolatos szabályozási tervi és környezetvédelmi kérdésekben.
 • Véleményezi az önkormányzati terület felhasználásokat, beruházásokat.
 • Javaslatot tesz környezetvédelmi kérdésekben és véleményezi az ide tartozó elgondolásokat.
 • Véleményezi a helyi közutak forgalmi rendje alakításának környezetvédelmi vonatkozásait.
 • Támogatja a költségvetési rendelet megalkotása után felmerülő környezetvédelemmel kapcsolatos programok megvalósítását és kezdeményezéseket.
 • Véleményezési jogot gyakorol a környezet elemeit érintő kérdésekben (levegőtisztaság, ivóvízellátás, zöldfelületek védelme, telepített környezet védelme, zajvédelem).
 • A kommunális hulladékgazdálkodással kapcsolatos szerződéseket véleményezi és végrehajtásukat ellenőrzi.
 • Kitűzi a települési infrastruktúrával kapcsolatos programok célját, véleményezi azokat, ellenőrzi a szerződéseket és azok végrehajtását.
 • Részt vesz a regionális kapcsolatok rendezvényein és ezeken tagjainak jelenlétével támogatja a polgármestert.
 • Javaslatot tesz az iparfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak végrehajtását.
 • Javaslatot tesz a kereskedelem- és szolgáltatásfejlesztési koncepcióra és ellenőrzi annak végrehajtását.
 • Véleményezi az értékesítési és versenytárgyalási eljárására szolgáló rendelettervezeteket, ellenőrzi azok végrehajtását.
 • Véleményezi mindazon szerződéseket, előterjesztéseket, melyek a településfejlesztéssel, környezetvédelemmel kapcsolatosak