Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 02. szombat | Melinda, Vivien napja

2010 December 14-én megtartott rendes, nyilvános ülés

 

Előterjesztések


Előterjesztés tárgya Letöltés
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására
Javaslat a hatósági csatornadíj megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. rendelet módosítására
II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés Módosítására
Javaslat a Helyi adó rendeletben meghatározott helyi iparűzési adó mértékének módosításáról szóló rendelet megalkotására
Budakalász Város Önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadására
A Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének tájékoztatója a sportlétesítmény működtetésével kapcsolatban a 2010. évben tapasztaltakról.
Javaslat Budakalász 442/30 hrsz-ú közterület (Fácán utca folytatása) elnevezésére
Javaslat a Budakalászt elkerülő út megvalósítása érdekében előzetes megállapodás megkötésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel
Javaslat energia menedzsment megbízási szerződés aláírására.
Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, valamint gyepmesteri szolgáltatásra vonatkozó Vállalkozási Szerződés megkötésére
Javaslat a 2010. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló tájékoztató elfogadására.
Javaslat a „Budakalászi Hírmondó” önkormányzati újság 2010. évi működéséről készített beszámoló elfogadására
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények, a szakértő által tett javaslatokkal kiegészített, korrigált alapdokumentumainak elfogadására
– Szentistvántelepi Általános Iskola – IMIP, Házirend, PP
– Kalász Suli Általános Iskola – IMIP, Házirend, PP.
Tájékoztató az önkormányzati fenntartású intézmények belső ellenőri jelentéséről, az intézmények intézkedési tervéről