Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. július 20. szombat | Illés napja

2011 December 15-én megtartott rendes nyilvános ülés

 

Előterjesztések


Előterjesztés tárgya Letöltés
Javaslat a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására
Kiegészítés a Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotásáról szóló 310/2011 (XII.15.) sz.
előterjesztéshez
Javaslat a Helyi adórendelet módosítására
I. Javaslat a szemétszállítási díj rendelet módosítására – II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés Módosítására
Javaslat a közétkeztetési díjak módosítására
Budakalász Város Önkormányzat 2011. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára
Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.
Javaslat szerződéskötésre a „Luppa-fesztivál 2012” rendezvény szervezőjével
Javaslat a Budakalász területén található kultúrtörténeti, természeti és tájképi egyedi tájértékek felmérésének valamint a jelenleg helyi védettséget élvező természetvédelmi területek felmérésének és kezelési tervének, egyeztetési anyagának elfogadására.
Javaslat Budakalász Város területén keletkező elhullott állatok tetemének összegyűjtésére, elszállítására, és ártalmatlanítására, vala
Javaslat a Budakalász Bölcsőde (Budakalász, Budai út 10.) vezetői pályázatának kiírására
Javaslat a Budakalász Bölcsőde szakmai programjának fenntartói jóváhagyására
Javaslat a Fotó Klub névhasználati kérelmének elbírálására.
A Kalászi Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója a sportlétesítmény 2011. évi működtetéséről.
Javaslat az önkormányzati támogatásban részesült sportegyesületek 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
Javaslat a Budakalászi Testvérkapcsolatok Egyesülete 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására.
Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadására
Javaslat a 2011. november hónapban áttekintett pályázati lehetőségekről szóló polgármesteri hivatali és intézményi tájékoztató elfogadására
Jelentés a nyilvános ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról