Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. február 21. szerda | Eleonóra napja

2.1 Önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok

 

2.1 Önkormányzatra vonatkozó alapvető jogszabályok


Budakalász Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

1991.évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budakalászi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1/2020. számú Polgármesteri-Jegyzői Együttes utasítás