Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2023. december 10. vasárnap | Judit napja

Önkormányzati pályázatok

 

BURSA ösztöndíjprogram 2023


BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budakalász Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztérium együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot.

A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban már résztvevő hallgatók és felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó fiatalok számára havi rendszeres támogatás biztosítása.

A Képviselő-testület 800.000 Ft támogatást ítélt meg a célra, a következő költségvetési évre. Az előző évhez hasonlóan a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelem jogosultsági korlátja az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa, azaz 85.500 Ft.

Az “A” típusú pályázatra azok a Budakalász területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az Ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2022/2023. tanév második (tavaszi) féléve és a 2023/2024. tanév első (őszi) féléve).

“B” típusú pályázatra azok a Budakalász területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az Ösztöndíj időtartama: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2023/2024. tanév, a 2024/2025. és a 2025/2026. tanév).

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt, kizárólag a Budakalász Város Önkormányzatának lehet benyújtani személyesen vagy postai úton (Levelezési cím: 2011 Budakalász Petőfi tér 1., a borítékra kérjük feltüntetni „Bursa Hungarica 2023”).

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatban telefonon a +36 26 340-266 számon, elektronikusan az info@budakalasz.hu címen várjuk kérdését.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás A 2023

Pályázati kiírás B 2023

1. melléklet Nyilatkozat eltartó(k) és eltartott(ak) adatairól
2. melléklet: Munkáltatói jövedelemigazolás
3. melléklet: Nyilatkozat családi állapotról

Hirdetmény az Ösztöndíjprogram elbírálásáról