Üdvözöljük Budakalász város weboldalán
Wir begrüßen Sie auf der Webseite von Kalasch
Срдачно Вас поздрављамо на интернет страници града Калаза

2024. április 17. szerda | Rudolf napja

Polgármester

 

dr. Göbl Richárd, polgármester

Dr. Göbl Richárd, orvos vagyok. Tősgyökeres budafoki családba születtem. A szüleim pályájuk kezdetén egyetemi tanárok voltak, keresztény, konzervatív értékek mentén neveltek fel minket. Ennek megfelelően kerültem a Piarista Gimnáziumba, ahol érettségiztem, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem orvosi diplomát és közel 40 éve az egészségügyben dolgozom. Tíz éve az orvostanhallgatók képzésében is részt veszek.
1982-ben, leendő feleségem révén ismerkedtem meg Budakalásszal. Ő gyermekkorától élt itt és 1984-ben itt tartottuk meg az esküvőnket is. Ezt követően a munkánk átmenetileg más vidékhez kötött, 15 évig csak „hétvégi budakalásziak” voltunk. 1999-ben, a lakásunk elkészülte után költöztünk haza, ekkor már öt gyermekünkkel.
A közéletben először 1994-ben vettem aktívan részt, akkor egy kis vidéki településen voltam tagja az ottani képviselőtestületnek. 1998-ban országgyűlési képviselőjelölti megbízással is megtiszteltek az ismerőseim, barátaim. Bár egyéni mandátumot nem szereztem, de a csapatunk bejutott a Magyar Országgyűlésbe.
2005-ben a Tisztelt Ház orvosa lettem, így beleláthattam az Országgyűlés működésébe. A kórházi állásom mellett közel 10 évig a budapesti hajléktalanok ellátásában is részt vettem.
Elképzelésem szerint egy polgármesternek holisztikus szemlélettel kell rendelkeznie, az ellenségeskedés helyett termékeny vitákat és együttműködést kell teremtenie városunkban.
Célunk, hogy Budakalász élhetőségén javítsunk, állítsuk meg a zsúfoltság további növekedését, kezeljük a közlekedési problémákat, tegyünk rendet az építési szabályzatban, és őrizzük meg a természeti környezetből, ami még megmaradt és ha lehet, állítsunk is vissza az elveszett értékekből.
Mindezt pedig korrupciótól mentesen, tisztán, a szakmai érvek és a közösségi érdekek mentén hajtsuk végre.

E-mail: polgarmester@budakalasz.hu
Telefon:  0626 340-266

Fogadóóra: 

Hétfőnként 16 és 18 óra között (bejelentkezés szükséges.)

Új munkastílus, új struktúra, hatékony működés

A 2019. október 13-i önkormányzati választáson Budakalász lakói új önkormányzati képviselőket és új polgármestert választottak. A meggyőző többség arra hatalmazott fel bennünket, hogy változtassunk az elmúlt kilenc év városvezetési elvein és stílusán. Köszönjük a bizalmat!

A következő öt évben Balogh Csaba, Czinke Zsuzsanna, Forián-Szabó Gergely, Gazda Géza, Kóder György, Nagel István, Rácz Miklós és Dr. Váli István képviselőtársaimmal, valamint a mögöttünk felsorakozott szakértői csapattal közösen fogjuk városunkban sikerre vinni a 2011 Egyesület választási programját, amely legalább annyira a budakalásziak programja is, hiszen összeállításához több száz budakalászi polgár véleményét kérdeztük meg.

Az egyéni mandátumokat elnyerő képviselőink mellett a helyi Fidesz a saját kompenzációs listájáról további három képviselőt delegálhatott a testületbe. Eredetileg Mányai Zoltán és Rogán László mellett dr. Krepárt Tamás szerezhetett volna így mandátumot, de dr. Krepárt Tamás a választások után visszalépett. A listán őt követő Ercsényi Tiborné és Kaltner Károly ugyancsak lemondtak mandátumaikról, így Tolonics István került harmaddiként a képviselő-testületbe.

Budakalászon egyértelmű eredmény született, annak ellenére, hogy itt nem volt „ellenzéki összefogás”. Egyesületünk az országos politikai pártoktól egyenlő távolságot tartva önállóan igyekezett a budakalásziak többségének bizalmát elnyerni, mert ezt láttuk helyesnek. Az ellenünk folytatott durva negatív kampány ellenére bebizonyosodott, hogy Budakalász egy igazi polgárosodott kisváros, ahol az emberek képesek önállóan gondolkodni és véleményt formálni. Erre mindannyian büszkék lehetünk.

A választói jelzést megértettük: a budakalásziak a 2011 Egyesület programjában lefektetett elvek mentén alapvető változásokat szeretnének.  Változást a zsúfoltságban, környezetünk megóvásában, a szakmaiságban, a szavahihetőségben és nem utolsó sorban a városvezetési stílusban. Ezért a megkezdett utat végig kell járnunk, ahol szükséges, ott határozottan lépni fogunk. Ami viszont jó volt, azt megtartjuk, fejlesztjük, és mindenkivel együtt fogunk működni, aki Budakalász értékeit gyarapítani szeretné.

A hivatali átadás-átvétel befejeződött, a képviselő-testület megkezdte a munkát. Megalakultak a szakbizottságok is, az eddigi négy helyett hármat, a Pénzügyi-Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottságokat hoztunk létre. A bizottságok vezetésére és a munkában való részvételre felkészült szakembereket kértünk fel, mert a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni a gazdálkodás, a városfejlesztés és -működtetés szakmai előkészítésére.

Új struktúrában képzeljük el a képviselő-testület és az önkormányzat vezetését is: Forián-Szabó Gergely és Nagel István alpolgármester barátaimmal közösen társadalmi megbízatásban töltjük be városvezetői tisztségeinket. Új munkastílusunk jól működő nemzetközi példákon és a szakbizottsági műhelymunkán alapul, amely hatékony és költségtakarékos önkormányzati működést eredményez majd. A képviselő-testületi munkában az ellenzéki képviselők konstruktív közreműködésére is számítok, mert mi itt nem ideológiákat, hanem egy otthonosabb várost és a kalászi közösségeket akarjuk építeni. Ebben pedig mindenkinek jut feladat.

Kedves Kalászi Polgárok! Mi nem vagyunk megélhetési politikusok, Budakalász vezetése számunkra elsősorban szolgálat. Azon leszünk, hogy az elkövetkező évek szorgalmas és tisztességes munkája nyomán minden budakalászi lakos bizalmát elnyerjük.

Friss levegőt Budakalásznak!

Dr. Göbl Richárd polgármester